Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Elszámolásra várva

Százhetvenhat pályázat közül 119-et tudott támogatni az önkormányzat, forráshiány miatt egyetlen társasház igényét sem kellett elutasítani. Azok, akik nem nyertek, hiányos, vagy szakmailag előkészítetlen pályázatot adtak be – derült ki Kovács Lajos alpolgármester tájékoztatójából a nyári szünet előtti utolsó társasházi fórumon.

Az alpolgármester elmondta: idén szűkebb volt a megpályázható munkák köre, a támogatásokat ugyanis igyekeztek olyan feladatokra – elsősorban homlokzatfelújításokra – koncentrálni, amelyek megvalósulását nemcsak egy adott társasház, hanem az egész Hegyvidék élvezheti.

Az általános társasházfelújítástámogatási keret 35 millió forint volt, amely most kiegészült több mint hatmillió forinttal, amit az értékvédelmi támogatási keretből csoportosítottak át (ez utóbbi támogatási forma iránt idén alacsony volt az érdeklődés). Az általános társasházi felújításokra öszszesen 41,3 millió forint támogatást ítélt meg az önkormányzat. Az alpolgármester hangsúlyozta: a növekvő igények miatt a jövőben szeretnék tovább bővíteni a pályázati keretet.

A polgármesteri hivatal több társasházat tart nyilván, amelyek korábban sikeresen pályáztak, ám még nem számoltak el a felújítási munkákkal. Kovács Lajos kiemelte: fontos, hogy ezek a társasházak határidőre megtegyék ezt, e nélkül ugyanis az önkormányzat visszavonhatja a megítélt támogatást.

A földhivatalok állami támogatása megszűnt, kiadásaikat tisztán saját forrásból kell fedezniük – közölte a társasházi fórumon a másik előadó, dr. Kőszegi Gábor, a Fővárosi Kerületek Földhivatalának vezetője annak indokaként, miért is kell egyes ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásokért ez év februárja óta többet fizetnünk. A díjváltozások kapcsán elhangzott: az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díj ötezer forintról hatezerre nőtt. A jelzálogjog bejegyzésének díja egységesen 12 ezer forint lett, azaz már nem kötődik a jelzálogjoggal biztosított követelés értékéhez.

Társasházak bejegyzéséért korábban csak az általános tételű, ötezer forintos díjat kellett megfizetni, még akkor is, ha a ház akár több száz lakásból áll; február elejétől viszont már a bejegyzés díja társasházi különlaponként, azaz lakásonként hatezer forint – igaz, a teljes összeg nem haladhatja meg a százezer forintot. Százezer forintos maximumot jelöltek meg az alapító okirat módosításánál is, ami viszont könnyebbséget jelent a korábbi helyzethez képest, amikor is meghatározott limitösszeg nélkül, a változtatásokkal érintett lakások száma szerint kellett díjat fizetni.

Megszűnt a díjmentesség az új építésű ingatlanok nyilvántartásba vétele esetében, a lakáscélú kölcsönt vagy támogatást biztosító jelzálogjog bejegyzése pedig már csak akkor élvez tárgyidíjmentességet, ha a jelzálogjog bejegyzését valamilyen állami támogatás biztosítása érdekében kérik – a piaci alapú lakáscélú kölcsönöket biztosító jelzálogjogok bejegyzését az általános szabályok szerinti 12 ezer forintos díj terheli.


-z-