Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
allergiás kislány

Minden 4. ember allergiás Magyarországon

Sikeres parlagfű elleni védekezés a kerületben

A jelentős zöldterülettel bíró fővárosi kerületek közt Hegyvidéken található a legkevesebb parlagfű. Ez az állapot nagyrészt az önkormányzat munkájának köszönhető, amely évek óta szisztematikusan küzd az allergén gyomnövény terjedése ellen. A súlyos allergiás tüneteket előidéző gyomnövények közül napjainkban a legjelentősebb problémát a parlagfű okozza, amelynek allergenitására jellemző, hogy egyetlen példánya – magasan verve a legtöbb hazánkban honos növényt – akár nyolcmilliárd pollent is képes termelni. Ma Magyarországon már minden negyedik ember allergiás, és a szénanáthás, asztmás, ekcémás esetek nagy részéért a parlagfű a felelős.

Terjedésének visszaszorítása érdekében évek óta működnek országos szintű programok, ezek azonban csak akkor lehetnek eredményesek, ha helyi szinten is komolyan veszik az irtást. A hegyvidéki önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a zöldterületek parlagfű-mentesítésére.

Parlagfű
Parlagfű

A PARLAGFŰ 20-140 centi magas, dúsan elágazó, terebélyes növény. A központi, egyenes szár adja a tartóvázát, amelyből az oldalhajtások sűrűn ágaznak el. A porzós virágok a hajtások csúcsán találhatók, egy virágzatban 15-35 halványsárga virág van. A lecsüngő sárga virágok apró csészékre hasonlítanak. A talajhoz közeli néhány centiméteren két-három elágazása is van, az ezekből kinövő oldalhajtások teszik eredménytelenné a szakszerűtlenül végzett kaszálással történő védekezést. A növény levelei egy- vagy kétszeresen szárnyasan szeldeltek, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. Mind a színén, mind a fonákján sűrűn szőrözöttek. A parlagfű júliustól október végéig virágzik, amíg a fagy be nem áll. Kocsisné Kamocsa Marianntól, a városüzemeltetési iroda kertészeti előadójától megtudtuk: a kerület mintegy 200 ezer négyzetméter „belterjesen” fenntartott, azaz parkként funkcionáló, illetve – 2008-tól a korábban a Csatornázási Művek által kezelt kerületi árkokkal együtt – további 300 ezer négyzetméter „külterjes” gondozású, lényegében természetes állapotában hagyott zöldterület gazdája. Míg a parkokat egy évben nyolcszor-tízszer, a természetes zöldfelületeket évente négyszer kaszálják, ami során a parlagfű kigyomlálásáról is gondoskodnak. Amennyiben két menetrend szerinti kaszálás között valahol esetleg nagyobb mennyiségben megjelenne a növény, bejelentés alapján soron kívül is megteszik a szükséges intézkedéseket.  Kocsisné Kamocsa Mariann elmondta, a fővárosi közgyűlés 1994. évi, Budapest köztisztaságáról alkotott rendelete szerint az ingatlanok határa és a kiépített vagy kiépítetlen út szegélye között, illetve a közhasznú lépcsők környezetében a zöldsávok tisztán és gyommentesen tartása az ingatlantulajdonos (használó, kezelő) feladata. A magántulajdonú területeken a parlagfű irtása egyértelműen a magántulajdonosok kötelessége.

pollenPéter Mihály, a főépítészi és környezetvédelmi iroda munkatársa lapunknak kifejtette: a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény szabályozása értelmében a földhasználók kötelesek megakadályozni az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ha ezt belterületen mulasztják el, az önkormányzat jegyzője indít eljárást – külterületek esetében az illetékes földhivatal intézkedik.  Péter Mihály jelezte: amennyiben az egyes ingatlanok parlagfű- fertőzöttségére június 30-ig derül fény, az önkormányzat – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – felszólítja a tulajdonost a parlagfű-mentesítésre; július elseje után azonban már a felszólítás mellőzésével rendelhetik el a kényszerkaszálást, aminek költségeit utólag ráterhelik az ingatlan tulajdonosára. Emellett jogszabályban meghatározott mértékű növényvédelmi bírságot is kiszabnak, melynek összege 20 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Ez év szeptemberében várhatóan új növényvédelmi törvény lép hatályba, amely változatlanul tartalmazza majd a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos eddigi kötelezettségeket, azonban a bírság maximumaként még magasabb összeget határoznak meg. A hegyvidéki önkormányzat az ingyenesen hívható 06-80-200-907-es zöldszámán várja mindazok bejelentését, akik a kerületben parlagfű megjelenését észlelik. A közterületekkel kapcsolatos parlagfű-információkkal Kocsisné Kamocsa Mariannt is kereshetik (telefon: 909-1523), a magánterületekről szóló bejelentéseket pedig Péter Mihály fogadja (telefon: 224 5961).