Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Adófizetés a társasházakban

A társasházak 2008-as adózási szabályairól tartott előadást Szederháti Anita, az APEH Középmagyarországi Regionális Igazgatóságának osztályvezetője a polgármesteri hivatalban rendezett közös képviselői fórumon. Előző számunkban a társasházak adóköteles jövedelmeit ismertettük, most a kifizetések utáni adó- és járulékfizetési kötelezettségeket tekintjük át.

Ha a társasház bárkivel szerződéses jogviszonyt létesít (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel), adóelőleget kell levonni a kifizetett jövedelemből – kivéve az egyéni vállalkozók esetében, akik saját maguk fi zetik az előlegeket. Az adósávokhoz tartozó kulcsok (1,7 millió forintig 18%, e felett 36%) nem változtak 2008-ban, de az adóelőleg mértéke főszabályként 36%.

Az önálló tevékenységet végző, megbízási szerződéssel rendelkező magánszemélyek továbbra is írásban nyilatkozhatnak arról, hogy hány százaléknyi költséget kívánnak elszámolni (ennek mértéke 50%-nál magasabb nem lehet); ha nem nyilatkoznak, a bevétel 90%-át kell adóalapnak tekinteni, s ez után kell a kifizetőnek az adóelőleget levonnia, a főszabály szerinti 36%-ot. Ha a magánszemély legkésőbb a kifizetés időpontjáig kéri, hogy az alacsonyabb, 18%-os kulccsal vonják le neki az előleget, mert az adott évben a jövedelme várhatóan nem lépi túl az 1,7 millió forintot, a társasháznak az úgynevezett göngyölítéses módszerrel kell levonnia az előlegeket, tehát minden alkalommal meg kell néznie, hogy az adott évben addig mennyi kifizetés történt.

Ha valaki év közben átlépi az 1,7 millió forintos határt, s ezt nem jelzi a társasháznak, akkor év végén a 18 és a 36%-os adó különbözetére még 12%-os különadót is kell fizetnie.

Kis összegű kifizetések
Kis összegű kifizetés alatt értjük az önálló tevékenységből származó, egy szerződés alapján kifizetett maximum 15 ezer forintot. Miután a kifizető a 36%-os forrásadót levonta, a magánszemélynek már nincs bevallási kötelezettsége. Amennyiben a magánszemély úgy látja, hogy jobban jár, ha ezt a kis összegű bevételt a többi, év közbeni bevételeivel összevonva, önadózóként vallja be, akkor erről írásban nyilatkozhat a kifizetőnek, s így a kifizető nem adót, hanem csak előleget fog levonni.

Járulékfizetés
A társasház mint foglalkoztató 24%-os nyugdíjbiztosítási járulékot, 5%-os egészségbiztosítási járulékot (ami 4,5%-os természetbeni és 0,5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulékra tagolódik), továbbá havi 1950 forintos tételes egészségügyi hozzájárulást (EHO) fizet. Az EHO százalékosan fizetendő (11%) azoknál a jövedelmeknél, amelyekből adóelőleget kell levonni, illetve a kis összegű kifizetéseknél, amelyeknél nem keletkezik biztosítási jogviszony, így nincs járulékfizetési kötelezettség.

A foglalkoztatott béréből 6%-os (4% természetbeni és 2% pénzbeli) egészségbiztosítási járulék jön le – kivéve a nyugdíjasokat, akiknek már nem kell a 2%-os pénzbeli járulékot megfizetniük. A foglalkoztatottak – már a nyugdíjasok is! – szintén lerónak 9,5% nyugdíjjárulékot, amelyből magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 8% megy a választott pénztárnak. A tbjárulékok elvileg a minimálbér kétszerese (idén 138 000 forint) után fizetendők, ám ha ennél alacsonyabb a kifizetés, elég a havi bevallásban bejelentett jövedelem alapján megfizetni a járulékokat.

Ha biztosítási jogviszony keletkezik, azt a 08-T1041-es nyomtatványon kell bejelenteni. Érdemes tudni, hogy a társasházak választott tisztségviselői is biztosítottnak minősülnek, amennyiben a díjazás eléri a minimálbér 30%-át.

Abban az esetben, ha valaki munkaszerződést kötött a társasházzal, munkaadói és munkavállalói járulékot is kell fizetni, melyek alapja a kifizetett bruttó munkabér vagy természetbeni juttatás. Munkaadóként a társasházat 3%, munkavállalóként a magánszemélyeket – az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban részesülőket kivéve – 1,5% járulék terheli.
Bevallási határidők
A magánszemélyek felé teljesített kifizetésekről, adókból levont előlegekről, járulékokról elektronikus úton havi bevallást kell benyújtani a tárgyhót követő hónap 12. napjáig. Új szabály, hogy minden hónapról bevallást kell készíteni, tehát még azokról is, amelyekben nem történt kifizetés (ilyenkor „nullás” bevallást vár az adóhivatal).

A társasházak mint foglalkoztatók az éves összesített adatszolgáltatást (a kifizetésekről, levont előlegekről) a következő év január 31-ig kötelesek teljesíteni. A saját nevükben szerzett jövedelmekről (ingatlaneladás, bérbeadás bevétele) február 15-ig vallhatnak, amennyiben áfafizetésre kötelezettek; ha áfakörön kívül vannak, akkor május 20. a határidő.

z.