Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Összevonják a három gondozási központot

Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ néven új intézmény működik januártól a kerületben – erről döntöttek az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésükön. A jelenlegi három gondozási központ összevonását a szakmai szempontok alapján történő egységes munkaszervezés indokolja. Jövő évben emelkedik az építményadó és a lakbér, ugyanakkor bővül a szociális ellátások köre.

A képviselők módosították az önkormányzat idei költségvetését: erre egyrészt az időközben beérkezett állami normatív támogatások megfelelő helyre illesztése miatt volt szükség, másrészt az útfelújítások, parképítések területén kell átcsoportosításokat végrehajtani annak érdekében, hogy az időigényes közbeszerzési eljárásokat követően tavasszal megkezdődhessenek a munkák. Élő Norbert képviselő a téma kapcsán ismét felvetette a kötbér kivetésére vonatkozó javaslatát a sportcsarnok elhúzódó építése miatt, illetve megoldást sürgetett a tervezett „szociális bolt” ügyében, amivel a rászorulókat segíthetné a kerület.

Pokorni Zoltán polgármester jelezte: a sportcsarnok építésével kapcsolatos elszámolások megkezdődtek, s az eredményről később beszámol a testületnek. Az említett szociális bolt nem valósult meg, így most olyan utalványok bevezetését tervezik, amelyeket több üzletben lehet majd felhasználni – rövidesen a A főszámok a következőképpen alakultak: a kiadási főösszeg 18 312 030 ezer forint, a bevételi főösszeg 17 712 030 ezer forint, a tervezett hiány 600 000 ezer forint.

A Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ a Kiss János altábornagy utcában kap helyet
A Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ a Kiss János altábornagy utcában kap helyet

EMELKEDŐ ADÓK ÉS LAKBÉREK
Módosultak a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek: az építményadó (nem magánszemély tulajdonában álló lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő) éves mértéke 1042 forint/négyzetméterről 1169 forint/négyzetméterre emelkedik 2009. január 1-jétől, ugyanakkor mentesül az adó alól a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője, valamint az, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakást terhelő vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult. Élő Norbert kiemelte, magasnak tartja a 12%-os adóemelést, ám az előterjesztő polgármester szerint két év inflációját kellett alapul venni (végül 18–5–0 arányú döntés született a módosításokról).

Ugyancsak jövő év januártól emelkedik az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díja, így egy félkomfortos lakás szociális lakbére 120-ról 128 forint/ négyzetméter/hó, egy komfortos lakás költségelvű lakbére 278-ról 297 forint/négyzetméter/ hó, míg egy komfortos lakás piaci lakbére 660-ról 705 forint/négyzetméter/ hó mértékre emelkedik.

További változás, hogy a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatásokért (felvonó és gépkocsibeálló használatáért, kaputelefonért, rádió-, televízióadók vételét biztosító hálózatért, tetőantenna A szocialista képviselők nevében dr. Halmai Katalin mondta el ellenérveit, de a polgármesteri válasz szerint csak a KSH által megállapított 6,8%-os infl áció mértékével emelkedik a lakbér. A testület 21–5–0 arányban szavazta meg a helyi rendeletet.

Bővül ugyanakkor a szociális ellátások köre: a jövőben azok a rászorulók is részesülhetnek támogatásban, akik fával vagy szénnel fűtenek, s így kimaradnak az energiaszolgáltatókkal kapcsolatos lehetséges támogatási formákból. A száraztüzelőanyagtámogatásról szóló rendeletmódosítást a testület egyhangúlag támogatta.

BIBLIAI TÁRGYÚ KIADVÁNYOK GYEREKEKNEK
Az önkormányzatok működéséről szóló törvény nem írja elő vagyonnyilatkozat elkészítését a bizottságokban dolgozó nem képviselő (külsős) tagok számára, de egy másik jogszabály szerint olyan személy, aki egy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, köteles vagyonnyilatkozatot tenni. A közigazgatási hivatal szerint is indokolt ilyen jogkörben a nyilatkozattétel. Az önkormányzat ennek megfelelően egyhangú szavazással módosította szervezeti és működési szabályzatát.

Mint ismert, Müllner Jenő váratlan halálával megüresedett a Hegyvidéki Helytörténeti Galéria és Gyűjtemény igazgatói álláshelye, a vezetői teendőket ideiglenesen, megbízottként az intézmény egyik kutatója látja el. A testület egyhangúlag egyetértett a vezetői álláshelyre kiírandó pályázat szövegével.

Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló három helyiség bérbeadásáról született döntés ezután: a Bán utcában működő melegkonyhás étterem bérleti jogát meghosszabbították, egy Táltos utcai helyiséget raktározás céljára magánszemélynek, míg egy Németvölgyi úti helyiséget egy alapítványnak adtak bérbe.

Hosszas vitát követően, öt ellenszavazat mellett úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a Biblia éve alkalmából bibliai tárgyú kiadványt ajándékoz a kerületben működő valamennyi oktatási intézményben tanuló, tanköteles korú gyermeknek. A kisebbek (1–6. osztályig) képes kiadványt, a nagyobbak egy igényes ismeretbővítő könyvet kapnak. Az intézmények határoznak arról, élni kívánnak-e a lehetőséggel. Ha egy iskola egyetért a szándékkal, értesíti a szülőket, akik szintén maguk dönthetik el, hogy gyermekük kapjon-e könyvet.

A képviselők részéről a legkülönfélébb vélemények hangzottak el, amelyek összegzésére szűk kereteink között nincs mód. A polgármester kiemelte: a kezdeményezéssel az önkormányzat nem szándékozik beavatkozni a családok nevelési elveibe, a kötetek csupán a gyerekek ismereteinek bővítését szolgálják, és esetleg kedvet adhatnak a Biblia elolvasásához.

„SZEMÜNK FÉNYE” A KERÜLETI ISKOLÁKBAN
Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ néven januártól új intézmény kezdi meg működését. A kerületben az idősek ellátását (étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást) jelenleg a Németvölgy, a Normafa és a Virányos Gondozási Központ végzi. Az egységes szempontok alapján történő munkaszervezés megkívánja a szervezeti egyesítést. Az azonos feladatellátás nem teremthet versenyhelyzetet, a szakmai elvek szerint végzett, jó színvonalú munka megteremtése a cél – írta az előterjesztés, amely a képviselők elé került. A testület egyhangúlag egyetértett az intézmények összevonásával. A jogutód a Németvölgy Gondozási Központ helyén működik majd. A másik két központ nem szűnik meg, irányításukat intézményvezető-helyettesek látják el. A változás az alkalmazottak létszámát, közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti.

A kerület csatlakozik a Környezet és Energia Operatív Program pályázati rendszeréhez, amely biztosítja a szennyvízcsatorna- hálózat zökkenőmentes fenntartását, jövőbeni fejlesztését. Az egyes kerületek viszszajelzései után a fővárosi önkormányzat nyújt be pályázatot uniós támogatásokra (ilyenből épül például a csepeli szennyvíztisztító).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2005-ben hirdette meg a „Szemünk Fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési programot, amelynek keretében az elhanyagolt, nem megfelelő világítást modern, energiatakarékos berendezésekre lehet cserélni, illetve a korszerűtlen, energiapazarló fűtési rendszerek felújításához segítséget kapni. A költségeket – részben vagy egészben – a beruházás eredményeként jelentkező költségmegtakarításból lehet majd megtéríteni a kivitelezőnek. Rövid vita után a testület úgy döntött, a kerület csatlakozik a programhoz, és felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy szakértők bevonásával jelölje ki az érintett intézményeket, írja alá a szerződéseket.

A villamosenergia- és a gázenergia-piac liberalizációja kapcsán lehetségessé vált az önkormányzatok számára is, hogy energiaszükségleteik beszerzéséről maguk gondoskodjanak. Köztudott, ha több vevő összeáll, kedvezőbb árat lehet elérni, ezért a testület felhatalmazta a polgármestert, keressen együttműködési formákat más önkormányzatokkal a minél kedvezőbb árú közös beszerzések érdekében.

HEGYVIDÉKI SIKEREK A SZELLEMI JÁTÉKOKON
Írásban kiosztott beszámolójából az október 23-i ünnepséget emelte ki Pokorni Zoltán. Mint mondta, elvárja, hogy a képviselők minél nagyobb számban részt vegyenek a programokon.

Interpelláció ez alkalommal nem érkezett. Nádasi Tibor képviselő arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pekingben első alkalommal megrendezett Szellemi Világjátékok (sakk, bridzs, go, dáma és kínai sakk) során a bridzsben induló huszonnégy magyar versenyző közül tizennégy a Hegyvidék SE tagja. A huszonnégy fő négy csapatot jelent, s valamennyi továbbjutó pozícióban versenyez. Ez példátlan siker, mindössze két ország van, amelynek mindegyik csapata továbbjutott.

Salamin András emlékeztetett arra, hogy több név nélküli, kis zöldterület létezik a kerületben, amelyek gondozását helyi lakóközösségek, civil szervezetek végzik. Kérte, hogy a jövőben az önkormányzat is támogassa ezt a tevékenységet, például célszerű lenne parkká minősíteni az érintett területeket.

-jj-