Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Esélyegyenlőség a hegyvidéki közoktatásban

Új helyi közoktatási esélyegyenlőségi programot fogadott el a hegyvidéki önkormányzati képviselő-testület. A szabályozás segíthet abban, hogy a XII. kerületben továbbra is minden gyermek azonos lehetőséget kapjon a tanuláshoz az óvodákban, iskolákban.
Esélyegyenlőség – igazi „varázsszó”, amelyet a politikusok szeretnek sokszor és sok helyen hangoztatni, mégis, a leginkább érintettek alig veszik észre, hogy történne értük bármi is. Manapság legjobban a gazdasági válság nyomja rá bélyegét a mindennapjainkra, aminek negatív hatásait nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is megszenvedik. De a válság „csak” most aktuális, ám egy gyerek szociális és családi körülményei eleve meghatározhatják élete alakulását. Márpedig a gyermekkorban történő lemaradást később nagyon keveseknek sikerül önerőből ledolgozni.
 
Ezért rendkívül fontos, hogy törvények szabályozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, ami biztosíthatja: egyetlen fiatal se kerüljön behozhatatlan hátrányba társaival szemben. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és a szegregációmentesség, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és előmozdítása, különös tekintettel az esélyteremtésre.
 
A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, tovább mélyítik a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatása kiemelt figyelmet kíván. A különbségek ugyanis megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők. A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel egyik feltétele, hogy önkormányzati intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. A XII. kerületben a képviselő-testület 2008 júniusában fogadta el Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját. Időközben a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium eredményesen pályázott is, de a kedvezmények igénybevételéhez (újabb előírás szerint) a 2008–2009-es tanév adatain alapuló és közoktatási esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett program is szükséges.
 
A polgármesteri hivatal ezért elkészíttette az újabb előírások szerinti anyagot, amelyet a képviselő- testület a szeptemberi ülésén fogadott el. Az új program részletesen foglalkozik az egyenlő bánásmód, a pozitív megkülönböztetés kérdéseivel, az esélyegyenlőség érvényesítésének lehetőségeivel, illetve az ehhez szükséges szolgáltatói-szervezeti háttérrel. A téma kapcsán fontos információ, hogy a szakértők a vizsgálatok alapján egyértelműen kijelentették: a XII. kerületben nincs diszkrimináció és szegregáció.
 
A hegyvidéki önkormányzat egyébként 2010-ben is csatlakozik az Oktatási Minisztérium ösztöndíjpályázatához a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére. Az önkormányzati ülésen Pokorni Zoltán felvetette, hogy keresni kellene a módját, miképpen lehetne „hegyvidéki Borsaklubot”, azaz egy közösségformáló fórumot létrehozni. A két év alatt, amióta az ösztöndíjpályázathoz csatlakozik a XII. kerület, az önkormányzat számos fiatalt támogatott már, akik tapasztalataik, ismereteik átadásával segíthetnék az újabb pályázókat.
 
(es.)