Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Önkéntesek a családsegítőben

Az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott pályázati programot valósított meg a kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: az intézmény önkénteseket integrált a munkájába. A projekt mintaértékű, a tapasztalatokat más, szociális ellátást végző intézmények is hasznosíthatják.

„Befogadó intézmények – A szociális szektor fejlesztése önkéntes programok szociális intézményekbe történő integrálásán keresztül” – ez a címe annak a támogatásnak, amelyet a kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve nyert 2006-ban a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programja keretében. A mintaprojekt közvetlen célkitűzése az volt, hogy kidolgozzanak egy működőképes modellt a szociális intézmények számára az önkéntesek integrációjához, akik segítségével hatékonyabban elégíthetők ki a lakossági igények.

Iring Zoltán, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője érdeklődésünkre elmondta, intézményük három szakfeladatra keresett segítőket. Az önkéntesek a gyermekvédelem területén a csellengő, veszélyeztetett gyerekek játékos foglalkozásainak szervezésében közreműködhettek, a krónikus pszichiátriai betegek ellátása kapcsán szintén szabadidős programok szervezésével, továbbá a magányosan élők otthoni támogatásával nyújthattak segítséget, míg az Álláskereső Klub működését a munkahelyek felkutatásával tehették eredményesebbé.

Az intézményvezető jelezte: az önkéntesek integrációját szolgáló program 2007 áprilisában a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ felkészítésével kezdődött, a befogadói teendőkről az Önkéntes Központ Alapítvány tartott képzést az intézmény munkatársainak. Az önkéntesek toborzása tavaly szeptemberben indult el. Akik a kiképzés, a ráhangolódás és az ismeretek gyakorlati elsajátítása után benn maradtak a programban, ez év eleje óta lényegében már teljes értékű kollégaként segíthetik az intézmény alkalmazottainak munkáját.

– A képzésünkön huszonhét önkéntes vett részt, közülük tizenketten maradtak itt – tudtuk meg Iring Zoltántól, aki kérdésünkre kifejtette: a jelentkezők nagyjából fele főiskolai, egyetemi hallgató, aki az önkéntes munkával a tanulmányaihoz szükséges gyakorlati ismereteket kíván szerezni, míg az érdeklődők másik fele a szó hagyományos érelmében vett önkéntes, ők a közös jó érdekében, személyes akaratból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül kívánnak segítő tevékenységet folytatni. Ez utóbbi kör a végzettség, családi háttér szempontjából rendkívül összetett, életkoruk azonban némileg behatárolt: általában elmondható, hogy inkább az ötven év feletti, aktív, illetve frissnyugdíjas korosztály érez késztetést az önkéntes munkára.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője úgy látja, eredményesen zajlott az önkéntesek integrációja, jó kapcsolatokat alakítottak ki a gyerekcsoportok résztvevőivel, illetve a pszichiátriai betegközösség tagjaival, továbbá rendkívül hatékonnyá tették az Álláskereső Klub működését: az ide érkező ép, illetve megváltozott munkaképességű álláskeresők 80%-ának sikerül valamilyen munkalehetőséget találni. Bár a pályázati program végrehajtásának időszaka ez év márciusával hivatalosan lezárult, a bevált önkéntesek náluk maradtak – ők továbbra is támogatják az intézmény munkáját.

Kovács Lajos, a kerület szociális ügyeiért felelős alpolgármestere megkeresésünkre közölte: a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ sikeres programja nyomán a jövőben elősegíteni kívánják, hogy a szociális ellátások területén más munkákba – például az idősgondozási feladatokba – is bekapcsolódhassanak önkéntesek. Ezek mellett, ahogy eddig is, az alkalomszerű, egyes eseményekre szervezett önkéntességet is erősíteni szeretnék, elsősorban a különféle kerületszépítő akciók meghirdetésével. A szervezett önkéntes tevékenységekbe a jövőben jobban be kívánják vonni a cégeket is, amelyek a részvétellel nemcsak egy tágabb közösség, hanem saját maguk számára is értéket tudnak teremteni – pozitív üzeneteket közvetíthetnek magukról, emellett munkatársaikat is összekovácsolhatják egy-egy ilyen programmal.

z.