Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gondolatok a fényről

A Volksbank Zrt. üzletpolitikájához hozzátartozik a mecénási szerepkör. Fiókjaiban galériákat is működtet, amelyek rangos képzőművészeti kiállításoknak adnak teret. A bank első magyarországi tárlata négy évvel ezelőtt itt a kerületben, az Istenhegyi út 40/a szám alatt található bankfiók galériájában nyílt meg.

A legutóbbi – március 15-ig látható – kiállítás a 125 éve született Egry József életműve előtt tiszteleg. „A fény” címmel rendezett tárlaton nem csupán a Balaton festőjeként emlegetett művész munkáiból látható válogatás, hanem tizenkilenc felkért kortárs alkotó – köztük Gerzson Pál és Kőnig Frigyes festőművész, Medve András szobrászművész, Csontó Lajos és Eperjesi Ágnes fotóművész – alkotásai is. Ők nem tanítványok, még csak az sem mondható, hogy műveik hommage-alkotások (bár ilyen is akad, például Kubinyi Anna textilművésztől), hanem – a tisztelgés mellett – mindenekelőtt arról vallanak, hogyan viszonyulnak a fényhez.

„A kiállítás egyik feszültsége éppen az – olvasható a meghívóban –, hogy a 19 képzőművész milyen kölcsönhatásba lép Egry festészetével, milyen párbeszédet kezd a múlt és a jelen, mit kezdenek egymással a művek.” De nemcsak a művek vallanak, tizenheten szóban is megfogalmazták, miként vélekednek a fényről, szövegeik a képek mellett és a kiállítás katalógusában is olvashatók. (Két résztvevő, a nemrég elhunyt Pleidell János és Újváry Lajos festőművész sajnos nem írhatta meg gondolatait.)

Egry József számára, mint azt Gopcsa Katalin művészettörténész megnyitóbeszédében hallhattuk, a Balaton, a táj megfestése csak ürügy volt. A természettel való azonosulás, ember és természet panteisztikus egysége, a festmények himnikus áradása és líraisága a legnagyobb fényfestővé avatják őt.

Kérész Gyula