Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Elhalasztották a döntést a szabályozási terv módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülésén Pokorni Zoltán javaslatára nem tárgyalta azt az előterjesztést, amely a főváros hozzájárulását kérte kerületi keretövezetek átsorolásához. A polgármester az ellenzék politikai támadása helyett további szakmai egyeztetéseket javasolt a helyi frakciók számára.

A kerületi szabad demokrata képviselők az önkormányzat november 8-i ülése előtt újságíróknak küldött levelekben élesen támadták a hivatalt a Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) módosítását célzó előterjesztés miatt. Az előterjesztés – amely több telek sport, intézményi, lakó, illetve fás közkerti területté való átminősítését javasolta – elfogadása esetén a főépítészi iroda elkészíttethette volna a végső döntést előkészítő hatástanulmányokat. E téma végül Pokorni Zoltán javaslatára nem került napirendre, a polgármester szerint ugyanis szükség van arra, hogy el tudják oszlatni a testület egyes tagjaiban kialakult félreértéseket. Álláspontja szerint a képviselő-testületnek nyugodt körülmények között kell közös véleményt alkotnia a kérdésben.

A polgármester az eredeti előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy két évvel ezelőtt a kerület számos területet javasolt zöldövezetté átminősíteni, amit a főváros elfogadott – a cserében kért átsorolásokat viszont akkor megtagadta. A KSZT módosítására vonatkozó mostani javaslat nagyrészt a korábban visszautasított, de továbbra is indokolt kéréseket tartalmazza.

Pokorni Zoltán jelezte: az övezetátsorolási javaslatok Hegyvidék területének kevesebb, mint 1%-át érintenék. Az átsorolásból eredő vagyongyarapodás pedig nem jelent egyet az ingatlanok értékesítésével, hiszen a vagyongyarapodás már magával az átsorolással bekövetkezik. Az pedig minden kerületi ember érdeke, hogy a közös önkormányzati vagyon gyarapodjon.

Elhalasztották a döntést
Papíron a városmajori templom közpark…

Miután az említett területek nem magántulajdonban vannak, hanem közvagyonról van szó, nem állhatnak egyéni érdekek az átminősítések mögött. Ráadásul a mostani besorolásváltozások pontosan ellentétesek a sok helyen alkalmazott rossz gyakorlattal, miszerint a területeket olcsón eladják, majd azok az átminősítés után azonnal felértékelődnek a vásárlók számára.

Mint megtudtuk, az átminősítések döntő többsége jelenleg tévesen besorolt területekre vonatkozna – ilyen például a városmajori templom és szűk környezete, amely papíron közpark, vagy az állami tulajdonú Jánoshegyi úti Sport Hotel, amelyet erdőként tartanak nyilván, valójában azonban egy többszintes épület.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a szóban forgó területek sorsáról a hatástanulmányokat követően a helyi képviselő-testület, majd a főváros döntene. Szerinte ezek a szűrők elegendő garanciát jelentenek arra, hogy a kerület megőrizze a rá jellemző zöld, erdős, természetközeli arculatát. Pokorni Zoltán napirend előtti felszólalásában kérte képviselőtársait, hogy a változtatási javaslatokat szakmai alapon ítéljék meg, és ne hagyják, hogy a pártpolitikai szempontok és PR-akciók felülírják a józan, közös gondolkodást. A polgármester az elkövetkező hetekre közös egyeztetéseket javasolt a helyi frakciók számára.

z.