Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Hataskorokrol_vitazott_a_valasztas_utan

Hatáskörökről vitázott a választás után összeülő képviselő-testület

Noha a június 9-i önkormányzati választás eredményeképpen új vezetése lesz a XII. kerületnek, a mandátumot szerző jelöltek a jogszabály szerint csak október 1-jén léphetnek hivatalba. A szokatlanul hosszú, közel négy hónapos, átmeneti időszak kapcsán számos olyan kérdés merült fel, ami a hegyvidéki képviselő-testület legutóbbi, júniusi ülésén is feszült vitákat szült.

A választás után első ízben ült össze az önkormányzat képviselő-testülete. Legelőször a leendő polgármester, Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Vadász Gábor képviselő (Momentum) közös előterjesztése került napirendre. Azt javasolták, hogy a jelenlegi vezetés az új polgármester és az új képviselő-testület hivatalba lépéséig már csak az önkormányzat és az intézményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges döntéseket hozza meg, ne írjon ki közbeszerzéseket egy évnél hosszabb időtartamra, ne kössön a folyó költségvetési éven túlnyúló hatású szerződéseket, ne értékesítsen önkormányzati tulajdonú ingatlant, és ne módosítsa az építési szabályzatot.

A testületi többség nem fogadta el a javaslatcsomagot. Pokorni Zoltán polgármester elmondta: szeptember 30-ig tart a jelenlegi testület hatásköre és felelőssége, és október 1-jétől kezdődik a következőé. Ezért a szeptember végén lejáró gázközbeszerzést a jelenlegi önkormányzati vezetés még kiírja, enélkül ugyanis október 1-jén nem lenne gáz az óvodákban, bölcsődékben vagy a kulturális intézményekben. De például a december 31-én lejáró áramközbeszerzés ebben a ciklusban már nem lesz megújítva, erre ugyanis elég idő áll majd az új testület rendelkezésére. Hasonló a helyzet a közétkeztetési, városüzemeltetési, mélyépítési közbeszerzések 15 milliárdnyi keretösszegével. „A magunk részéről megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hosszú távú felelősséget az viselje, akinek az időszakára esik” – hangsúlyozta a polgármester.

Módosította a képviselő-testület a Mártonhegyi úti, egykori Svábhegyi Szanatórium területére vonatkozó építési szabályzatot. Ennek kapcsán Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője elmondta, hogy az előírt zöld terület 420 négyzetméterrel nő, míg a beépítettség ugyanennyivel csökken. Új épület kizárólag a régi szanatóriumépületek helyén létesülhet, az értékes faállomány pedig megmarad.

Kovács Gergely bírálta a módosítást, szerinte ugyanis csak az ingatlantulajdonos jár jól azzal, hogy a területen található Dreher-villánál csökken a beépíthetőség, ahol nincs is építési szándék, azon a részen viszont, ahol van, nő a beépíthetőség. Úgy véli, a szabályok módosításával a tulajdonos nagyjából 1 milliárd forint értékben építhet még be pluszterületeket. Ezt határozottan cáfolta Pokorni Zoltán, aki kijelentette: a beruházó nem többet tud építeni, hanem kevesebbet, ami nem plusz, hanem mínusz 1 milliárdot ér.Hataskorokrol_vitazott_a_valasztas_utan

Vita bontakozott ki a XII. kerület jelenlegi és leendő vezetője között annak kapcsán is, hogy a jegyzőre, a bizottságokra és a polgármesterre átruházott összes hatáskör október 1-jei hatállyal visszakerül a képviselő-testülethez. Kovács Gergely szerint az előterjesztés még a választás előtt készülhetett, amikor azt hitte a jelenlegi vezetés, hogy ő nyeri a polgármester-választást, viszont fideszes lesz a képviselők többsége. Pokorni Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a törvény biztosít bizonyos hatásköröket a polgármesternek és a jegyzőnek, minden egyebet pedig a testületnek. Úgy gondolja, az a helyes, ha az újonnan induló testület határoz majd arról, mit ad át saját hatásköreiből a polgármesternek és a jegyzőnek. Hozzátette, hogy a mostani döntésre azért is szükség van, mert Kovács Gergely a sajtóban megüzente, kiket akar kirúgni, és az érintettek között a jegyző is szerepel.

Elfogadták a képviselők az idei költségvetés módosítását, amit egyebek mellett a Virányos Általános Iskola területén lévő Japán iskola fűtésrendszerének felújítása indokolt, továbbá az, hogy az önkormányzat az egyházi óvodákban dolgozók számára is biztosítani kívánja a Hegyvidék-pótlékot. A pótlék – ami az óvodapedagógusok esetében 100 ezer, az asszisztenseknél 70 ezer, a technikai dolgozóknál pedig 50 ezer forint fizetéskiegészítést jelent – olyan arányban jár majd az egyházi intézmények munkatársainak, amilyen arányban az adott óvoda XII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyerekeket lát el.

A BBSZ-projekt, azaz a Beethoven utca, a Böszörményi út és a Szoboszlai utca által határolt területre tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán azzal bízta meg a testület a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy a meglévő terv mellett egyéb lehetőségek koncepcióit is dolgozzák ki. Az eredeti terv, mint ismeretes, a környékbeliek által is használható mélygarázzsal, orvosi rendelővel és üzletekkel, valamint értékesítendő lakásokkal számolt, a kivitelezést azonban a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt két évvel ezelőtt elhalasztották.

Igen jelentős, 2,5 milliárd forintos támogatást ígér az Egészséges utcák címmel meghirdetett, európai uniós és hazai forrású pályázat, amin a Hegyvidéki Önkormányzat a Böszörményi út gyalogos- és kerékpárbarát átalakításával kíván részt venni. A tervezett átalakítások bemutatása csak jelentősebb csúszással kezdődhetett el a testületi ülésen, Pokorni Zoltán ugyanis rendkívüli szünetet rendelt el. Azért döntött így, mert a programot már a következő önkormányzati vezetésnek kellene végrehajtania, az újonnan megválasztott polgármester, Kovács Gergely azonban a napirendi téma tárgyalása közben szó nélkül elhagyta az üléstermet.

Az Egyesület Csillebércért kérésére létrejövő, a csillebérci üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezésére irányuló társadalmi egyeztetés határidejét 2024. november 30-ig meghosszabbította a képviselő-testület. Egyúttal azzal bízta meg a leendő polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt törvénytervezetet 2025. február 28-ig nyújtsa be a kormánynak.

A képviselők hozzájárulásával bővült azoknak a köre, akik a Királyhágó tér 6–7. szám alatt megépülő, átadás előtt álló mélygarázs parkolóhelyeire pályázhatnak. Így már nemcsak a környező utcákban élők, hanem a XII. kerület parkolási övezetében, sőt, a kerület bármely részén lakók is benyújthatják igényüket. Ezzel együtt a pályázat elbírálása során továbbra is elsőbbséget élveznek a környéken élők.

Két önkormányzati lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosított a testület a Pannonia Sarca Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére, hogy segítséget nyújtson a lakhatási problémákkal küzdő pedagógusoknak. Arról is határozott, hogy készüljön emléktábla dr. Sólyom László egykori köztársasági elnök, valamint Marsall László költő emlékére. Mindkét tábla az érintettek egykori lakóhelyénél kapna helyet, előbbi a Normafa út 39/c, utóbbi a Schwartzer Ferenc utca 4. szám alatt.

z.