Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

"Válassz egy ajándékot, változtass meg egy életet"

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet több mint másfél évtizede végzi karitatív tevékenységét szerte a világban. A sokrétű segítőmunkát, amelynek része az adventi adománygyűjtés is, Lévai Anikó, a szervezet jószolgálati nagykövete mutatta be a Kékgolyó utcai evangélikus templomban.

Az 1991-ben alakult Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – amelynek alapítója a református, az evangélikus, a metodista, az unitárius és az ortodox egyház – ma Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezete. Munkájára a pártatlanság, függetlenség és semlegesség, a nemzetközi humanitárius és fejlesztési elvekhez való ragaszkodás a jellemző, szükséghelyzetekben nemre, nemzetiségre, vallásra és világnézetre való tekintet nélkül nyújt segítséget.

Lévai Anikó (képünkön), a segélyszervezet jószolgálati nagykövete az utóbbi években végzett legjelentősebb nemzetközi humanitárius segélyprogramokról számolt be előadásában. Mint mondta, az idén bejeződött Srí Lanka-i misszió két és fél éves időszaka alatt ideiglenes szállást biztosítottak a szökőár miatt otthontalanná vált embereknek, gyógyszersegélyt juttattak el a kórházakba, rendelőkbe, élelmiszerrel és háztartási eszközökkel segítették a menekülttáborok lakóit. A program végére összesen 249 család számára teremtettek új otthont.

Válassz egy ajándékot...

A háború sújtotta Afganisztánban az oktatás, az egészségügy és a mezőgazdaság támogatását tűzték ki célul. Itt tizenkét – köztük egy Petőfiről elnevezett – iskolát és két egészségügyi központot építettek fel, valamint számos segélyakciót hajtottak végre 2001 óta.

Székelyföldön a 2005-ös, hatalmas károkat okozó árvíz után végeztek nagyszabású újjáépítési munkát. Az 1400 család számára biztosított gyorssegélyen és a 265 károsult család közvetlen újjáépítési támogatásán túl egy jelentős összértékű program keretében többek között új óvoda és iskola épült Hodgyán. Romániában más helyszíneken, például a temesközi árvíz utáni helyreállításban is közreműködtek.

Mint megtudtuk, a katasztrófahelyzetek kezelése csak egy szelete a segélyszervezet tevékenységének. Szerteágazó hazai intézményi hálózatukon keresztül részt vesznek a magyarországi szociális gondok enyhítésében: Budapest több kerületében és vidéken – főként a keleti régióban – a családok, a gyerekek, a romák, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, az idősek és a betegek támogatására, védelmére, integrációjára működtetnek intézményeket.

Advent idején – így idén is, immáron tizenkettedik alkalommal – országos pénzadománygyűjtő akciót hirdetnek. Új lehetőségként, „Válassz egy ajándékot, változtass meg egy életet” címmel a http://szeretet.ehseg.hu weboldalon mi magunk választhatjuk ki a rászorulók támogatásának módját. Például 4200 forintért egy hazai, a segélyszervezet által működtetett átmeneti otthonban élő gyermek egyheti, napi háromszori étkezését lehet biztosítani, vagy 3500 forintból egy ugyancsak magyarországi átmeneti otthonban élő család számára adományozhatunk karácsonyi élelmiszercsomagot. Ezer forint adománnyal szintén sokat segíthetünk: ennyi pénzből már cipőt lehet vásárolni egy nehéz sorsú afgán kisdiáknak.

-z-