Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Társadalmi egyeztetés kezdődik a Csillebérc-törvényről

A csillebérci üdülőtelep tulajdonosai régóta szeretnék elérni, hogy rendeződjenek a terület kusza tulajdonviszonyai, erre azonban csak egy új törvény megalkotása teremthet lehetőséget. Az önkormányzat kezdeményezésére az illetékes minisztériumok elkészítettek egy törvénytervezetet, aminek a társadalmi egyeztetése március 1-jén kezdődik meg.

„Több éve folyik egy elég összetett munka, nagyrészt az Igazságügyi Minisztérium, az Agrárminisztérium és a Miniszterelnökség irányításával, amiben az önkormányzat is részt vesz kezdeményezőként. A fő feladat az, hogy kibogozzuk azt a »gordiuszi csomót«, amit a csillebérci üdülőtelep egymással összezárt, osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdonostársainak bonyolult jogi helyzete jelent” – beszélt a törvényelőkészítő munka hátteréről Pokorni Zoltán polgármester a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

A tulajdonjogi problémák lényegében azóta fennállnak, hogy a területet 1942-ben megvásárló Csillebérci Üdülőtelep Kft. a zsidótörvények korlátozásai miatt csaknem ötszáz egészen apró parcellát alakított ki és értékesített osztatlan közös tulajdonként. Pokorni Zoltán emlékeztetett rá, hogy a mai napig néhány helyrajzi számon több száz tulajdonos van összezárva.

A polgármester arról a problémáról is szólt, hogy a szűk utcácskák nem alkalmasak szabványos utak kialakítására. Noha az önkormányzat húsz évvel ezelőtt, még Mitnyan György polgármestersége idején kidolgozott egy szabályozási tervet, ami a szabványoknak megfelelő, széles utakat jelölt ki, ám ezek kiépítése az üdülőtelepen lévő házak egy részének lebontásával, valamint irreális mértékű támfalépítéssel járt volna.Tarsadalmi_egyeztetes_kezdodik_a_Csilleberc-torvenyrol

„Mi egy másik úton indultunk el. Nem a szabványokhoz gyötörjük a valóságot, hanem a valósághoz igazítjuk a szabványokat” – mondta Pokorni Zoltán. Ez sem egyszerű feladat – tette hozzá –, hiszen számos jogszabály alól kivételt kell kérni annak érdekében, hogy önálló, 1/1-es tulajdonú ingatlanokként lehessen bejegyezni a valóságban már kialakult minitelkeket. Törvényi felmentést kell kérni ahhoz is, hogy a közműszolgáltatók által is elfogadott magánútként létezhessenek azok a keskeny utak, ösvények, lépcsők, amiket az elmúlt hetven-nyolcan évben alakítottak ki az ott lakók.

A polgármester kiemelte, hogy az eddig közterületként nyilvántartott néhány út továbbra is közterület marad, újabb utakat azonban nem szabályoz ki az önkormányzat. A meglévő utcácskák, ösvények nem kerülnek köztulajdonba, hanem magánutakként szerepelnek majd a szabályozási tervben. A magánutak akkor épülnek ki ténylegesen, amikor ezt a tulajdonosok jónak látják és vállalják.

A tulajdonjogi rendezést lehetővé tévő törvény, továbbá az erre épülő kerületi építési szabályzat tervezetének társadalmi vitáját március 1-jén indítja el az önkormányzat. A tervek szerint a tanév végén zárulna le a lakossági egyeztetés folyamata, így a csillebérciek véleményét figyelembe vevő törvényjavaslat az ősszel kerülhetne az Országgyűlés elé.