Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Az istenhegyi „közösségek közössége”

Az Istenhegy tetején már-már égi magasságokba törő, tűhegyes tornyú Szent László-templom 2010-ben éri meg százötvenedik születésnapját. Már zajlik a készülődés: a plébánia közössége, azok, akik a miséket és az ottani hitéleti foglalkozásokat rendszeresen látogatják, aktív részesei, mi több, népszerűsítői lesznek a jubileumi programoknak.
Mintha a karcsú tornyú templom sejtené, hogy rövidesen ünnepelt lesz. Méltóságteljesen sütkérezik az aranyló őszi napsütésben, a mise utáni csendben hívogatóan várja, hogy a környékbeliek be-benézzenek neogótikus kapuján, néhány percnyi időt szakítva a napi áhítatra. Az Istenhegyi Szent László Plébánia jövőre szép jubileumhoz érkezik.
 
Elődjét, egy faszerkezetű, a tájba illeszkedő kápolnát 1860. október 7-én szentelte fel Scitovszky János esztergomi érsek, Nagyboldogasszony tiszteletére. Nem telt bele huszonöt év, az épület máris restaurálásra szorult. Neve közben Szent Lászlóra változott. Kétévi gyűjtés után megkezdődtek az átalakítások, Pfaff Ferenc tervei alapján. Az elkallódott oltárfestményt is pótolni kellett, ma Stetka Gyula Szent Lászlót ábrázoló képe látható e helyen.
 
Az évtizedek során sokat fejlődött a templom, amely mai formáját 2007-ben nyerte el. Önálló lelkészséggé 1938-ban vált, ekkor három harangot kapott, amelyek azóta is hirdetik Isten dicsőségét. 1968-ban önálló plébániai rangra emelték, és először Szabadság-hegyi Szent László Plébánia, majd 1992-től Istenhegyi Szent László Plébánia néven került be a köztudatba. Az elnevezéstől függetlenül a rendszeresen szentmisére járók és az alkalmi látogatók számára egyaránt az Istennel való találkozás bensőséges helye mind a mai napig.
 
Sokat fejlődött a plébánia épülete az évtizedek során
Sokat fejlődött a plébánia épülete az évtizedek során
 
Mindenkit várnak
Kocsis István atyát szinte kérdezni sem kell, hosszan sorolja a jubileummal kapcsolatos teendőket. – A lelkek templomának megújítására és a közösség építésére szeretnénk felhasználni ezt a rangos alkalmat. II. János Pál mondását tűztük ki magunk elé jelszóként: „A plébánia a közösségek közössége.” Ez az a gondolat, amely köré felépítjük tennivalóinkat. Arra törekszünk, hogy óvodástól a nyugdíjasig minden korosztály találja meg a helyét közösségünkben. Nyitottak és befogadók vagyunk mindazok iránt, akik eddig nem vettek részt az egyházközség életében. Elmondhatom, nem szűkölködünk ötletekben, tervekben. Pályázatot írunk ki általános és középiskolásoknak: mit jelent számukra a templom, és mit tudnak róla. A felnőtteknek kissé magasabbra emeltük a mércét, ők a „Mit tudsz a templomban látható magyar szentekről?” kérdésre válaszolva adhatnak be pályaműveket. Írásban és rajzban is lehet pályázni. Az írásművek – terveink szerint – megjelennek a 2010. október hetedikei Egyházközségi levél különszámában, míg a rajzokat, zsűrizés után, kiállításon mutatjuk be húsvétkor. A rajzok leadási határideje jövő év március huszadika. Az írásos pályázatok között a Szent László-búcsú előtti szombaton, családi napon hirdetünk eredményt 2010. június huszonhatodikán.
 
Istenhegyi esték
– Az Istenhegyi esték program keretében előadás-sorozatot szervezünk vallástörténeti, kulturális, egészségügyi, irodalmi és társadalomtudományi témakörökben. Olyan neves előadók, a különböző témák szakavatott értői lesznek vendégeink, mint Jókai Anna, Bolberitz Pál, Maróth Miklós, Harrach Péter, Kopp Mária, Salamin András. A gimnazista és egyetemista fiatalok ötlete volt, hogy riportokat, interjúkat készítenek a régóta itt élő, idős emberekkel, művészekkel, tudósokkal. Arra kérjük őket, gyűjtsék össze a templomhoz és környékéhez fűződő emlékeiket, történeteiket, személyes élményeiket, ez lehetne templomunk helytörténeti törzsanyaga. A visszaemlékezéseket megjelentetnénk az Egyházközségi levélben, amely a saját kiadványunk, háromszáz példányban lát napvilágot, és évek óta összehangolt csapat szerkeszti, készíti. A liturgikus időszakban, évenként egyszer-kétszer eddig is tartottunk orgonaesteket, zenésénekes koncerteket – ha megszaporodnának ezek az alkalmak, jól előkészítenék az ünnepet, mindez vonzerőt jelentene a zenei érdeklődésű környékbeliek számára is. Tervezzük egy reprezentatív falinaptár kiadását. Minden hónap önálló lapján a templom egy részletének fotója kapna helyet, mellette a plébánia esedékes havi programja, alul pedig a naptárrész. Ezzel szeretnénk megajándékozni mindazokat, akik sokat tettek és tesznek templomunkért, illetve meg is lehetne vásárolni, amivel a figyelmet szeretnénk felkelteni. Egy képes, zenés CD kiadását is tervezzük a templomról, valamint az előkészületi esztendő alkalmairól. Minden témakörnek van felelőse, aki megszervezi az adott eseményt, felkeresi az előadókat, megfelelő körülményeket teremt. Az egész évi programokról füzetet jelentetünk meg, amelyet meghívóként terjesztünk mindenfelé az egyházközség határain belül.
 
Több zenei estet terveznek rendezni a templomban
Több zenei estet terveznek rendezni a templomban
 
2010, a jubileumi év
– Több nagy eseményt szervezünk jövőre. Az évente – mindig január huszonötödike előtt – zajló ökumenikus imahét nyolc napjának egyik estéjén szeretnénk a mi templomunkban tartani az ökomenikus istentiszteletet, meghívva kerületünk református, evangélikus gyülekezeteinek tagjait és a katolikus közösségeket is, egybekötve egy szeretetvendégséggel, amelyen a házigazdák szerepét töltenénk be. Családi Missziós Napot rendezünk szeptember tizennyolcadikán, az egész napot a Normafánál töltjük, bemutatjuk közösségünket, hittanversenyt szervezünk, a cserkészek kézműves- foglalkozást tartanak, kötélhúzással, labdajátékokkal töltjük el az időt, közben fogyhat a tea, a zsíros kenyér, szórólapokat és igés kártyákat osztogatunk az arra járóknak, meghallgatjuk az érdeklődőket. Közösségi életünk fontos eseményei a zarándoklatok, évente két zarándokutat szervezünk. Éppen most, október elején jártunk a Székesfehérvár, Bodajk, Majkpuszta útvonalon. A tavaszi – hosszabb, két-három napos – út már ünnepi lesz: felkeressük az ország területén található Szent László-templomokat, -lelkészségeket, próbáljuk erősíteni kapcsolatainkat. Egyúttal meghívjuk más Szent László-plébániák közösségének képviselőit: vegyenek részt az ünnepünkön. A százötven éves jubileumra „élő kövekből” szeretnénk egyre szebb hajlékot készíteni Jézusunknak, közösséget építő, megerősítő programokat szervezni valamennyi korosztály számára, hogy kicsik és nagyok otthonuknak érezzék a templomot. Az előkészületi esztendő programjaihoz örömmel várunk ötleteket, javaslatokat mindazoktól, akik ebben segíthetnek, és szívükön viselik közösségünk sorsát.
 
J. M.