Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kényelmes erdei séták a budai hegyekben

Valószínűleg többen nekivágnának az erdei utaknak, ha tudnák, milyen nehézségek várnak rájuk. Összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – olyan erdei, vagy részben természeti környezetben vezető útvonalakra kalauzoljuk el az érdeklődőket, amelyeken, ha a leírt irányban haladnak, lényegében nincs emelkedő útszakasz, így a következő szép, nyári hétvégéken fáradtság nélkül be lehet járni ezeket.
Kényelmes erdei séták...
Az erdőben sok helyen segítik útjelző táblák a kirándulókat

Felsorolásunkban kerültük azokat az utakat, amelyeken lefelé kell haladni ugyan, ám olykor rendkívül meredekek. Éppen ezért a végén megemlítünk néhány ilyet is, hogy aki csak térképről tájékozódik, lássa, mely szakaszokon talál ereszkedőket. Sétakalauz-összeállításunk a légúti betegségben szenvedő, vagy idősebb, esetleg szívbeteg emberek számára is segítség és bátorítás lehet. Hely hiányában csak a fontosabb részleteket írjuk le, a legtöbb ajánlott úton turistajelzés segít a tájékozódásban. Jó, ha a nehezebben mozgók egy alkalmi botot, vagy esetleg hosszú nyelű esernyőt visznek magukkal. A kiindulási pontok mindenhol megközelíthetők tömegközlekedési eszközzel: a Gyermekvasúttal, a Libegővel, valamint a 21-es, 22-es, 28-as és 90-es autóbuszokkal. A gyaloglási időt, pihenők nélkül értve, úgy számoltuk ki, hogy átlag 2,7 kilométert vettünk alapul óránkénti teljesítményként.

1. SZÉPJUHÁSZNÉ (SÁGVÁRILIGET)–BUDAKESZI ÁRNYAS ÚT–MOZAIK TÉR
A Gyermekvasút állomásától, illetve a 22-es autóbusz megállójától a volt pálos kolostor romjait is felkereshetjük. Ezután a Budakeszi úttal párhuzamosan a Moszkva tér irányába sétálunk, először a bal oldalon, majd a kerékpárúttal együtt átkelünk a jobb oldalra, és néhány méter múlva elérjük a Jánoshegyi út kiágazását. Ezen alig százméternyit megyünk, és balra letérünk az erdei sétányra, amely a Budakeszi úttal párhuzamosan, de egy kicsit fölötte vezet. Amikor elérjük a zöld sáv jelzést, menjünk túl rajta egy pár métert, és úgy kanyarodjunk le a visszahajló úton, mert az nem olyan meredeken vezet ki a Budakeszi útra. A sétányon semmiképpen ne menjünk tovább, mert egy kerítésnek vezet neki! Itt igen óvatosan, a turistajellel együtt keljünk át a Budakeszi úton, majd lefelé 150 méterre buszmegállóhoz érünk. Innen zebrán mehetünk vissza az út túloldalára, ahol az Árnyas út ágazik ki. Ezen néhány métert kényelmesen ballagunk felfelé, de csakhamar lejtőssé válik utunk, és beépített, mégis hangulatos részeken át, néhol kissé erősebb, de nem nehéz lejtőn a Mozaik térre érünk le, a 158-as busz megállójához. (Jelzés nélküli út, 60 perc.)

2. SZÉPJUHÁSZNÉ (SÁGVÁRILIGET)–MÁRIA SÉTÁNY–SZÉHER ÚT
A Gyermekvasút állomása alatt megyünk el, és az első jobb oldali elágazásnál a Mária sétányra térünk rá, amely a Széher út feletti vízmosásos útba torkollik. Itt zöld kereszt jelet találunk, amelyen pár lépést teszünk jobbra, lefelé, majd a kiépített Széher úton, a Ferenc kórház érintésével, a 29-es autóbusz felső megállóját érjük el. (Jelzés nélküli út, a végén zöld kereszt jel, 45 perc.)

3. VADASKERT VASÚTI MEGÁLLÓ–BUDAKESZI KORÁNYI KÓRHÁZ BEJÁRÓÚT
A Gyermekvasút megállójától a Széchenyi-hegy irányában megyünk pár lépést, majd a sárga kereszt jelzésen leballagunk a Budakeszi út közelébe. Itt jobbról csatlakozik hozzánk a piros kereszt jel. Mi balra fordulunk, és a Budakeszi úttal párhuzamosan a Korányi kórház elnevezésű autóbuszmegállóig sétálunk, ahol a helyközi és a 22-es buszok is megállnak. (Sárga kereszt jel, 23 perc.)

4. GYERMEKVASÚT VIRÁGVÖLGY ÁLLOMÁSA–MAKKOSMÁRIA–BUDAKESZI
Az állomás Széchenyi-hegy felé eső váltójánál keresztezi a pályatestet a sárga kereszt jelzés, amelyen a zöld kereszt jelekig megyünk le. Ebben a csomópontban éppen csak találkozik a két jel, nem keresztezi egymást. Mi a zöld kereszten jobbra, lefelé folytatjuk a sétát a makkosmáriai templomhoz. Az utolsó, kicsit erősebb lejtőt megkerülhetjük, ha az utunkat később keresztező sárga sáv jelzést balra követjük, és arról a második jobbra ágazó ívet bejáró sétányon érjük el a templom előtti füves térséget. Tovább a makkosi úton, már beépített, kertes övezetben Budakeszire ballagunk le. A faluban a meredek úttestet egy párhuzamos, de enyhébb lejtésű és lépcsőben végződő gyalogúton kerülhetjük el. (Sárga kereszt, zöld kereszt, Makkosmárián csupán pár méteren piros sáv és jelzetlen szakasz, 85 perc.)

Libegés a város fölött
Libegés a város fölött

5. CSILLEBÉRC–IRHÁS ÁROK
A 90-es autóbusz csillebérci végállomásától pár lépést a Frankhegyi turistaházhoz vezető piros négyzet jelzések mentén megyünk, majd abból balra ágazik le egy sétaút, rögtön az elején vassorompóval. Itt-ott még látszanak a régi zöld sáv elmosódott jelei. A völgyben kb. 8-9 perc múlva egy helyen átkelünk annak talppontján, és a bal oldalon néhol erősebb, de nem kellemetlen lejtővel a betonozott út felső végét érjük el. Innen előbb a bal, majd a jobb oldalon is beépített környezet kísér, az út legvégén jobbról visszaszegődik hozzánk a piros négyzet (és piros körjáratú jel), és nemsokára a 8-as autóbusz megállójához érünk. (Jelzetlen út, 72 perc.)

6. CSILLEBÉRC–MAKKOSMÁRIA–BUDAKESZI
A 90-es autóbusz végállomásától kicsit hosszabb, néhol megerőltetőbb, de a bevezetőben felsorolt szempontjaink szerint ajánlható kirándulást tehetünk, ha a betonozott úton a sárga kereszt jelzésen megyünk a KFKI kerítése mellett, majd annak sarkán egy jelzetlen sétányra fordulunk, majdnem északi irányba. Ez az út enyhén ereszkedik, miközben távolodik a kerítéstől, majd 750 méternyire haránt belefut a sárga sáv jelzésbe. Innen ezen megyünk tovább, nagyjából eddigi irányunkba. A jelzés elvezet egy hajdani kőbányánál kialakított pihenőhelyhez, majd ott irányt váltva enyhén ereszkedik tovább. A pihenőhelytől 280 méternyire balra kissé visszahajló, íves kanyarulatú, széles sétaút ágazik ki, amelyet követve pár perc múlva feltűnik a makkosmáriai templom, majd onnan, mint a 4. séta során, Budakeszire megyünk. (Sárga kereszt, jelzetlen útszakasz, sárga sáv, jelzetlen útszakasz, összesen 95 perc.)

Sétaút Csillebércen
Sétaút Csillebércen

7. CSILLEBÉRC–FRANK-HEGYI TURISTAHÁZ
A 90-es autóbusztól délkeleti irányban indulunk el a piros négyzet és a sárga körjárat jelzéseken. Kicsit több mint feleúton a sárga körjáratú jel másik ága is elválik jobbra, mi továbbra is a piros négyzet jeleket követjük a Frank-hegyi turistaházig. Visszafelé is ezt az utat ajánljuk, mert a folytatásokon igen meredek szakaszok is vannak. (Piros négyzet jelzés, oda-vissza 80 perc.)

8. NORMAFA–DISZNÓFŐ–GESZTENYÉS RÉT–TÜNDÉRHEGYI-KANYAR–ZUGLIGETI ÚT–MOZAIK TÉR
A Normafánál a 21-es és a 90-es autóbusz megállójától indulunk. A sétányon először jobbra megyünk, és hegyes szögben ráfordulunk a zöld sávval és a kék körjáratú jelekkel kísért útra. Nemsokára egy kis árkon kell átkelnünk, majd a kék körjáratú és az új sárga kereszt jelek elágaznak az Anna-kápolna felé. Mi nagy ívben leereszkedünk, a zöld jelekkel kísérve, a Tündérhegyi úthoz. A közelben áll a Kossuth-szobor. Továbbra is a jelzésen maradva, jobbra magas tetős faházat látunk, és lépcsőssé váló, fakorláttal szegélyezett úton ereszkedünk le a sajnos lezárt Disznófőhöz. Innen a betonozott úton menjünk, mert annak nem olyan nagy az esése! A Gesztenyés réten át a Janka út kiágazásához érünk, de mi balra fordulva továbbra is a betonúton megyünk, majd a nagy hajtűkanyarban a zöld sáv eltér balra. Ha kedvünk tartja, kitérőt tehetünk a Tündér-szikla alá, a sétányszerű út közel vízszintesen vezet. (Ez a kitérő oda-vissza 20 perc.) A betonúton folytatva a sétát a Zugligeti úthoz érünk le, ahol a közelben jobbra a 28-as autóbusz végállomását találjuk. (Idáig zöld jelzés, illetve részben a betonúton jelzetlen szakasz, 55 perc.) Tovább a Zugligeti úton hangulatos sétát tehetünk az egykori villamos-végállomás feletti hídon átkelve, a Libegő alsó végállomása közelében, a 158-as busz fordulójáig, de a fasoros úton érdemes egészen a Mozaik térig lesétálni, és itt buszra szállni! (További 35 perc. Az egész út 80 perc, a kitérővel 100 perc.)

9. NORMAFA–NORMAFA ÚT–SVÁBHEGY
A Normafától a sétányon a Normafa út kiágazásáig megyünk, majd innen ezen sétálunk le a Svábhegy központjáig, a fogaskerekű és a buszok megállójáig. Az út meglepően hangulatos, bár jobbára beépített a környezet, viszonylag sokan sétálnak rajta. (Jelzetlen útszakasz, 50 perc.)

10. NORMAFA–FARKASVÖLGY–EDVI ILLÉS UTCA, 8-AS AUTÓBUSZ MEGÁLLÓJA
A Normafa előtt, a hotelnél szálljunk le a 21-es vagy 90-es autóbuszról. Szintén idejutunk a Gyermekvasúttal is, amelynek megállóhelyi peronját a déli végénél átlépve a Sötétvágás úton kezdjük a sétát. A nevével ellentétben ez a szakasz nem utcára, hanem egy erdei sétányra hasonlít. Néhány perc múlva balra, déli irányba fordulunk, és hoszszan ereszkedünk a Széchenyihegy és a Magasút hegybordái közé ékelődött Farkas-völgyben. Jobbra egy szakaszon a csillebérci üdülőtelep telkei húzódnak. Állandóan lejtő utunkat a zöld háromszög jel keresztezi, amely balról, a fogaskerekű végállomásától érkezik le hozzánk, jobbra az Ördög-oromra tart. Nemsokára már házak között vezet betonossá váló utunk, szemben az Ördög-orom csupasz falát látjuk. Elballagunk az egykori Ördögorom csárda helye mellett, majd kiérünk a 8-as autóbusz megállójához. (Azelőtt kék sáv jelzés vezetett végig a leírt nyomvonalon. 85 perc, kicsit nehezebb a többi javasolt útnál!)

Erdei út a János-hegyen
Erdei út a János-hegyen

11. JÁNOS-HEGYI NYEREG–NORMAFA IRÁNYON ÁT
A János-hegyi nyeregbe a Libegővel juthatunk fel, mert a János-hegyi busz a tervek ellenére még nem indult újra. Innen a kék körjáratú út két ágán is eljutunk a Normafára. A Jánoshegyi út bal oldaláról kiágazó szebb részleteken vezet át és rövidebb, de az Anna-rét sarkától, a szintveszteség elkerülése miatt, maradjunk a műúttal párhuzamos sétányon, és úgy menjünk el a Normafáig. Kis megerőltetéssel ez a szakasz fordítva is járható! (Kék körjáratú jel és jelzetlen szakasz, 45 perc, fordítva 50 perc.) A kék körjáratú út másik ágát inkább a János-hegyi nyeregből ajánljuk (60 perc).

(Kertész)