Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Tüzelőanyag-támogatás az önkormányzattól

A hegyvidéki önkormányzat új segélyezési formát vezetett be azok számára, akik fával, szénnel fűtenek, és nem részesülnek semmilyen központi, a gázár- és távhő-kompenzációhoz hasonló támogatásban.

Az elmúlt években meredeken emelkedtek a háztartások lakásfenntartási költségei. A kerület képviselő-testülete korábbi döntéseivel már kiszélesítette a szociális törvény által szabályozott lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét: a kerületi bérlőknek lakbér-, illetve kiegészítő lakbértámogatást nyújt, emellett az energiaszolgáltatókkal kötött külön szerződései révén adósságkezelésben részesíti azokat, akiknek lakhatással kapcsolatos kiadásai a támogatások ellenére is meghaladják anyagi lehetőségeiket.

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az energiaárak emelkedése mellett még a Hegyvidéken is élnek olyanok, akik élelmiszerre fordítják a fűtésre szánt forrásaik egy részét, kénytelenek hideg lakásban átvészelni a telet. Ezek a többnyire egyedül élő idősek, illetve megélhetéssel küszködő családok – akik, amelyek még ma is fával vagy szénnel fűtenek – kiadásukhoz semmilyen, a gázár- és távhő-kompenzációhoz hasonló támogatásban nem részesülnek. Ezt a hiányt kívánja most pótolni az önkormányzat új tüzelőanyag- támogatásával oly módon, hogy a kérelmekről született döntés után a száraz tüzelőanyag kiszállítását is megszervezi.

Van, aki még fával fűt télen
Van, aki még fával fűt télen

Müller Csaba, az önkormányzati népjóléti iroda vezetője elmondta: a támogatást azok a nagykorú személyek, illetve családok vehetik igénybe, akik nem rendelkeznek kellő jövedelemmel ahhoz, hogy a téli időszakban saját erőből elegendő mennyiségű száraz tüzelőanyagot vásároljanak. Nem állapítható meg a támogatás, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forintnak) a háromszorosát meghaladja, illetve ha az egyedül élő kérelmező jövedelme magasabb, mint a nyugdíjminimum három és félszerese.

A tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmet 2008. november 30-ig lehet benyújtani a népjóléti irodán. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő nyilatkozatát saját és családja jövedelmi viszonyairól, az általuk lakott lakás nagyságáról, a lakás fűtési módjáról, valamint az azokkal összefüggő igazolásokat. A támogatás az idén egy alkalommal igényelhető, maximum 30 ezer forint értékben, jövő évtől azonban már kétszer is kérni lehet, így az önkormányzat indokolt esetben akár 60 ezer forint értékű tüzelőanyagot is biztosíthat.

Az irodavezető jelezte: a villannyal fűtő kerületi lakók – akik szintén nem számíthatnak semmilyen állami energiaár-kompenzációra –, amennyiben válságos anyagi helyzetbe kerülnek, eseti segélyt igényelhetnek. Ez akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő kérelmezőnél pedig a két és félszeresét.

z.