Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Mint minden évben, az idén is különböző pénzbeli juttatásokkal igyekszik megkönnyíteni az iskolakezdést a rászoruló családok számára a Hegyvidéki Önkormányzat. Fontos tudni, hogy a támogatások nem automatikusak, mindegyiket igényelni kell. Az, hogy pontosan mi a teendő, és kik számíthatnak a segítségre, kiderül alábbi összeállításunkból.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyerek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86 200 forintot, fokozottan rászoruló gyerek esetében a 99 800 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.

A támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be a népjóléti irodában, amelyhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 16 000 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek a tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte, vagy meghaladta a 4-es átlagot. A támogatás feltétele, hogy a gyereket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 99 800 forintot.

A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 9200 forint. A kérelmet október 31-ig lehet benyújtani a népjóléti irodában.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyerek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 99 800 forintot.

A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.

 

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából a fogszabályozó, a hallókészülék, a szemüveg, a lúdtalpbetét, valamint a szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható. A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 99 800 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.

A támogatás összege a segédeszköz árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 35 000 forint. A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.

 

*

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.

A kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetében a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítják meg az illetékesek.

 

*

A kérelem-formanyomtatványokat a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben lehet átvenni, valamint letölthetők a www.hegyvidek.hu oldalról, a Támogatás, gondoskodás menüpontból. A kitöltött kérelmeket, a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájában lehet benyújtani.

Cím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől).

Ügyfélfogadás: hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00.