Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

„Bejárjuk” a hegyvidéki címeket

Mit jelent az, hogy „bejárjuk” a hegyvidéki címeket? Mi az a címnyilvántartás, és mit tartalmaz? A rendezése mennyiben érinti a helyi lakosok életét? A lakcímnyilvántartással kapcsolatban felmerülő kérdésekre az alábbiakban próbálunk meg válaszolni.
Címnyilvántartás
A címnyilvántartás nevében hordozza jelentését: a kerületi címek nyilvántartása. Ez egy, a kerületben szereplő címeket tartalmazó számítógépes adatbázis, amely az országos személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggésben működik. Tartalmazza a település/ kerület megnevezését, postai irányítószámait, a közterületek nevét, jellegét, a házszámokat (ennek hiányában a helyrajzi számokat), ezen belül az épületek, lépcsőházak, emeletek, szintek, ajtók számát, illetőleg megjelölését, valamint az adott cím jellegét, típusát (pl. lakóépület, közintézmény, kereskedelmi épület, üres telek stb.). Minden település – Budapesten minden kerület – rendelkezik saját címnyilvántartással és 2007 óta önálló számítógépes adatbázissal.
 
A címnyilvántartás kezelése
Helyi szinten a polgármesteri hivatalban a jegyző feladata kezelni és karbantartani a címnyilvántartás adatbázisát. Az adatokban bekövetkezett változások, javítások, módosítások átvezetése is e feladat része. A jegyző felelőssége, hogy a kerületi címnyilvántartásban tárolt adatok közhitelesek legyenek, tehát a címekről rendelkezésre álló dokumentumok, iratok, a címnyilvántartás adatbázisában tárolt adatok és a tényleges, a valóságban létező címek megegyezzenek egymással, a tényeket az adatbázis a valóságnak megfelelően tartalmazza és tükrözze.
 
A címnyilvántartás célja, hogy hiteles alapját képezze a hivatal hatósági és önkormányzati munkájának. Ezt az adatbázist használják és ellenőrzik például lakcímbejelentésnél, választási körzetesítésnél, különféle adatszolgáltatási, nyilvántartásba vételi hatósági munkáknál, hatósági igazolványok/bizonyítványok kiállításánál.
 
Megbízólevéllel járják majd az ingatlanokat
Megbízólevéllel járják majd az ingatlanokat
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet 6. §–9. § rendelkezései szabályozzák elsődlegesen a címnyilvántartással kapcsolatos jegyzői feladatokat.
 
A címek bejárása
A címek bejárása azért fontos, mert a pillanatnyilag rendelkezésre álló címnyilvántartási adatbázis meglehetősen sok hibát tartalmaz. Ezek egy része adminisztrációs elírásokból, adatok félreértelmezéséből, helytelen adatmegadásból és adatfelvitelből fakad. A hibák nagy hányadát képezik továbbá a javításra szoruló címelemek, amelyek azért szerepelnek helytelenül az adatbázisban, mert a címnyilvántartás adatait a közelmúltig nem helyi szinten, hanem központilag kezelték.
 
Így az is előfordul, hogy az adatbázisban egy adott cím többféleképpen szerepel. A kerületben létező címekről jelentős mennyiségű dokumentum, irat áll a polgármesteri hivatal rendelkezésére, de ezek egy része nem teljes körű, vagy nem teljesen pontos, ezért nagyon fontos bejárni a címeket. A kerületi címek bejárása a címnyilvántartás rendezésére irányuló hatósági munka egyik fontos eleme. Október második-harmadik hetétől a hivatal kijelölt munkatársai 2-3 fős csoportokban, meghatározott sorrend szerint feltérképezik, adminisztrálják a valós címeket. Az adatokat feldolgozzák, majd a nyilvántartásban elvégzett korrigálásokról hivatalból értesítik az érintett személyeket.
 
A lakosság érdeke
A kerületi lakosok ügyeinek egy része szorosan összefügg a címnyilvántartásban tárolt adatokkal. A hivatal csak akkor szolgálhatja ki teljes körűen ügyfelei igényeit, akkor adhat pontos választ kérelemre, beadványra, megkeresésre, ha az ügyintézők rendezett adatbázisból dolgozhatnak.
 
Így a jövőben elkerülhetők az ezzel kapcsolatos problémák, amelyek jelenleg sajnos néha előfordulnak, és nagy bosszúságot okoznak az ügyfeleknek. Egy példa: adott esetben az a hegyvidéki lakóhellyel rendelkező diák, aki lakcímigazolást kér a vele közös háztartásban élőkről, nem tud tanintézeti kedvezményt érvényesíteni, mert a címnyilvántartás szerint a vele élő családtagjai különböző címekre jelentkeztek be, pedig egy lakásban laknak.
 
Fontos, hogy pontos legyen
Fontos, hogy pontos legyen
 
A hivatal kérése
A kerületi polgároktól azt kérjük, segítsék feladatuk elvégzésében azokat a megbízott munkatársakat, akik a helyszíni ellenőrzést végzik. Kérjük, segítsék a bejutást olyan, több címet is magában foglaló ingatlanba (társasházba), ahová a címek összeírásához vagy az ingatlan jellegének felméréséhez feltétlenül szükséges bejutni. A címek összeírásához nem kell lakásról lakásra járva becsengetni – ezt nem is teszik meg munkatársaink, és az ingatlanhoz fűződő tulajdoni viszonyáról sem kérdeznek senkit. A címnyilvántartási munka helyszíni bejárásának lebonyolításával megbízott valamennyi munkatárs a feladat teljesítéséhez szükséges megbízólevelet kap, amelyet mindig köteles felmutatni.
 
Amennyiben bármilyen kérdésük van, a hivatal szokásos ügyfélfogadási idejében állunk szíves rendelkezésükre, személyesen a polgármesteri hivatal alagsor 3. számú termében. Telefon: 224-5985. E-mail: szakal.magdolna@bp12ker.hu. Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük!
 
Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Okmányiroda