Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A magyar játéktörténet legnagyobb alakjára emlékeztek

A hegyvidéki önkormányzat támogatásával immár tizenötödik alkalommal tartotta meg a Kiss Áron Tisztelőinek Köre a neves pedagógus, közösségszervező és játékgyűjtő emléknapját a Virányosi Közösségi Házban.
Első alkalommal Kiss Áron születésének százötvenedik évfordulója alkalmából, tizenöt esztendővel ezelőtt gyűlt össze a Gálbory-villánál az a néhány lelkes család, amely azóta is ébren tartja a magyar játéktörténet talán legnagyobb alakja emlékét – mondta dr. Kriston Vízi József játékkutató, etnográfus a Kiss Áron-emléktábla koszorúzásán. Hangsúlyozta, hogy nekik köszönhető a márványtábla elkészülte, valamint az is, hogy évről évre szakmai konferenciák keretében idézik fel Kiss Áron tevékenységét. Az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb eredménye, hogy 2000-ben könyv formájában megjelenhetett Kiss Áron legendás játékgyűjteménye, majd 2002-ben egy újabb kötet, amely szintúgy a baráti, egyúttal szakmai közösség munkáját dicséri.
 
A szülőföld, Porcsalma polgármestere, Kanyó Imre a Kiss Áron-szimpózium keretében bemutatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nagyközséget. A 2820 lelket számláló település évszázados történelemmel büszkélkedhet, létezéséről már a tatárjárás korából találunk írásos adatokat. Porcsalma fejlett infrastruktúrával rendelkezik óvodájába 60, általános iskolájába 310 gyermek jár. A település lakói büszkék a nemrégiben megújult Speciális Szolgáltató Központra, a XV. századi késő gótikus stílusban épült templomra és az előtte látható, Kiss Áron református püspököt ábrázoló bronzszoborra.
 
Varga Lászlóné vezető óvónő kiemelte, hogy a helyi óvodában dolgozó tizenhárom munkatársa közül négy szakvizsgával is rendelkezik, ami nagy könnyebbséget jelentett a nevelési program kidolgozásakor. Mivel a gyerekek szociális háttere és ismeretanyaga meglehetősen különböző, arra törekszenek, hogy a különbségeket a lehető legkisebb mértékűre szorítsák.
 
Ennek érdekében a nevelés során hangsúlyos szerepet kap a hagyományőrzés és az ehhez kapcsolódó, kreativitásra épülő közös játék. Feldolgozzák az országos ünnepeket és a helyi jeles eseményeket, néphagyományokat. Kiállításokat szerveznek, mondókákat és énekeket tanítanak, a kézműves-foglalkozásokon szívesen használják a környéken fellelhető természetes anyagokat. A gyerekek fellépnek a hagyományőrző rendezvényeken, részt vesznek a szüreti felvonuláson és a falunapokon. Az ünnepségeken a népi ételeket is megkóstolhatják – különösen a tejes puliszkának és a málé édesnek van nagy sikere ilyenkor.
 
Az októberben megtartott Kiss Áron-héten sportversenyeket, játékos foglalkozásokat, mese-, népdal- és néptánc-előadásokat szerveznek. Az óvoda adott otthont az első Kiss Áronjátéktábornak is, ahol a felnőttek munkái mellett a gyerekek bábjait, szövetalkotásait is kiállították.
 
Porcsalma bemutatkozását követően a közelmúltban elhunyt Ludi Magiszterre, Szentiványi Tiborra emlékezett Szikla László játékfejlesztő. Szentiványi Tibor Zugligeten született, az Angolkisasszonyokhoz, majd a Budai Cisztercitákhoz járt, 1958-ban villamosmérnöki diplomát szerzett. Élete végéig a számítástechnikával foglakozott, részt vállalt az első magyar számítógép megépítésében.
 
Munkásságát a nemzetközi tudományos világ is elismerte, egyebek közt megkapta a Neumann-díjat. Írásai jelentek meg a magyar nyelvről, s egyik legnagyobb érdeme, hogy felismerte a játék szerepét a nevelésben. Kidolgozta a mind a mai napig legalaposabbnak számító rendszert a játékok osztályozására. Alapító elnöke a Kiss Áron Játék Társaságnak, valamint nevéhez fűződik a logikai játékosok klubjának életre hívása. A Kiss Áron-kötet szerkesztéséért kapott tiszteletdíjából 2001-ben megalapította a Pro Ludo-díjat, amelyet minden évben a magyar és magyarországi játékkultúra fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyiségek vehetnek át.
 
mm.