Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Járművek eredetiségvizsgálata

A járművek műszaki eredetiségét a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által kiállított határozattal kell igazolni. Kötelező elvégeztetni az eredetvizsgálatot a jármű első forgalomba helyezésekor, a tulajdonjogban bekövetkezett bármilyen változás esetén, valamint forgalomból kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor.

Amennyiben a járművet ideiglenesen vonták ki a forgalomból, csak akkor szükséges eredetvizsgálat, ha az ismételt forgalomba helyezést az új tulajdonos kérelmezi. Szintén kötelező az eredetvizsgálat biztosítási esemény (kárrendezés) miatt forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor, amennyiben a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozás történik, illetve ha a hatóság az alvázszámban változást észlel.

Tulajdonosváltozás esetén sincs szükség az eredetiség előzetes igazolására, ha az öröklés útján, vagy gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos vagyonszerzés során valósult meg. Hasonlóan kell eljárni lízingelt járművek eladásakor, amennyiben a jármű üzemben tartója nem változik, feltéve, ha a lízingszerződés lejártakor a jármű a tulajdonába kerül. Nem kell elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot közös tulajdon megszűnése esetén, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítésekor, ha az egyik tulajdonostárs már korábban is a jármű tulajdonosa volt. További előnyöket élveznek a muzeális értékű veteránjárművek: esetükben a forgalomba helyezéshez, illetve a tulajdonjog-változás bejegyzéséhez sincs szükség eredetiségvizsgálatra.

m