Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Támogató szolgálat

A XII. kerület területén életvitelszerűen tartózkodó fogyatékos személyek részére biztosít személyi segítést, szállítást, információnyújtást, tanácsadást az Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Támogató Szolgálata II. A szervezet segítői az önálló, önrendelkező élethez az alábbi tevékenységekkel nyújtanak segítséget: egészségügyi, oktatási, kulturális intézményekbe való kísérés; hivatalos ügyintézés; otthoni felügyelet; bevásárlásban, házimunkában való segítségnyújtás, személyi higiéné.

A szolgálat speciális, kerekes székes utasok szállítására is alkalmas, mobilrámpás gépjárművel rendelkezik, amellyel a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, kulturális, szabadidős, családi, közösségi programokra való eljutását segítik. Ezenfelül ingyenes információnyújtást, tanácsadást biztosítanak.

A támogató szolgáltatás igénybevételére 2007. január 1-jétől az a személy jogosult, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint.

Ügyfélfogadás az érdeklődök részére: minden páros héten pénteken délután 14 és 16 óra között a XII. kerületi Németvölgy Gondozási Központban. Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 34. Egyéb elérhetőség: Egalitás Alapítvány Támogató Szolgálata II. – 1028 Budapest, Len utca 17/a; a támogató szolgálat vezetője: László Viktória, 274-6233.

(s.)