Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Stratégia készült...
Ilyen lehet a művelődési központ környéke

Stratégia készült a kerület fejlesztéséhez

Európai uniós támogatások segítségével valósítaná meg városrehabilitációs elképzeléseit a hegyvidéki önkormányzat. A pályázatok előkészítéseként szakemberek kidolgozták az úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégiát, amelyben kijelölték a kerület fejlesztésre váró akcióterületeit.

A Közép-magyarországi Operatív Program a 2007–2013-as pályázati időszakban kiemelt hangsúlyt helyez a fenntartható városfejlesztésre, ezen belül a városrészek központi területeinek funkcióbővítő fejlesztésére, illetve a központi térrel nem rendelkező városrészekben ezek kialakítására. A kerület képviselő-testülete 2007 decemberében döntött arról, hogy az önkormányzat vegyen részt a városrehabilitációval összefüggésben kiírt, az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton, a támogatás elnyerésével ugyanis – önkormányzati forrásokkal kiegészítve – lehetőség nyílna a kerület központi területeinek megújítására.

A pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele, hogy a kerület rendelkezzen Integrált Városfejlesztési Stratégiával, amely középtávon megfogalmazza a jövőbeni fejlesztések főbb irányait. Pályázni egy kijelölt akcióterület városfejlesztési programjának megvalósítására lehet, amire külön Akcióterületi Terv készül. A kijelölt terület fejlesztésének célja a történelmi és kulturális örökség szempontjából értékes központi térség megújítása, új funkciók létrehozása. Fontos, hogy a közösségi terek fizikai rehabilitációja, az épületek felújítása, a környezetminőség javítása (zöldfelületek megújítása, szabadidő-területek kialakítása, energiaracionalizálás stb.) növeljék a lakosság komfortérzetét, a kerület vonzerejét. Csak olyan tevékenység támogatható, amely a közösségi terek és köztulajdonban álló ingatlanok megújításán túl bevonja a helyi vállalkozásokat, és kiegészítő típusú, közösségépítésre, partnerségre építő akciókat tartalmaz.

A következő hét-nyolc évre három akcióterület, valamint négy további kiemelt városrehabilitációs programot befogadó terület kijelölését tervezik az Integrált Városfejlesztési Stratégiában. A fejlesztéseket az itt élők egyetértésével, támogatásával valósítanák meg, hiszen a siker egyik alapfeltétele, hogy a lakosság is a magáénak érezze és támogassa a kitűzött célokat, részt vegyen a stratégia megtervezésében és az egyes programok megvalósításában.

Az önkormányzat az Integrált Városfejlesztési Stratégiát egy lakossági fórum keretében ismertette az érdeklődőkkel. Lovas Pál alpolgármester a kerületi művelődési központban tartott rendezvényen elmondta: elsőként a Gesztenyés kert és térsége fejlesztésére nyújtanának be pályázatot. Ezen az akcióterületen található a művelődési központ, amelynek épületét korszerűsítenék és akadálymentesítenék, a nagytermét többfunkciós közösségi térré alakítanák át. Az intézmény kertjében működő biopiacot, amely mára kinőtte a helyét, átköltöztetnék a Sirály utcába, amely sétálóutcává válna a Csörsz utca és a Jagelló út között. A sétálóutca alá mélygarázst építenének. A Gesztenyés kertben revitalizálnák a zöldterületet, vonzó pihenőhellyé formálnák át a parkot.

A második számú akcióterület a Böszörményi út, a Márvány utca és a Királyhágó tér, ahol – a közlekedés, parkolás kérdéseinek rendezését követően – gyalogos-, illetve vegyes forgalmú zónát hoznának létre. A területen új zöldfelületeket, pihenőhelyeket alakítanának ki, ahol további „kiülős teraszok” jelenhetnének meg. Az itt található értékes épületek homlokzatainak helyreállításához segítséget nyújtana az önkormányzat.

A harmadik akcióterület a Városmajor: itt megújítanák a növényállományt, rendeznék a sétányokat, új utcabútorokat helyeznének ki. A fejlesztés során új élményelemekkel, például vízfelületekkel – kis tóval, patakkal, vízi játszótérrel – gazdagítanák a parkot. Az elképzelések között szerepel az is, hogy amennyiben meghosszabbítják a fogaskerekű vonalát, a mai városmajori végállomás területének egy része ismét park lesz, illetve az itt található ipari műemléképületekben idegenforgalmi, turisztikai funkcióknak adnának helyet.

A fogaskerekű vonalának meghosszabbítása a Moszkva térig, illetve a Normafáig a jelenleg még előkészítés alatt álló akcióterületi tervek közé tartozik, akárcsak a zugligeti, volt lóvasútállomás műemléki épületének és környezetének rendezése, a normafai síközpont fejlesztése, valamint a Thomán István utcai lakótelep rehabilitációja.

z.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében kijelölt akcióterületek és a kapcsolódó városfejlesztési feladatok részletes ismertetése letölthető a hegyvidéki önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.eu).