Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kalauz környezetünk védelméhez

Zöld Hegyvidék címmel környezetvédelmi kalauzt jelentetett meg az önkormányzat. A kerület vezetésének célja, hogy a hasznos és hiánypótló kiadvány, amelynek terjesztése a jövő héten kezdődik, a Hegyvidék valamennyi háztartásába eljusson.

„A környezettudatos életmód első látásra többletmunkát jelent. Egyszerűbbnek látszik kukába ömleszteni a szemetünket, ahelyett, hogy szétválogatva elvinnénk a szelektív szemétgyűjtő pontokra, otthagyni a járdán kutyánk ürülékét, ahelyett, hogy eltakarítanánk. Egyszerűbbnek tűnik komposztálás helyett, környékünket füstbe borítva, eltüzelni a kerti zöldhulladékot, vagy az elhasznált akkumulátort behajítani a bokrok közé. De ez csak a látszat, ami most egyszerűbbnek tűnik, annak előbb-utóbb meg fogjuk fizetni az árát.”

A Zöld Hegyvidék kiadványt is átvehették Pokorni Zoltántól azok, akik megjelentek a komposztzsák-osztási akción
A Zöld Hegyvidék kiadványt is átvehették Pokorni Zoltántól azok, akik megjelentek a komposztzsák-osztási akción

A kerület polgármestere a Zöld Hegyvidék című most megjelentetett helyi környezetvédelmi kiadvány előszavában e gondolatokkal illusztrálta annak a fontosságát, hogy az önkormányzatnak és az itt élőknek közösen kell cselekedniük környezetünk minőségének megőrzése és javítása érdekében. Pokorni Zoltán szerint a környezettudatos életmód elfogadásának és elfogadtatásának kulcsa épp annak a megérthetővé tétele, hogy bár mindennapi cselekedeteink és azok összegződő hatásai időben távol eshetnek egymástól, a köztük lévő kapcsolat és ezzel együtt az egyéni felelősségünk tagadhatatlan.

A Zöld Hegyvidék eme felelősségünkre világít rá, ám nem számon kérő jelleggel: a kalauz elsőrendű célja, hogy praktikus információkkal szolgáljon, tehát megismerjük azokat a programokat, szolgáltatásokat, amelyek igénybevételével hozzájárulhatunk a Hegyvidék védelméhez. Részletes ismertetőt találunk a kiadványban a környezetkímélő hulladékkezelés módozatairól – egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, a veszélyes anyagok begyűjtéséről és a komposztálásról.

Olvashatunk az energiatakarékosságról és a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeiről is, továbbá a kerületi zöldfelület-fejlesztési programokról, illetve a tisztább és csendesebb környezet megteremését szolgáló intézkedésekről. Külön fejezet foglalkozik a Zöld Óvodák és az Ökoiskolák tevékenységével, a környezeti nevelés terén végzett pedagógiai munkájukkal.

A kiadványba információs listák is bekerültek: megtalálhatók a kerület éves programjai, a nemzetközi világnapok dátumai, a zöldkérdésekkel foglalkozó szervezetek internetes elérhetőségei, sőt részletes tárgymutató is készült a kötetben történő böngészés megkönnyítése céljából.

A Zöld Hegyvidéket elsőként azok vehették kézbe, akik október 18-án részt vettek az önkormányzat komposztzsák- osztási akciójában: a jelentkezők a zsákok mellé ezt a kiadványt is megkapták ajándékba. Mindenki más a jövő héttől találkozhat postaládájában az ingyenes környezetvédelmi kalauzzal.

z.