Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A_hagyomanyokat_orizni_kell3

A hagyományokat őrizni kell!

Százhuszonöt év nagy idő az ember számára, de csak egy villanás a csillagok között. Valószínűleg senki sem tudja ezt jobban a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet munkatársainál, akik egész napos programmal ünnepelték a csillagda 125. születésnapját. Volt csillagvizsgáló séta, Hold-fotózás, sőt egy különleges emléktábla-avatás is. Talán meglepő, hogy ezúttal nem egy csillagásznak állítottak emléket, ha viszont ismerjük az előzményeket, nem csodálkozhatunk ezen: Vargha Domokosné Stolte Magdolna az intézet könyvtárosaként és megannyi szakmai kötet szerzőjeként beírta nevét a magyar csillagászat történetébe.A_hagyomanyokat_orizni_kell1Kiss László, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója elmondta, hogy Vargha Domokosné majd’ negyven esztendeig vezette, és rövid idő alatt nemzetközi hírűvé fejlesztette az intézet könyvtárát. A régi iratokat rendezte, és olyan történelmi forrásokat fedezett fel, amik elindították őt a tudománytörténészi pályán. Száznál is több munkát publikált csillagászokról, csillagdákról. Munkáját nyugdíjba vonulása után is folytatta, 2010-ben hunyt el. Kivétel nélkül ismerte a könyvtárban őrzött több tízezer kötetet, és minden kérdésre tudta a választ a könyvekkel kapcsolatban.
A munkásságának emléket állító márványtábla leleplezésében segédkező Pokorni Zoltán polgármester arra emlékeztetett, hogy egy olyan környezetben, a XII. kerület tetején működik az intézmény, amit mindenki ismer – akkor is, ha sohasem járt erre. „Az emberek tudják – mondta –, hogy a János-hegyi kilátót nem Szent Erzsébetről, hanem Erzsébet királynéról nevezték el; hogy itt van a KFKI és egy atomreaktor, ami egyébként nagyjából annyi áramot termel, ami elég az épületben lévő lámpák működtetéséhez, de azért félni lehet tőle. Valamint a hegy tetején található a csillebérci tábor, no meg a csillagda, egyszóval csupa híres-neves intézmény.”A_hagyomanyokat_orizni_kell2A polgármester szerint az, hogy még mindig működik a hegyvidéki csillagvizsgáló, nemes és szép tradíció: „Megbecsülendő már csak azért is – tette hozzá –, mert százhuszonöt év alatt csak tíz igazgatója volt. Magyarországon egyébként rövidek a kurzusok, és talán ezért is kevés a hagyományunk, így ami van, azt még jobban kell őrizni.”
Pokorni Zoltán arról is beszélt, hogy az önkormányzati képviselő-testület nemrég úgy döntött, Detre László csillagászról nevezi el a Normafa úti kanyartól a Konkoly Thege Miklós útig tartó, újonnan épült útszakaszt. A Hegyvidéki Önkormányzat így járul hozzá a XII. kerület csillagászati hagyományainak megőrzéséhez és átörökítéséhez a következő generációk számára.A_hagyomanyokat_orizni_kell3

MM.