Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Elfogadták az övezetátsorolási elképzeléseket

A helyi képviselők a decemberi ülésükön elfogadták a kerületi szabályozási tervek aktualizálásához kapcsolódó keretövezetek módosítási elképzeléseit. A pártokkal történő egyeztetések után több korábbi javaslatot visszavont a polgármester. A testület zajvédelmi rendeletet alkotott, valamint arról is döntött, hogy külső medence épülhet a Csörsz utcai sportcsarnok mellé.

Az ülés elején Pokorni Zoltán polgármester bejelentette, hogy Ungár Klára lemondott mandátumáról, az SZDSZ intézkedik a képviselői hely betöltéséről. A napirend elfogadása után zárt ülésen egy közterülethasználati díjjal és egy lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezést tárgyalt a testület – mindkét esetben az eredeti döntéseket hagyta érvényben.

A FŐVÁROSNAK KOMPENZÁLNIA KELL
A novemberi ülésen visszavont téma – a kerületi szabályozási tervek aktualizálásához kapcsolódó keretövezetek módosítási elképzelései – került ismét a képviselők elé. Pokorni Zoltán elmondta, hogy egyeztetéseket folytatott a pártok képviselőivel, figyelembe vette javaslataikat, és visszavont több korábbi elképzelést. Kiemelte, hogy az önkormányzat hatástanulmányokat készíttet, ezután kerülhet a javaslatcsomag a fővárosi közgyűlés elé. A közgyűlésnek nemcsak vétójoga van, de pozitív döntést is hozhat, sőt olyan átsorolást is javasolhat, amire a kerület előterjesztése nem vonatkozott. Van is információja ilyen szándékról – tette hozzá a polgármester. Ezt követően (várhatóan 2008 tavaszán) kerülhet ismét a téma a helyi képviselőtestület elé.

Nádasi Tibor a légifelvételek tanulmányozásából azt a következtetést vonta le, hogy több ingatlan ugyan jogilag nem minősül erdőnek, de igen sok fa található rajtuk, érdemes átgondolni a helyzetüket. Élő Norbert szerint a beépíthetőség növelése a gépkocsiforgalom növekedésével jár, nézete szerint szükség lenne „belevegőzési” hatástanulmányok ismeretére is.

Salamin András szerint mindenekelőtt a gépjárműparkolást, a közlekedést kell megoldani, egyúttal felhívta a figyelmet, hogy ismeretei szerint a kerületi egyesületek a tervezett átsorolásoknak csak egy részével értenek egyet. Úgy gondolja, a fővárosnak kompenzálnia kellene a kerület számára az erdős ingatlanok átsorolásának elmaradásából származó bevételkiesést. Ezzel a felvetésével minden jelenlévő egyetértett a szavazás során.

A végszavazáskor a kisebb, 11 ingatlant tartalmazó csoport átsorolását 8 ellenszavazat mellett, a többi, 40 ingatlant érintő átsorolási elképzelést gyakorlatilag egyhangúlag támogatták a képviselők.

MEDENCE IS ÉPÜL A SPORTCSARNOK MELLÉ
A Csörsz utcai sportcsarnokberuházás eddigi történetét, a csúszások okait taglalta a következő előterjesztés, illetve javaslat született, hogy a többek által is szorgalmazott külső medence megépítését egy Lejtő úti ingatlan eladásából finanszírozza a kerület. Élő Norbert szerint a kivitelező annak idején azért kapta meg a munkát, mert gyors kivitelezést vállalt, ebben az ügyben vizsgálatot kér a polgármestertől. Nézete szerint nincs rászorulva az önkormányzat a Lejtő úti ingatlan eladására, az ott lévő uszoda helyrehozatala is megoldást jelentene a kerület számára.

Kecskés Márton jelezte, hogy az SZDSZ-frakció megszavazza az előterjesztést, mert úgy vélik, csak az uszodával együtt válik teljessé a sportcentrum. Salamin András az uszodaépítés gondolatával egyetértett, ám egyébként „feneketlen kútnak” tartja a beruházást. Ő is az ügy kivizsgálását szorgalmazta.

Kovács Lajos alpolgármester előterjesztőként úgy fogalmazott, a létesítményt félkész állapotban örökölte a jelenlegi önkormányzat. „Ma már előre menekülünk, fejezzük be tisztességgel a munkát!” – mondta. Pokorni Zoltán az elhangzottak kapcsán megjegyezte, egy kerületi uszoda, sportpálya építése valóban színtiszta ráfi zetés, ezt nem lehet olyan pénzügyi befektetésként kezelni, mint egy kaszinót, esetleg lakóparkot. A szavazások során a testület 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

MEGSZÜLETETT A ZAJVÉDELMI RENDELET
Sétálóutcákat alakítanak ki a Márvány utca Alkotás és Ugocsa utca közötti szakaszán, az Ugocsa utca Böszörményi út és Hertelendy utca közötti szakaszán, valamint a Királyhágó téren, az 1–4. számú szakaszon, a Böszörményi út és a Németvölgyi út között – erről döntöttek a képviselők egyhangú szavazással. Több változatban tanulmányterv készül, amelyet szakmai szervezetekkel és a lakossággal is egyeztetnek. A környék parkolási gondjainak megoldására önkormányzati mélygarázs épül a Böszörményi út 20–22.–Beethoven utca 7/b–9.–Kiss János altábornagy utca 31–33/a alatti ingatlanok által határolt területen. A szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására felkérést kapott a polgármester.

Salamin András felvetette, hogy érdemes lenne azzal a régi gondolattal is foglalkozni, miszerint a Böszörményi út és az Alkotás utca közötti teljes rész sétálóterület lehetne, az épületek alatt gyalogosátjárókkal, amelyek egészen a MOM-Parkig vezetnének.

Évek óta sokak által hiányolt kérdés oldódott meg: az önkormányzat zajvédelmi rendeletet alkotott, egyhangú döntéssel. Az ez ellen vétők szabálysértést követnek el.

A közkeletű nevén „lakbérrendelet” 2007 augusztusában lépett életbe – ezt pontosította a testület úgy, hogy lakbértámogatási ügyekben nem kötelező minden esetben a környezettanulmány elvégzése, csak ahol az indokoltnak látszik.

A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) módosítása során az önkormányzat neve Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatra változott. Az szmsz a testületi ülések számát is rögzítette: évente legalább hat alkalommal kell összegyűlniük a képviselőknek.

KÉT ÉV, EGYMILLIÁRD FORINT MÍNUSZ
Az Állami Számvevőszék a vizsgálata során kifogásolta, hogy az önkormányzat nem határozta meg tételesen a kötelező és önként vállalt feladatait. A testület – eltérő álláspontja ellenére, de eleget téve a felhívásnak – rendeleti formában részletezte a kifogásoltakat.

Jogszabályváltozás kapcsán szükségessé vált a Tervtanács működéséről szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése és új szabály alkotása. A költségvetési rendeletet is módosították: 200 millió forintot átcsoportosítanak a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási szakterület között. A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalása kapcsán Pokorni Zoltán elmondta, úgy véli, a kormány 2008. évi elképzelései túlzott optimizmizmusról tanúskodnak, félő, hogy azok nem valósulnak meg, és a hegyvidéki önkormányzat rosszabb helyzetbe kerül. A fővárosi forrásmegosztás is hátrányos, mivel a népsűrűséget, a beépítettséget, a lakótelepeket preferálja. A jelenlegi elosztási rendszerben fel sem merül a zöldterület, a parkok, erdők fenntartásának kérdése.

„Két év alatt több mint egymilliárd forinttal jártunk pórul a forrásmegosztásnál – jegyezte meg a polgármester. – Próbálunk takarékosan, racionálisan gazdálkodni, de hogy ilyen gyorsasággal húzzák ki a szőnyeget alólunk, azzal nem lehet lépést tartani. Az oktatás területén is csökkenő normatívákból kell növekvő béreket fizetnünk, ami költségvetési feszültséget fog okozni. Számolni kell azzal is, hogy az áfatörvény módosítása kapcsán a lakások bérei is áfakötelesek lesznek, ami nemcsak pénzügyi, hanem szociális problémákat is felvet.” Ennek kezelésére a polgármester javaslatot (ha kell, törvényjavaslatot) tervez készíteni.

Élő Norbert, a pénzügyi bizottság elnöke jelezte, örömmel vette tudomásul, hogy az elmúlt évek után végre látszik a jó szándék és akarat a költségvetési koncepcióban, de véleménye szerint a tartalomban még van javítanivaló. A képviselő hiányolt néhány témát a koncepcióból – például a Faber Kft. helyzetét, a sportcsarnok ügyét, a közbiztonság javításának anyagi feltételeit és különös hangsúllyal a civilek, kisebbségek támogatását. Szorgalmazta a pedagógusok helyzetének javítását: szerinte meg kell emelni a keresetkiegészítésre szánt keretet. A szavazás során a testület 18 „igen”, 4 „nem” szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a koncepciót.

Az I–III. negyedévi költségvetési beszámolót és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatokat a testület nagy többséggel támogatta. A döntések szerint a közalkalmazottak keresetkiegészítésekor figyelembe kell venni a BKV-bérletek árának emelkedését, hogy a juttatás a továbbiakban is biztosítható legyen.

HELYISÉGEK A KERÜLETI PÁRTOKNAK
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, lakások, helyiségek bérbeadásáról döntöttek ezután a képviselők. Néhány párt XII. kerületi szervezete a 2010-es országgyűlési választásokig vehet bérbe helyiségeket. A Magyarországi Munkáspárt 2006. a Hajnóczy József utca 6., a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Kiss János altábornagy utca 47., a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a Kiss János altábornagy utca 21., míg a Magyar Demokrata Fórum a Márvány utca 40. alatt kap helyet.

A kedvezőbb hasznosítás érdekében csökkentette a képviselő-testület a kerületi irodaházakban lévő helyiségek bérét. 2008. január 1-jétől a Böszörményi út 24/a alatti irodaházban 6,5 euró/négyzetméter/hónap + áfa a bérleti díj, a Böszörményi út 20–22. alatti irodaházban 6 euró/négyzetméter/ hónap vagy 1500 Ft/ négyzetméter/hónap + áfa. A bérek összege minden év január 1-jén az előző esztendőre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

A polgármesteri beszámolóból Pokorni Zoltán kiemelte, hogy aláírták a Csörsz utcai sportcsarnok jövőbeni üzemeltetőjével az üzemeltetési szerződést.

-jj-