Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Ikonok adventre

Az ünnepkör hangulatát idéző, nyugalmat és békét adó szakrális kiállítás nyílt a Virányosi Közösségi Házban advent első vasárnapja előestéjén. Héderfái Péter festőművész ikonjain a szent és a profán, az egyetemes és a magyar örökség egyszerre jelenik meg.

Ahogyan az időpont – advent –, úgy a művész személye sem átlagos a Virányosi Közösségi Ház ikonokat bemutató új kiállításán. Héderfái Péter Kolozsvár szülötte, magyar környezetben nevelkedett. A manuális készséget mesterember apjától örökölte, gyermekkorában rajzversenyeket nyert, diplomáját festő szakon szerezte. A hetvenes években kelet-romániai és ukrajnai utazásai során került közelebbi kapcsolatba az ikonfestészettel.

Héderfái művészetének egyedisége abban rejlik, hogy festőként, az akvarell, az olaj, a rajz és más technikák szakavatott ismerőjeként kezdett foglalkozni az ikonnal mint kifejezésformával. Ahogy Feledy Balázs művészettörténész a megnyitón kiemelte, a mai magyar festészetben ritkaságszámba megy, hogy valaki egyszerre mestere a kortárs nyugati és a hagyományos keleti művészeteknek. Héderfái Péter sokoldalúságát jelzi, hogy a nyolcvanas években a román televíziótól díszletmegbízásokat is kapott. Magyar alkotóként élete nagyobbik részében Romániában dolgozott, csak hatvanévesen, nyugdíjazása után döntött úgy, hogy Magyarországra költözik.

2009_23_Page_11_Image_0006

Amit tud, azt nem könyvből, hanem az életből tanulta. Az ortodoxiát követő ikonkészítés meglehetősen kötött, az ábrázolás, a felhasználható formák, színek és attribútumok a liturgiának megfeleltetve szigorúan szabályozottak. Héderfái Péter művészetének minőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy munkáit ortodox templomok is befogadták.

A keleti szentek ábrázolása megfelel a szigorú szabályoknak, ugyanakkor a kompozíciós rendet a művész helyenként magyar szentekkel és jeles személyiségekkel egyesíti. Szintetizálja a nyugati és keleti hagyományokat, beolvasztva az ikontechnikát a magyar tradícióba. Művein megjelenik Szent István, Imre herceg, a reneszánsz eszmét hirdető Mátyás király és a nemzetiszínekbe festett Dobó István alakja. A tárlat főhelyét Szűz Mária háromrészes, a Szent Koronát megjelenítő szárnyas oltára díszíti. A hetven műalkotás valóságos Héderfái-ikonosztáz, amelyben egységet alkotnak az ikon és a festőművészet sajátos jegyei.

(m.)