Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Létszámgondok a kerületi rendőrkapitányságon

Kevesen vannak az állományban, és azok nagy része is vidéken él – derült ki a rendőrkapitány beszámolójából a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. A testület két lakás tulajdonba vételével máris segíteni próbál. Megalakulhat a kommunális adóból befolyó pénz sorsáról határozó Hegyvidéki Útfejlesztési Testület. Újabb huszonnégy épület került helyi védelem alá.

Fülöp Valter rendőr alezredes, a kerület rendőrkapitánya számolt be eddigi tevékenységéről a képviselőtestület legutóbbi ülésén. A 2006-os év első negyedének adatait összevetve saját tevékenységének első hónapjaival javulás látszik a felderítési és elfogási mutatókban. A XII. kerületi rendőrkapitányság létszámproblémákkal küzd, a személyi állomány nagy része vidéken (több esetben távoli helyeken) lakik, sokan ma már a lakhelyükhöz közelebb is találnak maguknak munkahelyet. Fülöp Valter elmondta, a jó szakembereket – a bérezési korlátokat is fi gyelembe véve – csak akkor lehet megtartani, ha körülményeikben valami pluszt is tudnak biztosítani. Mivel közös érdekről van szó, a rendőrkapitány számít az önkormányzat segítségére.

TÚL SOK A BONTÁS
Elfogadták az önkormányzat 2006. évi zárszámadási rendeletét. Az év pénzügyi mérlege szerint a kiadás 12 793 808 ezer forint, a bevétel 14 450 322 ezer forint, a pénzmaradvány 1 999 039 ezer forint volt. Módosította a testület a 2007. évi költségvetési rendeletet. Számszaki változás nem történt, csak egyes rovatok részletezve jelennek meg, mint például az utak és intézmények felújítása. Ehhez kapcsolódva több ellenzéki képviselő kérte, hogy a lakosságnak korábban beígért útfelújítások valóban történjenek meg, illetve az orvosi rendelők felújítása kapjon nagyobb hangsúlyt.

Pokorni Zoltán polgármester jelezte, hogy a költségvetési keretből a 170 kilométeres úthálózat 2%-át lehet felújítani évente, ezt a folyamatot gyorsíthatja fel a kommunális adóból befolyó pénz. A hivatal munkatársai a bontási engedélyekkel kapcsolatban a szigorítás feltételein dolgoznak, mert valóban felháborító méreteket ölt a sok bontás – jelentette ki a polgármester.

A testület módosította a diplomázó építészhallgatók kiemelkedő munkájának elismerését szolgáló Árkay-díj adományozásának rendjét: az évente kiosztható pénzjutalom összegét a kétszeresére emelte, az odaítélésről pedig a képviselő-testület helyett az önkormányzat tulajdonosi és városfejlesztési bizottsága dönt a jövőben.

Változtatási tilalom
Hat közterületen lévő szoborra (köztük a Böszörményi úti turulra) és a svábhegyi gyermekgyógyintézetre vonatkozóan változtatási tilalmat rendelt el a képviselőtestület. Az ellenzék képviselői ezúttal is hangsúlyozták korábbi ellenvéleményüket, sőt, az SZDSZ egyik képviselője jelezte, hogy a rendelet elfogadása esetén (a turul-szoborral kapcsolatosan) joggal való visszaélés kísérlete miatt a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez fordul. A Kerületi Szabályozási Tervekben több száz védelemre érdemes épület szerepel, ezek közül 2006-ban 65 épület már helyi védelem alá került. Ennek folytatásaként most további 24 épületet helyezett helyi védelem alá a képviselőtestület. 

Jogszabályváltozások szükségessé tették a helyi (kerületi) építészeti értékek védetté nyilvánítási folyamatának áttekintését, a hatályos jogszabályokhoz igazítását. Az új rendelet a korábbi szabályozás óta eltelt tizenhárom év tapasztalatait is figyelembe véve határozza meg például az építési engedélyhez kötött tevékenységek körét, a telekalakítás szabályait vagy a reklám- és hirdetőberendezések elhelyezését.

A négy kerület által (I., II., XI., XII.) működtetett Ménesi úti Habilitációs Napközi Otthon fenntartói közül kivált a II. kerület, számos személyi változás történt, tevékenységi köre is bővült, így meg kellett újítani az intézmény alapító okiratát és társulási megállapodását. A testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2006. évi felügyeleti és belső ellenőrzési munkájáról készült jelentést, majd bírósági ülnököket választott: a Budai Központi Kerületi Bíróságra Bodó Julianna Erzsébetet, dr. Bakos Juditot és Horváth Gyulát, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra dr. Mártháné Takács Gabriellát, mindnyájukat négyéves időtartamra.

Támogatás a rendőrségnek
A Moszkva tér 20. alatti ingatlan (a volt zeneiskola) tulajdonjogát elcserélik a Városmajori Jézus Szíve Plébánia tulajdonában lévő két darab Szilágyi Erzsébet fasori lakással (plusz értékkülönbözettérítéssel) – erről döntöttek a képviselők. Az így kerületi tulajdonná váló nagyméretű lakásokat az önkormányzat a XII. rendőrkapitányság rendelkezésére bocsátja háromszoros bérlőkijelölési joggal. A lakásokban négy-öt fiatal vidéki kolléga elhelyezésére nyílna lehetőség, mintegy „legénységi szállásként” működhetnének.

Az évi tízlakásos keret terhére (ebből három esetben született már döntés az idén) további három szociális jellegű bérleti jogú elhelyezést hagyott jóvá a testület. Ezután helyiségbérleti ügyek következtek: egy Győri úti helyiség bérleti jogát egy sportszakember-képző alapítvány javára újabb öt évre, valamint a Zugligeti út 58. alatti ingatlan (CBA üzlet) bérleti jogát 2028-ig hosszabbították meg. Első alkalommal történt, hogy öt évnél hosszabb bérleti időt állapított meg a testület, mivel úgy vélte, öt év alatt nem térülhet meg az üzlet tervezett felújítása, átalakítása.

A Lejtő út 28. alatti ingatlan kikerült a XII. kerületi Szabadidősport Központ kezeléséből, mivel a hasznosítása egy rendezetlen jogvita miatt eddig nem volt megoldható. Az önkormányzati birtokrészt addig is bérbeadás útján kell hasznosítani – döntöttek a képviselők. A fogyatékos személyek támogató szolgálatát 2007. május 1-jétől az Egalitas Alapítvány veszi át. A testület a határozattal együtt felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására is.

Kisebb vitát követően elfogadták a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület megalakításának, feladatainak alapvető szabályait. Az 55 szavazókör képviselőiből megválasztott testület, amely 55 főből áll majd, a kommunális adóból befolyó összegek felhasználására tesz javaslatot: az adott évben melyik utcák, járdák stb. felújítását tartják sürgetőnek.

A Budapest Fővárosi Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt a testület által megbízott kerületi küldött. A polgármester Sikota Krisztina Anna helyi képviselőt jelölte a feladatra – a javaslatot elfogadta a testület.

-jj-