Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Hegyvidéki Útfejlesztési Testület

Mint arról már többször írtunk lapunkban, a XII. kerületi önkormányzat Hegyvidéki Útfejlesztési Testületet (HÚT) hoz létre. A testület az országgyűlési választásokra kialakított 55 helyi szavazókör polgárait képviselő egy-egy személyből áll össze, akiket a kerületi polgárok jelölhetnek.

Tagnak a XII. kerületben lakóhellyel rendelkező, nagykorú személyt lehet jelölni az alábbi jelölőlapon 2007. május 9-ig. A jelöléseket a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán felállított urnában kell elhelyezni, azok öszszesítéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik. Az eredményt a polgármester állapítja meg a jelöltek szakmai felkészültsége, helyismerete és a leadott jelölések száma alapján.

Ismeretes, hogy a kommunális adóból származó bevételt (a vonatkozó rendelet szerint) az önkormányzatnak a járda- és úthálózat fejlesztésére kell fordítania. Az adóbevétel elkülönítése és hatékony felhasználása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete Járdaés Útfejlesztési Alapot hoz létre. A HÚT feladata lesz javaslatot tenni ennek az alapnak a tárgyévi felhasználására, és ezzel összefüggésben az egyes járda- és útfejlesztési feladatok végrehajtásának sorrendjére. Az új testület kíséri majd figyelemmel a Járda- és Útfejlesztési Alap felhasználását, az abból megvalósuló fejlesztéseket is.