Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Előkészületben a Lakáskódex

A társasházi pályázatok tapasztalatairól és az idei kiírás várható feltételeiről, valamint az új Lakáskódex tervezetéről tartottak előadást a közös képviselők legutóbbi fórumán.
Előkészületben a lakáskódex
Idén előnyben részesítik a homlokzatfelújításokat

A 2007-es társasházi pályázatok keretében 41 millió forintot osztott szét az önkormányzat, s 27 millió forinttal járultak hozzá az 50 albetétszámúnál nagyobb házak ötéves felújítási programjainak elmúlt évi munkálataihoz. A helyi értékvédett épületek helyreállítására szánt 15 millió forintos keretet elegendő pályázó híján nem sikerült kimeríteni, összesen 8,7 millió forintot fizettek ki e célra – számolt be az alpolgármester a tavalyi épületfelújítási célokhoz biztosított támogatások összegeiről.

REFLEKTORFÉNYBEN A HOMLOKZATOK
Kovács Lajos a társasházi fórumon elmondta, várhatóan 2008-ban sem lesz kevesebb az önkormányzati támogatás, sőt reményei szerint ennek összegét legalább az infl áció mértékében emelni tudják majd; a pontos számok azonban csak az éves költségvetés elfogadását követően lesznek ismertek. A társasházi pályázatok elbírálása során 2008-ban még inkább azokat az igényeket kívánják előnyben részesíteni, melyek nemcsak egy ház lakóinak, hanem a kerület egészének érdekeit szolgálják – ilyen mindenekelőtt az utcai homlokzatok megújítása.

Az önkormányzat az életveszély-elhárítás érdekében történő beruházásokhoz, például az instabillá vált homlokzati elemek, erkélyek megerősítéséhez, a kémény- korszerűsítésekhez vagy a tömörtelennek minősített gázvezetékek cseréjéhez is hozzá kíván járulni. Az elképzelések szerint az egyéb felújítási feladatokkal (felvonómodernizálás, lépcsőházrenoválás, stb.) továbbra is lehet majd pályázni, ám számítani kell arra, hogy az előbbiekben felsorolt szempontoknak megfelelő igények elsőbbséget élveznek.

Az alpolgármester jelezte: mivel a homlokzatfelújítási munkák nagy része engedélyekhez kötött, s ezek miatt a kivitelezés gyakran elhúzódik, az önkormányzat tervezi, hogy ne csak egy, hanem két évre is lehessen támogatási szerződést kötni, és az első évben a tervezés költségeihez is igényelhessenek a társasházak támogatást.

EGYSÉGES LAKÁSJOGI RENDELKEZÉSEK
A lakás- és építőipari szektort felügyelő Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a társasházakról, a lakásszövetkezetekről, továbbá a lakások és helyiségek bérletéről szóló önálló törvények helyett ezen ágazatok működését egyetlen törvényben, az úgynevezett Lakáskódexben kívánja szabályozni – az új szabályozásról az év elején dönthet a parlament, a hatálybalépés időpontja a tervek szerint július elseje.

Dr. Bék Ágnestől, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnökétől megtudtuk: az új törvény tervezetének egyik legfontosabb eleme a társasházak működése feletti törvényességi felügyelet megteremtése, mely feladatot az ügyészség látná el. Az ügyész, amennyiben jogsértést tapasztal, a bírósághoz fordulhat, vagy maga is intézkedhet – például felügyelőbiztost rendelhetne ki a törvényes működés helyreállítása érdekében.

A Lakáskódex a mai, „szétszórt” rendelkezésekkel szemben egységesen szabályozná a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdoni helyzet változásánál a 100%-os szavazataránytól való eltérés – a minősített (kétharmados, négyötödös) többségű szavazások – eseteit, emellett részletesen kijelölné a közgyűlés eljárására vonatkozó törvényi kereteket azokban a kérdésekben, amelyekben jogbizonytalanság mutatkozik. Például a jelzálogjog bejegyzésének határozattal való elrendelésére csak az írásbeli felszólítás, majd a fizetési meghagyásos eljárás eredménytelensége után kerülhetne sor.

A tervezet kitágítaná a társasházak önálló döntési lehetőségeit a szervezeti és működési szabályzat keretein belül.

Az új törvény egyértelműen különválasztaná a közös képviseletet mint a tulajdonostársakkal a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kötött megbízási szerződés alapján végzett feladatkört, illetve a társasházkezelést mint a tulajdonostársak megbízása alapján végzett szakmai tevékenység ellátását. A két tevékenység szabályai arra az esetre is kiterjednének, amikor ugyanaz a személy vagy szervezet látja el a közös képviseletet és végzi a társasház-kezelési tevékenységet.

(z.)