Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Megszüntették a Tizenkét Karátos Magániskolát

A főváros 2008. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta a Tizenkét Karátos Magániskola működési engedélyét, és törölte nyilvántartásából az intézményt, a határozat másodfokon néhány hete emelkedett jogerőre. Az iskola vezetője úgy látja: a tanév közbeni megszüntetésük jogszerűtlen, e döntésnek leginkább a gyerekek látják kárát.
Az Oktatási Hivatal 2008 tavaszán bejelentést kapott arról, hogy a Tizenkét Karátos Magániskola a XII. kerületben, az Istenhegyi út 33/a alatti épületben működési engedély nélkül tevékenykedik, amit a 2008 júniusában lefolytatott vizsgálat igazolt – jelezte lapunknak a hivatal elnöke. Bakonyi László érdeklődésünkre elmondta: az iskola soha nem is működhetett volna az Istenhegyi úti épületben, mert annak funkcióváltására nem kapott engedélyt a kerülettől, ráadásul azt sem tudták igazolni, hogy jogosultak az épület hoszszú távú használatára, ugyanis azt nem bérlik, s nem is tulajdonolják – eredetileg megvásárolták volna az ingatlant, de ez mindeddig nem valósult meg. Az Oktatási Hivatal 2008. július 4-én hozott, majd 2008. augusztus 27-én módosított határozata keretében az intézményt pénzbírsággal büntette. A határozatot az oktatási és kulturális miniszter 2008. december 22-én hagyta jóvá másodfokon.
 
A főpolgármesteri hivatal – miután az Oktatási Hivatal értesítette az ellenőrzések tapasztalatairól az engedélyeztetési jogkörrel felruházott fővárosi önkormányzatot – 2008. augusztus 29-én 2008. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta az intézmény működési engedélyét, és törölte nyilvántartásából a II. kerület, Hárshegyi út 3. cím alatti székhellyel rendelkező, ám ott oktatási tevékenységet már nem folytató intézményt. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal a határozatot 2009. február 4-én hagyta jóvá másodfokon, a döntés tehát ekkor emelkedett jogerőre. A főváros az Istenhegyi út 33/a alatti székhelyre vonatkozó engedélyezési eljárást megszüntette, a fellebbezést a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal ez ügyben is jogerősen elutasította.
 
Bakonyi László elnök hangsúlyozta: a megszüntetéssel egyidejűleg a hivatalok gondoskodtak arról, hogy a diákoknak legyen hol folytatniuk tanulmányaikat. A fővárosi önkormányzat döntése értelmében a középiskolai tanulókat a Budai Középiskola (XII., Márvány utca 32.) köteles átvenni, s ugyanennek az intézménynek kell fogadnia az érettségi vizsgára jelentkezőket. Az általános iskolásoknak a lakóhelyük körzetében található iskolában van biztos helyük.
 
Megszűntették...
 
A kötelező felvételt biztosító iskola a jelentkező átvételét nem kötheti felvételi követelmény teljesítéséhez. A diákok – legyen szó általános vagy középiskolás tanulókról – természetesen jelentkezhetnek más intézményekbe is, azoknak viszont nincs átvételi kötelezettségük. A kialakult helyzetről és a teendőkről minden érintett szülőt levélben tájékoztatott az Oktatási Hivatal.
 
Dr. Marossy Endre, a Tizenkét Karátos Magániskola ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta: érthetetlennek tartják intézményük megszüntetését. Tizenhat évig gond nélkül működött az iskola, a szülők ma is szívesen járatják oda gyermekeiket, ahol kis csoportokban vagy egyéni tanrend szerint, magas színvonalon, biztonságos és agresszivitásmentes környezetben zajlik a tanítás.
 
Kálváriájuk akkor kezdődött, amikor 2006 őszén a Hárshegyi út 3. szám alatti székhelyükről, a VI. kerületi napközis tábor épületéből el kellett költözniük, mert a terézvárosi önkormányzat felmondta bérleti szerződésüket. Másfél évig a szomszéd telken lévő, V. kerületi napközis tábor épületét bérelték, majd a XII. kerületbe, az Istenhegyi út és a Zalatnai utca sarkán lévő volt kutatóintézet épületébe költöztek. Bár ennek funkcióváltására a kerülettől nem kaptak engedélyt – a kerület építési szabályai szerint ahhoz, hogy az épületet teljes egészében iskolaként használhassák, az ingatlan rendeltetésváltoztatására lenne szükség –, a szabályok azonban lehetővé teszik, hogy az ingatlant a jelenlegi besorolás mellett részlegesen iskolaként használják. A főváros ennek ellenére ragaszkodott a funkcióváltási engedélyhez, s ennek hiánya miatt nem engedélyezte, hogy az Istenhegyi úti ingatlanon működjenek.
 
Az ügyvezető igazgató szerint az épület megvásárlása is azért hiúsult meg, mert a fővárosi engedély hiányában nem kapták meg az egyik bank által ígért hitelöszszeget. Marossy Endre úgy véli: eleve hibás a főváros értelmezése, miszerint ők új működési engedélyt kértek, mert valójában tanév közbeni átszervezésre irányult a kérelmük.
 
Az ügyvezető szerint az a legnagyobb probléma, hogy az iskola megszüntetéséről szóló határozatot a főváros a tanév kezdete előtt mindössze három nappal hozta meg (erről ráadásul csak szeptember 25-én kapták meg az értesítést), holott a törvény szerint ezt jóval a tanév kezdete előtt, legkésőbb május 31-ig be kell jelenteni. Így tehát legálisan kezdték meg a 2008–2009-es tanévet, és a gyermekek érdekeivel ellentétes döntés született, amikor tanév közben szüntették meg az intézményt. A szülők egy csoportja március 23-án éhségsztrájkba kezdett annak érdekében, hogy elérjék: gyermekeik a Tizenkét Karátos Magániskolában megkezdett tanévet ugyanitt fejezhessék be.
 
z.