Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A kerületi önkormányzat által fenntartott iskolák Országos Kompetenciamérésen elért legfrissebb eredményei

Az elkövetkező napokban, hetekben a leendő elsősök szüleit élénken foglalkoztatja, hogy – élve a szabad iskolaválasztás lehetőségével – melyik intézménybe írassák be gyermeküket. Az alábbiakban az iskolák életének egy kis szeletét mutatjuk be: az évente megtartott ún. Országos Kompetenciamérésen elért eredményeiket. Az ország minden 8. osztályos tanulója részt vesz a vizsgálatban, tesztjeiket központilag (OH OKÉV*) értékelik, és eredményeiket jelentés formájában megküldik iskolájuknak.

Az Országos Kompetenciamérés olyan országos vizsgálat, amelyen a tanulók anyanyelvi (olvasás, szövegértés, szövegalkotás) és matematikai teszteket töltenek ki. Ez a felmérés a diákoknak nem az iskolában elsajátított ismereteit méri, hanem azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni hétköznapi helyzetekben felmerülő, valódi problémák megoldásában. Napjainkban ezt a használható tudást, képességet, készséget nevezik kompetenciának. Ez az a „tudás”, ami minden embernek fontos, mert ennek birtokában meg tudja állni a helyét a munkájában, képes lesz új ismeretek elsajátítására. Mindezek tükrében vizsgáljuk meg a XII. kerületi önkormányzat által fenntartott 9 iskola 310 nyolcadikosának teljesítményét a 2007 májusában megírt felmérésben!

Az eredményekből látszik, hogy mindkét kompetenciaterületen a legjobb eredményt a Városmajori Gimnázium nyolcadikosai érték el, akik egy szigorú felvételi eljárással jutottak be ebbe az iskolába a főváros egész területéről. A másik nyolc iskolánk – köztük a második helyet elfoglaló Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola is – normál, körzetes általános iskola, ahová alapvetően a kerület gyerekei járnak.

Az elért átlagokon kívül a tanulók egyéni teljesítményei is fontos információt nyújtanak az intézmények kompetenciafejlesztő képességéről. A tanulókat a matematikából elért pontszámok alapján képességszintekbe (1. szint alatti, 1., 2., 3. és 4. szint) sorolják be. Az 1. szint alatt és az 1. szinten 49 tanuló van, mindenki más legalább 2. szinten teljesített. A 2. szint az a minimális szint, amely a továbbhaladáshoz, az új ismeretek elsajátításához szükséges. Aki ezt nem éri el, az feltétlenül segítségre szorul annak érdekében, hogy esélye legyen további ismeretek megszerzésére, a tanulmányok folytatására.

Az alábbi táblázat a tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlását mutatja matematikából. Az összehasonlíthatóság érdekében feltüntettük a budapesti iskolák eredményeit is.

Szövegértésből a 310 tanulóból 13 nem érte el a kívánatos 2. szintet. A diákok 77%-a a két legmagasabb szinten teljesített az anyanyelvi kompetenciákban.

Kerületünk 8. osztályos tanulói szövegértésből általában jobb kompetenciákkal rendelkeznek, mint matematikából.

Egy intézmény megítélésében nagy jelentőségű adat, hogy tanulóinak teljesítményéhez menynyit adott hozzá az intézmény tantestülete. Hozzáadott pedagógiai értéknek nevezzük azt a számot, ami ezt kifejezi. Minél nagyobb ez a szám, annál hatékonyabb volt a pedagógusok munkája, annál többet adtak hozzá tanítványaik tudásához, képességeihez, annál jobban fejlesztették kompetenciáikat.

Összességében tanulóink jól teljesítettek a kompetenciamérésen. A kerületünk iskoláiban tanuló nyolcadikosok a matematikateszten 568 pontos átlagot értek el, ami jóval magasabb az országos (491 pont) és a budapesti (520 pont) értékeknél. A szomszédos kerületek (I., II., III., XI.) egyike sem érte el ezt az értéket. A szövegértés-teszten pedig 586 pontos átlagot értek el, ami szintén jelentősen meghaladja az országos (497 pont), a budapesti (531 pont) és a szomszédos négy kerület mindegyikének átlagát. Ezzel az eredménnyel a budapesti iskolafenntartók rangsorában önkormányzatunk a legjobbak között van.

A diákok egyéni teljesítményének megoszlása is országos és budapesti szintet meghaladó összképet mutat. Van olyan iskola, a Kós Károly, amelynek eredményei az elmúlt évek során ugrásszerűen nőttek mindkét területen, a Zugligetié pedig szövegértésből javult érzékelhetően.

*Oktatási Hivatal – Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont