Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Megmaradni és másnak lenni

Immár hagyomány, hogy a kerületi örmény önkormányzat reprezentatív rendezvényen mutat be egy-egy szeletet népe kultúrájából, múltjából. Míg az előző öt tárlaton az óhaza értékeire helyezték a hangsúlyt, addig az idén három erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező kortárs művész kapott bemutatkozási lehetőséget.

Ispánki Dávid festményeiben a hagyományokra való visszatekintés éppúgy tetten érhető, mint az útkeresés. A fi atal, 1971-ben született alkotó változatos anyaghasználata az akriltól az olajon át a komputergrafi káig terjed. Mindehhez gazdag témaválaszték is társul: csendélet, tájkép, portré, az örmény múltat idéző templom, cseréptöredékre festett meserészlet, kakasviadalt origami szerű stílusban ábrázoló kép.

Megmaradni...

M. Kiss Katalin keramikus szakszerű tárlatvezetéséből kiderült, Ispánki Dávid sokoldalúságából csak egy viszonylag szűk szemelvényt villanthatott fel a tárlat. Épületeket díszítő falfestményei, könyvillusztrációi ugyanis szintén jelentősek. Az alkotó az Arany János Gimnáziumban érettségizett, majd művészeti magániskolákban folytatta tanulmányait, 2006-ban diplomázott az ELTE BTK-n. Megrendelésre is dolgozik, művei holland, svájci, orosz, portugál, kanadai magángyűjteményekben is megtalálhatók.

A rendezvény keretében mutatták be a nagyközönségnek a Noran Kiadó gondozásában megjelent Magyar írók novellái: Örmények című kötetet. Az 560 oldalas antológiában a népcsoportról szóló történetek kaptak helyet többek között olyan szerzők tollából, mint Ady Endre, Bartis Attila, Benedek Elek, Hunyadi Sándor, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Lászlóff y Aladár, Molnár Ferenc, Nyírő József, Petelei István és Tamási Áron.

A helyi örmény önkormányzat elnöke, Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit népe Erdélyben történő letelepedését mesélte el. Mint mondta: a XVII. század végén, Apafi Mihály fejedelemsége idején bevándorolt örménység duzzadó erszénnyel, életerősen, kitűnő kereskedelmi érzékkel, fejlett kultúrával érkezett új hazájába. Úgy indították meg ottani életüket, mintha ennek a tájnak nemcsak sajátos múltjával, hanem jövőjével is tisztában lennének.

Az esemény védnöke, Lovas Pál alpolgármester azt elemezte, vajon mi lehet az az erő, ami összetartja e maroknyi népet. Hangsúlyozta: az örmények sorsa számos tekintetben hasonlatos a magyarokéval. Legfőbb közös erényünk az újrakezdés képességében rejlik – állapította meg.

A program végén két erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező művész is bemutatkozott: a könyvből Várady Mária színésznő olvasott fel szemelvényeket, míg Szilvay Ingrid zongoraművész részleteket adott elő legújabb CD-jéről.

Janzsó Tamás