Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bővülnek az óvodai férőhelyek

Lakossági fórumon mutatkoztak be a kerületi önkormányzati fenntartású óvodák. A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet Budai Módszertani Központja szervezésében megtartott előadásokon az intézményekben folyó munka mellett a beiratkozás menetéről is szó esett. Elhangzott, hogy a férőhelyek számának bővítése érdekében szeptembertől újabb óvodák indítását tervezi az önkormányzat.
Az első hat év alapvetően meghatározza a gyerekek további szociális és társas fejlődését, ezért különösen fontos a megfelelő óvoda kiválasztása. Annál is inkább, hiszen az országos adatok szerint a gyerekek húsz százaléka lemaradással kezdi az iskolát, mert nem vesz részt óvodai felkészítésben. Mindezt Kovács Istvánné szaktanácsadó, a Süni Óvoda vezetője mondta el azon a fórumon, amelyen a kerületi önkormányzati fenntartású óvodák mutatkoztak be.
 
A kerület szerencsés helyzetben van, hiszen az önkormányzati fenntartásúak mellett huszonhárom alapítványi és magánóvoda kínálatából választhatnak a hegyvidéki szülők. Ebben segít az Óvodások leszünk címmel nemrégiben megjelent ingyenes kiadvány is, amelyben a programhoz csatlakozó óvodák részletes bemutatkozása olvasható.
 
Bővülnek...
 
Elhangzott, hogy az óvoda a családi nevelést csupán kiegészíti, de nem helyettesíti. Őrző, védő, szociális és felkészítő funkciót lát el, utat mutat, miközben igyekszik elősegíteni a gyerekek érzelmi és értelmi fejlődését. A kerületi önkormányzati óvodák programjában központi szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, amibe a helyes étkezés mellett a napi rendszeres tisztálkodás és testmozgás is beletartozik.
 
Az intézmények kiemelt feladata a gyerekek lelki fejlődésének alakítása, az érzelmi biztonság megteremtése, miközben megtanítja alkalmazkodni, elfogadni és önmegvalósítani a kicsiket. Mindezt úgy, hogy közben ne sértsék mások szabadságát. Az értelmi fejlesztést a munka, játék és tanulás hármasa határozza meg. Ebben az életszakaszban a játék, a szabad tevékenység dominál, az óvodai fejlesztés célja, hogy a mindennapi munka kereteiben meghatározott napirendhez szoktassa a gyerekeket.
 
A beiratkozásról Kovács Istvánné elmondta: óvodába minden harmadik életévét betöltött, egészséges és szobatiszta gyermek felvehető. A hegyvidéki ovikba a felvételi kérelem kitöltésével május 4. és 8. között lehet beiratkozni, ez azonban nem jelent automatikus felvételt, csupán az igény bejelentésére szolgál. Első helyen a körzeti óvodát, majd a választott óvodákat kell megjelölni. A jelentkezéshez szükséges a szülő és a gyermek lakcímkártyája, az anyakönyvi kivonat, valamint a szülő személyi igazolványa.
 
A felvételi kérelmek elbírálása több fordulóban történik: előnyt élveznek a körzetes jelentkezők, figyelembe vehetik a szülő munkahelyének távolságát, és hogy a szülők ragaszkodnak-e az adott óvoda nevelési programjához. A férőhelyek száma attól függ, mennyi nagycsoportos gyerek megy iskolába. A felvételről az óvodavezető dönt, az elutasításról június 5-ig határozatban, a sikeres jelentkezésről hirdetményben értesítik a szülőket.
 
Bővülnek...
 
Kovács Istvánné emlékeztetett, hogy előjegyzésbe veszik azokat a gyerekeket, akik szeptember 1-jét követően töltik be harmadik életévüket, azaz a korábbi szóhasználat szerint évvesztesek. Az előjegyzés nem jelent felvételt, azonban lehetőséget teremt az év közben megüresedő helyek betöltésére.
 
Bak Ferenc, az önkormányzat oktatási irodájának vezetője a fórumon elmondta: az önkormányzati óvodákban 286 férőhely van, ebből 73 helyre már felvettek előjegyzést. Annak érdekében, hogy minden jelentkezőt el tudjanak helyezni, az önkormányzat újabb óvodák indítását tervezi. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a fővárossal a János kórház területén található bölcsőde és óvoda átvételéről. Már folyik az épület átépítésének tervezése, a felújítást követően egy kilenccsoportos, 225 férőhelyes óvodát alakítanának ki. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy enynyi kiscsoportos felvételére nyílik majd lehetőség, hiszen ügyelni kell a folytonosságra, az évfolyamok folyamatos feltöltésére.
 
Szintén esély van a Meredek utcában egy háromcsoportos tagóvoda kialakítására, ha minden az elképzelések szerint alakul, az idén valamennyi jelentkezőnek helyet tud biztosítani az önkormányzat. A helyhiányt enyhíti a Bíró utcai óvodával kötött megállapodás, amelynek keretében az önkormányzat átvállalja az óvodáztatás költségeinek felét, a fennmaradó körülbelül havi 15 ezer forintot azonban a szülőknek kell fizetniük.
 
Az irodavezető kiemelte, szeretnék kiszűrni azokat, akik azért létesítenek lakcímet a kerületben, hogy valamelyik hegyvidéki óvodába nyerjenek felvételt. Felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi években százas nagyságrendben jelentettek be óvodáskorú gyerekeket a kerületbe a beiratkozás előtti hónapokban. Jelenleg gyermekenként 250 ezer forint állami normatívát kap az önkormányzat, azonban ennél lényegesen többet, 650 ezer forintot költ egy kerületi óvodásra a hegyvidéki adófizetők pénzéből.
 
Éppen ezért, a visszaélések megelőzése érdekében, az önkormányzat szigorúan ellenőrzi majd, hogy a gyermek életvitelszerűen tartózkodik-e a bejelentett lakásban. Amennyiben bebizonyosodik ennek ellenkezője, megtagadja a felvételt.
 
(mm)
 
A PSZICHOLÓGUS TANÁCSAI
Az óvodáskorúak neveléséről, az óvoda és a szülők feladatairól Lovász Judit pszichológus-mozgásterapeuta beszélt a fórumon. A szakember elmondta, hogy az óvoda biztonságos várként áll a gyerekek mögött, olyan hely, ahol mindent a legkisebbek fejlődésének rendeltek alá – azonban nem helyettesíti a szülői gondoskodást. Kiegészítő szerepet lát el, éppen ezért nem tudja megoldani a gyermekekkel kapcsolatos nevelési problémákat, pusztán enyhíti azokat. Lovász Judit azt javasolja, ha a szülő ilyen problémákkal szembesül, forduljon szakemberhez, mert a rossz irányt vett szociális, társas kapcsolatok, a fegyelem vagy éppen az összpontosítás hiánya, az értékek helytelen értelmezése a gyermek egész további életét meghatározzák, ezek megváltoztatása idősebb korban nehezen kivitelezhető.
 
A gyermek érzelmi fejlődése szakaszokra bomló, optimális esetben észrevétlen folyamat, amit a mindennapi családi élet önmagában is képes előremozdítani. Az óvoda szerepe az, hogy célzottan erősítse a gyerekek érzelmi integrálódását. Ma ugyanakkor túlságosan sok, zömében kártékony inger jut el hozzájuk, amelyeket meg kell próbálni kiszűrni és szelektálni.
 
Ne legyen állandóan bekapcsolva a tévé és a rádió, mert az óvodások a rájuk zúduló információhalmazból még nem tudják kiszűrni a nekik szóló üzeneteket! Elegendő időt kell biztosítani játékra és mozgásra. Ebben az életszakaszban rendkívül fontosak az érzelmi és intellektuális élet legszélesebb skáláját a fantázia erejével megmozgató mesék. Mindig lassan beszéljünk a gyermekhez, hogy valamennyi szótagot érzékelni tudja, ellenkező esetben meglévő ismeretei alapján próbálja meg kitalálni a hallott szavakat.
 
A szociális érettség az óvodai lét alapja, az ehhez szükséges önbizalom, kitartás, a szabályok alkalmazásának képessége és a társas kapcsolatok minősége mind-mind családi körben dől el.