Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Klasszicista villák álmodója

A reformkori Pest-Buda arculatához meghatározóan hozzájárult Hild József, akinek életművét számos hegyvidéki épület is gazdagítja. A klasszicista építészet egyik kiemelkedő alakja éppen 220 esztendeje, 1789. december 8-án született Pesten.

Hild József kiváló eredménynyel végezte el az iskoláit, és személyes indíttatásból (de építész apja kívánsága is ez volt) a Bécsi Művészeti Akadémián tanult tovább. Tehetségének köszönhetően olyan pozícióba került, ami szinte garantálta későbbi sikereit: az Esterházy család udvari építésze lett. Dolgozott Kismartonban és Bécsben is.

Édesapja lehetőséget biztosított számára, hogy a tervezőasztal mellett végzett munkával párhuzamosan a gyakorlati ismereteket is elsajátítsa, bevonta őt saját építkezéseibe. Amikor apja 1811-ben elhunyt, Hild József építőmesteri engedélyért folyamodott a Helytartótanácshoz, amely nem adta meg neki, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik megfelelő gyakorlattal. Így hát Itáliába utazott, hogy elmélyítse tudását. A szerzett tapasztalatok meghatározták későbbi munkásságát, hiszen testközelből tanulmányozhatta a reneszánsz építészet megoldásait.

A Hild-villa 1844-ben épült
A Hild-villa 1844-ben épült

Hazatérését követően egyre több megrendelést kapott, legjelentősebb pesti alkotásai az 1838-as, nagy pesti árvizet követően épültek fel. Az építőmesteri engedélyt 1844-ben állították ki számára, és nemsokára a kor legtermékenyebb építésze lett: csak a fővárosban közel 900 épületet tervezett, amelyek nagy része meg is valósult.

Nevéhez fűződik az esztergomi bazilika, az egri székesegyház, de a budapesti bazilika terveit is ő készítette, majd később Ybl Miklós átrajzolta azokat. A pesti utcákat járva számos bérházat láthatunk, amely Hild tervezőasztalán született meg.

A Hegyvidéken a hely adottságainak megfelelően inkább villákat tervezett. Az általa megálmodott épületek egy része már nem létezik, ilyen például az egykori Városmajor utca 39/a alatti villa. Azonban ma is találkozhatunk több Hild-épülettel a XII. kerületben: az egykori Libaschinszky-villa a Mátyás király út 14. alatt ma kormányzati rezidenciaként működik, és a Béla király út 61. vagy a Diana utca 17. épületei is az ő keze munkáját dicsérik. A családja tulajdona volt az 1844-ben épült villa, amely a Budakeszi út 38. szám alatt található. Kultúrtörténeti érdekesség, hogy a Diana utcai villában élt egy ideig a Gyarmati család, amely Tündér-laknak nevezte az épületet, ahol Radnóti Miklós több nyarat is eltöltött feleségével, Gyarmati Fannival.

2009_23_Page_13_Image_0010

Hild József időskorára mellőzötté vált, önkéntes magányba vonult vissza. Számos követője, rajongója volt, azonban egyre kevesebbszer jelent meg a nyilvánosság előtt. A főépítészi fizetését 1861-ben visszavonta a főváros, ezt követően Fő (ma Arany János) utcai lakásában élt zárkózottan. 1867-ben hunyt el, a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

B. A.