Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Újdonságok a társasházi pályázatban

Megváltozott az idei társasházi pályázat feltételrendszere – az újdonságokról Kovács Lajos Attila, az önkormányzat városüzemeltetési irodájának vezetője tartott tájékoztatót a közös képviselők fórumán. Fekete Gyula, a HÁGO Kft. ügyvezető igazgatója a felújítások szakszerűségére felügyelő műszaki ellenőrök feladatait ismertette.

A tervezetthez képest mintegy két héttel később jelent meg az önkormányzat társasházi pályázata, és ezzel együtt az eredeti elképzelésekben szereplő, április végi beadási határidő is későbbre tolódott, hogy maradjon idő a felkészülésre. 

Kovács Lajos Attila, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője a közös képviselők fórumán elmondta: a társasházak felújítására és előkertek kialakítására kiírt pályázat beadási határideje május 11., péntek, 13.30, míg a helyi védettséget élvező építmények tulajdonosai a kerületi értékvédelmi pályázat keretében május 18., péntek 13.30-ig nyújthatják be támogatási igényüket az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában.

Az irodavezető kiemelte: könnyebbség a korábbi pályázati feltételekhez képest, hogy építésiengedély-köteles felújítási munkák esetében nem kell igazolást csatolni az engedélykérelem benyújtásáról – elég, ha a közös képviselő nyilatkozik, hogy az építési engedélyt a munkálatok megkezdése előtt beszerzi. Fontos tudni azonban, hogy ha az építési engedélyhez kötött munkát a hatóság hozzájárulása nélkül végzik el, a pályázaton megítélt támogatás nem folyósítható. (Arról, hogy a társasház felújítási munkájához kell-e építési engedély, az építésigazgatási iroda tud felvilágosítást adni.)

Újdonság, hogy homlokzatfelújítás esetén nemcsak a kivitelezésre, hanem az építési munkák engedélyezési tervének elkészítésére (a tervkészítés költségeinek 50%-ára) is lehet támogatást igényelni. Az önkormányzat a homlokzatrekonstrukciókat más eszközzel is igyekszik előnyben részesíteni: erre 25%-kal nagyobb támogatás adható az egyéb célokra biztosítható összegekhez képest (utóbbiakra az összköltség 30%-a, legfeljebb 1 millió forint nyújtható támogatásként).

A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is érvényben van az az előírás, hogy a hatósági vagy szolgáltatói átvétellel végződő munkák kivételével (gáz-, víz-, villanyvezetékek vagy kémények felújítása) műszaki ellenőrt szükséges foglalkoztatni, akinek a felújítást követően a végszámlákat ellenjegyeznie kell – e nélkül nem is folyósítható az önkormányzat támogatása. Fekete Gyula mérnök, a HÁGO Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatójában hangsúlyozta: csak olyan műszaki ellenőrt fogadhat el az önkormányzat, aki a tevékenységét hatósági engedéllyel végzi – a pályázati anyaghoz eleve csatolni kell a közigazgatási hivatal műszaki ellenőrök névjegyzéke alapján a megbízott személy nevére kiállított igazolás másolatát.

Mint megtudtuk: az építési műszaki ellenőrök tevékenységét a 158/1997. számú kormányrendelet szabályozza. E szerint az épületfelújítást felügyelő műszaki ellenőr alapvető feladata, hogy a jóváhagyott tervek alapján a munkálatokat felügyelje, betartassa a hatósági előírásokat, a határidőket és a minőségi előírásokat, továbbá ellenőrizze a beépített anyagok, berendezések megfelelőségigazolásának meglétét. Az építési naplóban fel kell tüntetnie a felmerült hibákat, hiányosságokat, eltéréseket, illetve dokumentálnia kell a műszaki ellenőri feladatok teljesítését. A műszaki, illetve gazdasági szempontból szükséges tervváltoztatásokról javaslatokat kell tennie a megbízónak. A műszaki ellenőr kötelessége az is, hogy a kivitelezési munkák befejezésekor részt vegyen az átadás-átvételi eljárásban, erről jelentést készítsen, hiányos teljesítés esetén pedig jegyzőkönyvbe vegye az el nem készült vagy hiányos részekkel kapcsolatos fenntartásait.

-d-