Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Utakat újítanak fel a kommunális adóból

A Hegyvidéki Útfejlesztési Testület feladata, hogy javaslatot tegyen a kommunális adóból származó, az úthálózat fejlesztésére, fenntartására elkülönített önkormányzati bevételek felhasználására. A testület 55 tagját a területi elv fi gyelembevételével, a körzetek lakóinak ajánlásai alapján választották ki oly módon, hogy minden választási szavazókör rendelkezzen saját képviselővel. 

Az alakuló ülésen Gaál Szabolcs Barna jegyző emlékeztetett: az útfejlesztési testület életre hívásának célja, hogy tagjai tapasztalatukkal és szakértelmükkel segítsék az önkormányzati képviselőtestület munkáját az útfejlesztésekre rendelkezésre álló források elosztásában. Kiemelte, a testület már tizenkilenc fővel határozatképes, ami záloga lehet a folyamatos munkának. Az operatív munkát az elnök és az elnökség végzi, illetve rájuk hárulnak az adminisztratív teendők, ez utóbbiban azonban számíthatnak a polgármesteri hivatal segítségére.

Pokorni Zoltán az előzményekről szólva elmondta: a kerület rákényszerült arra, hogy a központi források drasztikus csökkenése miatt kommunális adót rójon ki. Igyekeztek ugyanakkor "értelmessé" tenni az új adót, amelynek megállapításakor figyelembe veszik a tulajdon nagyságát, a gyermekek számát, míg a rászorulók mentesülnek a fizetés alól. Annak érdekében, hogy a kerület polgárai lássák, van értelme áldozatvállalásuknak, a kommunális adóból származó bevételt teljes egészében útfejlesztésekre, -javításokra költi a kerület. A felhasználás módját az útfejlesztési testület határozza meg, és ellenőrzi a végrehajtást, így biztosítva a teljes civil kontrollt.

Komoly és felelősségteljes feladat hárul a testület tagjaira, hiszen mintegy 200 millió forint adóbevétel elköltésére kell javaslatot tenniük. Hogy a lehető legszélesebb társadalmi konszenzus alakuljon ki, valamennyi hegyvidéki polgár írásbeli értesítést kap a közeljövőben, melyben szerepel az adott körzet képviselőjének neve és elérhetősége. Így lehetőség nyílik arra, hogy a testület tagjai közvetlenül a polgároktól kapjanak információkat az utak, járdák, lépcsők állapotáról, arról, hol van szükség javításokra, vagy éppen nagyobb beruházásokra.

Az első feladat az állapotfelmérés, ezt követi az elvi állásfoglalás elfogadása, amely tartalmazza, mi a fontosabb, a több, de kisebb javítás vagy a kisebb számú nagyobb beruházások finanszírozása; a járdák vagy a lépcsők, úttestek élvezzenek-e elsőbbséget – sorolta a testületre váró feladatokat a polgármester, aki kiemelte: a munka oroszlánrészét a földrajzi arányoknak megfelelő összetételben megválasztott elnökség látja majd el (lásd a 3. oldalon). Az elnökség dolga többek között a tanácskozások megszervezése, illetve a döntések végrehajtásának ellenőrzése.

Utakat újítanak fel a kommunális adóból
Civil kontroll mellett zajlik a jövőben

A működési szabályzat értelmében a polgármester tesz javaslatot a testület elnökének személyére. Pokorni Zoltán a tisztségre Szálka Miklós útfejlesztési mérnököt ajánlotta. Az egykori kerületi önkormányzati képviselő évekig dolgozott hasonló területen a fővárosnál, jelenleg tanácsaival segíti az önkormányzat munkáját. A polgármester javaslatát a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, majd megválasztották az elnökség tagjait.

Lovas Pál alpolgármester arról beszélt, a kommunális adóbevételekből finanszírozható programok mellett milyen utakkal kapcsolatos fejlesztéseket terveznek. Mint kiderült, a kerületben 128 kilométer aszfaltozott és 5 kilométer földút található, amelyek jelentős része a háború előtt épült, ezért nem bírják a nagy forgalmat. A kerület gépkocsi-ellátottsága vetekszik a nyugati nagyvárosokéval, Budapesten itt van a legtöbb autó. Mivel a központi források folyamatosan csökkennek, az elmúlt években az utak alig egy százalékát sikerült felújítani. A kommunális adóból származó pluszbevétel reményt ad arra, hogy a jövőben ez a szám folyamatosan emelkedjen. A hegyvidéki utak jó részét a főváros kezeli, ennek ellenére a beruházások nagyobb részét a kerület finanszírozza – hangsúlyozta az alpolgármester.

Idén 520 millió forint jut az utakra, a fejlesztések egy részének tervei már elkészültek. Lovas Pál a költségek érzékeltetésére elmondta, csupán a kopófelület cseréje négyzetméterenként 7500, az utak teljes felújítása 16 ezer, míg a térkő 10 ezer forintba kerül. Az alpolgármester felhívta a testület fi gyelmét, hogy a felújítások tervezésekor egyeztetni kell a fővárosi közművállalatokkal is – Pokorni Zoltán már lépéseket tett ennek érdekében –, mert így elkerülhető egy frissen aszfaltozott út újbóli felbontása. A tervekről szólva Lovas Pál kiemelte: a kerület bővíteni kívánja a Tempo30 övezeteket azokon a területeken, ahol ezt a lakosság az aláírásával támogatja. Kérdésre válaszolva Pokorni Zoltán elmondta, a kivitelezőknek bankgaranciát kell adniuk a garancia idejére, amiből a kerület finanszírozni tudja az utólag szükségessé váló javításokat.

Szálka Miklós kijelentette: a testület minden javaslatának tükröznie kell a polgárok elvárásait, hiszen csak a lakosság támogatásával lehet igazán jó munkát végezni. Első lépésben meg kell ismerni a végrehajtás folyamatát, majd egy olyan hatékony döntési tematika kidolgozása következik, ami beleillik a jelenlegi mechanizmusokba.

(MM)

Az elnökség tagjai: 1. választókerület (vk.): Márkus Gábor. 2. vk.: Szálka Miklós – elnök. 3. vk.: Nádas Gergő. 4. vk.: Paulovits Zsuzsa. 5. vk.: Tringer László. 6. vk.: Bánhegyi Miklós. 7. vk.: Lukács Piroska. 8. vk.: Márton Attila. 9. vk.: Látka János. 10. vk.: Antal Éva. 11. vk.: Virágh Péter. 12. vk.: Alberty István. 13. vk.: László Gábor. 14. vk.: Fodor Istvánné. 15. vk.: Jáky Ildikó. 16. vk.: Molnár Gáspár.