Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Közmeghallgatás – nagy érdeklődés a közügyek iránt

Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte az önkormányzat közmeghallgatását, amelyet a Jókai Klub színháztermében rendeztek meg. Sok panasz érkezett különféle közlekedési problémákkal kapcsolatban, szóba került a szelektív hulladékgyűjtés, illetve az engedély nélküli fakivágás is. Továbbra is elmondható, hogy a polgárok aktívan érdeklődnek a helyi ügyek iránt, és ha van lehetőségük, el is mondják véleményüket.
Közmeghallgatás

Pokorni Zoltán polgármester elsőként az önkormányzat anyagi helyzetéről adott rövid áttekintést, szólt a forrásmegosztás kedvezőtlen hatásairól, az oktatási területet sújtó gondokról, a pedagóguslétszám kényszerű csökkentéséről. Mint mondta, a pénzügyi nehézségeket igyekeznek ésszerű vagyongazdálkodással ellensúlyozni, nem felélni a vagyont, a bevételeket „felhalmozási kiadásokra” (iskola-, bölcsődefelújításra stb.) fordítani.

Ezzel kapcsolatosak a szabályozási tervek is, amelyeket az év utolsó ülésén fogadott el a testület. A kerületi polgárok a kommunális adóval járulnak hozzá a kiadásokhoz. A befolyt pénzt kizárólag a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület javaslatai alapján használják fel – hangsúlyozta a polgármester.

ZAVARÓ TÉGLAFAL
Pokorni Zoltán, valamint Kovács Lajos és Lovas Pál alpolgármesterek az év folyamán elért eredményekről szóltak bővebben, majd a „másik oldal”, a polgárok következtek. A közmeghallgatás ugyanis olyan különleges testületi ülés, amelyen a helyi lakók szabadon kérdezhetnek, elmondhatják problémáikat, közérdekű javaslataikat az önkormányzat jelen lévő képviselőinek.

A hozzászólások hosszú sorából csak néhány valóban közérdeklődésre számot tartó felvetést és választ emelünk ki. A Zugligeti iskolánál nem elég a figyelemfelhívó tábla, fekvőrendőr kellene a sebességcsökkentés érdekében, a Cinege úti német iskolánál pedig veszélyes a hajtűkanyar, meg kellene tiltani a parkolást – hangzott el egy felvetésben. A válasz szerint megvizsgálják a fekvőrendőr elhelyezésének lehetőségét, de a fő probléma a téglafal, amely zavarja az út beláthatóságát. Ha sikerül megszereznie az önkormányzatnak a Fácánost, a téglafal eltűnhetne, és a Horthy-villa előtti sík területen kialakított parkoló megnyugtató megoldást jelentene. A német iskola előtt az lenne a célravezető, ha az iskola mellett mehetnének át az autók a másik útra, közben szállhatnának ki vagy be a gyerekek, de erről még egyeztetni kell az iskola igazgatójával.

Egy másik közlekedési probléma: az Irhás árok két kilométeres szakaszon szűk út, mindkét szélén mély árokkal. Járda nincs, a gyalogosközlekedés állandó életveszéllyel jár. Mint a válaszban elhangzott, évtizedes gondról van szó, az út egyik fele XI. kerületi, csak a másik fele tartozik Hegyvidékhez, és önerőből egyik kerület sem tudja megnyugtató módon megoldani a helyzetet. Kerületünk illetékesei már több alkalommal kezdeményeztek tárgyalást a XI. kerület vezetésével – eddig eredménytelenül.

KÉSETT AZ ÉRTESÍTÉS
Az Eötvös útról egy hölgy azt kifogásolta, hogy a szanatórium bezárása után elvitték az ott lévő bankautomatát, amely nagyon hiányzik a környéken élőknek. Az idős, nehezen mozgó emberek is szeretnék megnézni az újjáépített kilátót a János-hegyen, de számukra ez lehetetlen, a gépkocsiforgalmat lezárták. Az Olimpia Szálló melletti parkolót havazáskor nem takarítják, a gépkocsik nem tudnak beállni, így az Eötvös úton parkolnak, akadályozva ezzel a 21-es busz közlekedését. A kommunális adó befizetéséről az értesítés későn,csak karácsony előtt érkezett meg – jöttek a további felvetések.

Az illetékesek válaszában elhangzott: a bankautomata elhelyezése érdekében felveszik a kapcsolatot az OTP-vel, a gondozási központ vagy a közért előtt tudnának rá helyet biztosítani. A kilátó megtekintéséhez az önkormányzat egy kisbuszt biztosít, a gondozási központban lehet jelentkezni, ott megszervezik a kirándulást. Az említett parkoló a gyermekvasúthoz tartozik, valóban nem takarítják. Az elhangzott ígéret szerint megkeresik az FKF Rt.-t, hogy hóeltakarítás alkalmával vegyék be útvonalukba ezt a területet is. A kommunális adót most először vetette ki a kerület, sok hibás bevallás érkezett, nem volt egyszerű ezek áttekintése. Ennek ellenére a polgármester elnézést kért a késedelmes értesítésekért.

Közmeghallgatás

RENDEZETLEN SÍKÖZPONT
Egy Kis-Sváb-hegyen élő közös képviselő azt kérte, hogy a Tállya utcai lakótelepre is jusson a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténerekből. A Maros utcai orvosi rendelőt sok idős ember keresi fel, de a busz jelenleg az étterem előtt áll meg, sokat kell gyalogolniuk. Azt javasolta, hogy a buszmegállót ötven méterrel hátrébb helyezzék el. Mint kiderült, a hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésének nincs mennyiségi határa, inkább a mögöttük lévő házak tulajdonosainak az egyetértése szükséges. A buszmegálló áthelyezése jogos igény, megkeresik ez ügyben a BKV-t.

Egy Trencsényi úti lakó az Orgonás megálló nehézkes megközelítését (pontosabban megközelíthetetlenségét) panaszolta el, ami szerinte ötven éve problémája az ott lakóknak. Jelezte továbbá, hogy nagyon elszaporodtak a hegyen a kullancsok, amelyek betegséget terjesztenek, illetve úgy vélte, át kellene gondolni az avarégetésre előírt időpontot. A felvetésekre adott válaszokból megtudtuk, hogy az Orgonás megálló helyzetéről egyeztetés folyik a BKV-val annak kapcsán is, hogy a kerület anyagi segítséget nyújt a peronok felújításához. A kullancsok terjedésére felhívják az ÁNTSZ és a főváros fi gyelmét. Az avarégetésre péntek estétől szombat délig van lehetőség, de megvizsgálják a javaslatot. A cél egyébként az, hogy lehetőség szerint minél kevesebb legyen az égetés, erre szolgálnak a gyűjtőzsákok.

A Széchenyi Népfőiskola Környezetvédelmi Alapítvány ügyvezetője öko-ingatlankezelő és -képző tanfolyam beindítását szorgalmazza. A válaszban elhangzott, hogy sikeresen működik a társasházi közös képviselők fóruma, ennek keretében folyik a folyamatos felkészítésük. Megfontoltan kell kidolgozni, milyen formában lehetséges e tudás, tapasztalat eljuttatása akkor, amikor a közös képviselők napi gondokkal küszködnek és „szűk horizonton” kénytelenek mozogni.

Egy Jagelló úti lakos az 59-es villamos fordulójánál lévő nevesincs térre hívta fel a figyelmet, ahol egy helyen van a nemzeti és a kerületi zászló, mellette hulladékgyűjtő konténerek és padok állnak. Úgy véli, a kis térrel kezdeni kellene valamit, a konténerek nem oda illők. Két hozzászóló részletesen is foglalkozott a Normafa sípálya állapotával, megközelítésének módjával, a tervezett felvonóval (ennek szükségességéről megoszlanak a vélemények) és az egész síközpont helyzetével, jövőjével. A válasz szerint a magánszemélyek elképzelései mellett már négy-öt csoport (köztük nemzetközi is) jelentkezett a síközpont felújítására, megépítésére, ami nem csupán a felvonó és egy melegedő létesítését, hanem jelentős beruházást is jelent. A kerület csak az építészeti, közlekedési kérdésekben lehet illetékes, a terület tulajdonosa a magyar állam. Ha egy üzemeltető megkapja a területet, akkor végre lesz gazdája, akinek módjában áll majd rendet tartani ott. Az önkormányzatnak erre a jelen helyzetben (a Pilisi Parkerdő Zrt. a kezelő) nincs lehetősége.

TÁBLA, ESŐVÉDŐ, FA
Egy Csaba utcai lakó a 7/a, 7/b és 7/c számú házak előtti parkolási állapotokat kifogásolta: az autók a járdán állnak, az alagsori lakásokba pufogtatják a gázt, a gyalogosok nem férnek el, a maradék kevés helyet kutyapiszok szenynyezi. Ebben a helyzetben igazságtalannak érzi a kommunális adót. Mint kiderült, korábban az ott lakók kérésére kint volt egy tábla, hogy két kerékkel fel lehessen állni a járdára, ám később, ugyancsak a lakók tiltakozása miatt, lekerült ez a jelzés. Jelenleg csak az úttesten lehet parkolni. Aki nem így tesz, azt megbüntetik a közterület-felügyelők.

Egy Csipke úti lakó a 128-as busz végállomásához is javasolt szelektív hulladékgyűjtőt. Elmondta, hogy sokan hordják kutyáikat a környékre, szerinte nyugati mintára zacskókat kellene ott kihelyezni. A Moszkva téren régebben pad állt a 28-as és a 128-as busz végállomásánál, ma azonban már nincs hol megpihenni a várakozás alatt. Esővédő is jó lenne – panaszolta. A válasz szerint a kutyaürülék nem zacskó, hanem mentalitás, a kulturált ebtartás kérdése. A korábbi helyi ebrendeletet a Fővárosi Közigazgatási Hivatal kifogásolta, de újabb szabályozást tervez az önkormányzat. A padokat igyekeznek pótolni, ám az esővédő kihelyezése a BKV feladata lenne.

Sok hozzászóló észrevételezte az engedély nélküli fakivágásokat (mindenki szerint példaértékű szankciókra van szükség), illetve a fák pótlásának kérdése is szóba került. A polgármesteri hivatal munkatársai igyekeznek pontosan nyomon követni a fakivágásokat és a pótlási kötelezettség betartását, de mindenhol nem lehetnek jelen – érdemes tehát jelezni, ha valaki hiányt tapasztal. A fák pótlásával kapcsolatban elhangzott: faültetésnél figyelembe kell venni a fajtát és azt a méretet is, amekkorára később megnő – ennek megfelelő távolságra kell (lehet) ültetni a kerítéstől.

Többen felvetették, hogy nehéz bejutni a polgármesteri fogadóórára. Pokorni Zoltán elmondta, a lehetőség mindenki számára adott, de csak akkor, ha előre közlik a látogatás okát, hogy felkészülhessen az adott témából. Sok esetben csak együttérző támogatásáról tudja biztosítani a panaszost, mert nem ő, hanem más, például a jegyző az illetékes, így célravezetőbb lenne eleve a megfelelő szakember segítségét kérni.

-jj-