Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Buszkek_lehetunk_a_mogottunk_hagyott_ev_penzugyi_teljesitmenyere1

„Büszkék lehetünk a mögöttünk hagyott év pénzügyi teljesítményére”

Az elmúlt évi költségvetés zárszámadásáról és az idei büdzsé módosításáról, mikromobilitási pontok létrehozásáról, valamint újabb térfigyelő kamerák kihelyezéséről is határoztak legutóbbi ülésükön a hegyvidéki önkormányzati képviselők.

„1998 óta van módom figyelemmel kísérni az önkormányzat költségvetését, helyzetét. Átéltük a 2008-as nagy hitelválságot is, ehhez képest a tavalyi infláció, valamint a gáz- és villanyár növekedése okozta sokk példátlan volt” – beszélt a gazdálkodás nehézségeiről Pokorni Zoltán a 2023-as költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kapcsán a májusi képviselő-testületi ülésen.

A polgármester elmondta, kíméletlenül kemény pénzügyi döntéseket kellett meghozniuk annak érdekében, hogy legyen elég tartalék, amiből ki tudják fizetni a hétszeres és tizenegyszeres energiaárakat. Ám az önkormányzat nem élte fel a teljes mozgásterét, sőt, sikerült növelni is azt, ezért szerinte „büszkék lehetünk a mögöttünk hagyott év pénzügyi teljesítményére”.

A zárszámadással kapcsolatban Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal költségvetési tervezésért felelős munkatársa kiemelte, hogy 2023-ban 24,7 milliárd forint volt a költségvetési bevételek összege, 23,7 milliárd pedig a kiadások összege, így a tárgyévi gazdálkodásból 1 milliárd forint bevételi többlete keletkezett az önkormányzatnak. Ehhez hozzáadva az előző évek megtakarításából származó, 5 milliárdot meghaladó összeget összesen 6,3 milliárd forint tartalék képződött, amit a 2024-es gazdálkodásába tud átvinni a kerület.Buszkek_lehetunk_a_mogottunk_hagyott_ev_penzugyi_teljesitmenyere1

Számos takarékossági intézkedést és energetikai beruházást hajtott végre az önkormányzat, hogy csökkentse az energiafelhasználását. Három óvodában, továbbá a városmajori uszodában és a MOM Sportban is jelentős energetikai fejlesztések történtek.

Az idei költségvetés módosítása kapcsán Szűtsné Kiss Zsuzsanna arról beszélt, hogy a tartalékokból egy jelentősebb összeg a MOM Sport Kft. számára biztosítandó, tulajdonosi pótbefizetés formájában. Ott ugyanis sokkal nagyobb az energiaár-emelések hatása, mint az önkormányzat más intézményeinél, a drasztikus költségnövekedést pedig nem lehet önerőből kigazdálkodni.

A MOM Sportnak juttatandó pénzösszeg mellett arról is döntöttek a képviselők, hogy a hivatal készítsen koncepciót az uszodát és a sportcsarnokot üzemeltető cég tevékenységének racionalizálására, esetleges szerkezeti átalakítására. Ez alapján várhatóan már az új képviselő-testület hozza meg majd a működést hosszabb távon meghatározó döntést.

Jóváhagyta az önkormányzat a Dél- és az Észak-Hegyvidék építési szabályzatainak módosításait. Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője elmondta: lehetővé tették, hogy a Mártonhegyi út–Költő utca–Mártonvölgy utca–Mártonlak utca által határolt tömbben található nagyobb méretű ingatlanokon létesíthető legyen magánút, amivel összességében csökken a beépíthetőség. A Normafa út 52. szám alatti, egykori óvoda ingatlana a korábbi terveknek megfelelően a környező lakóterületek építési lehetőségeit veszi fel, azzal a korlátozással, hogy toronyszerű épület nem valósulhat meg. A Zugligeti út 27. szám alatt, ahol követség működik, a felmerülő igények alapján a beépítési lehetőségek 5%-os emelésére lesz lehetőség. A műemléki tervtanács elfogadta az építészeti koncepciót, ennek alapján vált véglegessé a rendezési terv.

Elfogadta a képviselő-testület, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat is csatlakozzon a főváros és néhány kerület között már létrejövő együttműködési megállapodáshoz, ami az úgynevezett mikromobilitási járművek – kölcsönözhető rollerek, kerékpárok, robogók – közterületi elhelyezésének egységes szabályozását teremti meg. Ennek alapján ezeket a megosztott szolgáltatásként igénybe vehető járműveket a XII. kerületben is csak a kijelölt mikromobilitási pontokon lehetne elhelyezni.

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célból folytatja az önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer bővítését. A XII. kerületi rendőrkapitánysággal egyeztetve a Normafa környékén (az Eötvös út és a Hegyhát út, a régi és az új Eötvös út találkozásánál, valamint a Kopp Mária sétányon), továbbá a Greguss utca Alkotás utcai torkolatánál üzemelnek majd újabb kamerák.Buszkek_lehetunk_a_mogottunk_hagyott_ev_penzugyi_teljesitmenyere2

A képviselő-testület kezdeményezi a fővárosi közgyűlésnél, hogy az Eötvös út újonnan kialakított szakasza a Detre László út nevet kapja. Detre László, a jeles csillagász 1943-tól haláláig, 1974-ig a Svábhegyi Csillagvizsgáló igazgatója volt.

A Tóth Lőrinc utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat úgynevezett településrendezési kötelezést írt elő a fővárosi védettségű, de lebontott épület helyreállítása érdekében. Pokorni Zoltán elmondta, hogy a főváros, amely levédte az épületet, nem járt el ebben az ügyben, bár többször felszólították erre; emiatt a Hegyvidéki Önkormányzat kötelezi a tulajdonost a védett érték visszaépítésére.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy nem gyakorolja elővásárlási jogát a Művész út 9. szám alatti telek értékesítése kapcsán. Az Istenhegyi út 45–47. szám alatti területet a továbbiakban is a MOL bérelheti – a korábbiaknál magasabb áron –, hogy ott változatlanul üzemanyagtöltő-állomást működtessen.

Nem támogatta a testület Vadász Gábor képviselő (Momentum) indítványát, hogy legkésőbb 2025-től évi 50 millió forintos közösségi költségvetési keretet hozzon létre az önkormányzat, aminek az elköltéséről a lakók dönthetnének szavazás útján. A polgármester szerint erről a kérdésről már az új képviselő-testületnek kell határoznia, de egyetért azzal, hogy fontos dolog bevonni a polgárokat a döntések előkészítésébe, tervezésébe. Úgy véli, e tekintetben élen jár a Hegyvidéki Önkormányzat, amely az elmúlt években különböző szavazások és fórumok keretében közel 130 esetben kérte ki az itt élők véleményét.

n.

 

A helyben lakók parkolási kedvezményeinek bővítése, az „Otthon megöregedni” program folytatása és a XII. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi munkája is napirenden volt a képviselő-testület ülésén, ezekről az 1. és ezen az oldalon olvashatnak részletesen.