Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

„Nem veszünk fel hitelt működésre”

A helyi bevételekből az önkormányzat felújításokat, fejlesztéseket hajtott végre, nem pedig a működésére fordította – hangzott el a 2008 végén megrendezett közmeghallgatáson. A csökkenő állami támogatás ebben az esztendőben főként az oktatás területén okozhat nehézségeket. Az eseményen nagy számban megjelenő kerületi polgárok többsége különböző közlekedési anomáliákkal, parkolási gondokkal foglalkozott hozzászólásaiban.

A 2008-as közmeghallgatást december 17-én az önkormányzat nagytermében tartotta a képviselő-testület. Pokorni Zoltán polgármester, Kovács Lajos és Lovas Pál alpolgármester, illetve dr. Gaál Szabolcs Barna jegyző várta a közérdekű hozzászólásokat, de számos helyi képviselő és a polgármesteri hivatal szakemberei is jelen voltak.

CSÖKKEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2009-BEN
A polgármester – mint fogalmazott – „étlapszerűen” vázolta az elmúlt év legfontosabb adatait, a megvalósított terveket és a jövőre vonatkozó elképzeléseket, ötleteket. Elhangzott, hogy csökken az állami támogatás 2009-ben, s különösen az oktatás területén várhatók nehézségek: évről évre kisebb összegekkel számolhat a kerület, miközben a fenntartás költségei folyamatosan emelkednek. A fővárosi forrásmegosztás is elsősorban a nagy, sűrűn beépített területek (lakótelepek) számára kedvező.

Az ingatlanok értékesítéséből származó helyi bevételekből az önkormányzat fejlesztéseket, felújításokat hajtott végre. „Elvünk, hogy nem veszünk fel hitelt működésre, nem kívánunk eladósodni, munkabért, rezsit felelőtlenség lenne hitelből finanszírozni. Más kérdés egy nagyobb beruházás, azt ma már mindenhol hitel felvételével oldják meg” – hangsúlyozta Pokorni Zoltán. Az eladható ingatlanok lassan elfogynak, így az önkormányzat a szabályozási tervekkel próbál vagyontárgyakat teremteni, illetve azokat értékesebbé tenni.

A polgármester beszámolt arról, hogy uniós támogatással megkezdődött a Tamási Áron iskola felújítása. Jól áll a XII. kerületi művelődési központ rekonstrukciójának előkészítése, ami a környék (biopiac, mélygarázs) átalakítását, rendezését is magában foglalja.

A Királyhágó téren sétálóutcát alakítanak ki, ehhez kapcsolódna a későbbiekben a Márvány utca, majd távlati elképzelésként a Böszörményi út egyik fele is, így új városközpont jöhetne létre. Az utak felújítása gyorsabban halad, mint az elmúlt években. Mint Pokorni kiemelte, a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület 54 fős stábja hasznos javaslatokkal látja el a polgármesteri hivatal szakapparátusát. Folytatódnak a környezetvédelmi akciók: az akkumulátorok gyűjtése, a tavaszi nagytakarítás, faültetés stb., és a parkgondozások, -felújítások is a terv szerint haladnak.

A két éve megkezdett közlekedésbiztonsági programnak köszönhetően – szemben a korábbi esztendőkkel – iskolakezdéskor nem emelkedett a gyermekbalesetek száma. Az önkormányzat technikai eszközökkel, lakások biztosításával segíti a rendőrség munkáját, fejleszteni kívánja a járőrtevékenységet, és nem utolsósorban helyi közterület-felügyelet kialakításán dolgozik.

Az „egyenpólósok” az Irhás árok lakóközösségét képviselték
Az „egyenpólósok” az Irhás árok lakóközösségét képviselték

KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁK A CSÖRSZ UTCA KÖRNYÉKÉN
A megjelentek hozzászólásait öszszegezve megállapítható, hogy a polgárokat jelenleg leginkább a MOM Park, az új sportcentrum és a biopiac környékén tapasztalható problémák foglalkoztatják.

A Csörsz utcában és a MOM Parkot övező kis utcákban szinte állandósult a szabálytalan parkolás, a KRESZ szabályainak figyelmen kívül hagyása. A felszólalók szerint ez néha olyan méreteket ölt, hogy már az ott lakók életvitelét akadályozza, hiszen nem tudnak kiállni autóikkal a garázsokból, lehetetlen közlekedni a járdákon szabálytalanul várakozó gépkocsik miatt, sem babakocsival, sem bevásárlószatyorral nem lehet elférni a szűk helyeken. A hegyvidéki Sportmax megnyitása óta a helyzet állítólag tovább romlott. A Csörsz utcában felfestett záróvonal mára már csak „jelkép”, a Csörsz utca–Győri úti új zebrát senki sem veszi komolyan.

A biopiacnál szombatonként kritikus a helyzet. Közelebbi hely nem lévén a környező utcák mindkét oldalát parkoló autók foglalják el. Ekkor – a helyiek szerint csak e napokon… – megjelenik a közterület-felügyelet, és sorban bünteti az autósokat. Mint elhangzott, az önkormányzat vezetése ismeri a problémát. A rendőrség segítségével próbálnak rendet tartani, de a leghatékonyabb megoldás a helyi közterület-felügyelet lenne – mint utalt is rá bevezetőjében a polgármester. Oszlopok kihelyezése segíthetne még a helyzeten, de a lakosság nem támogatja ezt.

Az ideális megoldás elegendő mennyiségű parkolóhely kialakítása lenne. Az önkormányzat nem tervezi a felszíni parkolóhelyek számának növelését, erre már nincs is mód, helyette mélygarázsok építésének előkészületei folynak. Ehhez kapcsolódik az a szándék, hogy a tervezett sétálóutcák kialakítására csak a felszín alatti gépkocsitárolók megépítését követően kerüljön sor – ez megegyezett több felszólaló véleményével is. Az építési engedélyek kiadása során eleve alapfeltétel a gépjárművek ingatlanon belüli elhelyezése.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Parkolási gondokkal kapcsolatos a Hegyvidéki Bevásárló Központ ügye is. Az intézmény azért zárt be, mert a kevés parkoló miatt nem tudtak megállni a vásárlók, inkább távolabbi helyeket választottak. Az új bevásárlóközpont kialakításánál már alapvető szempont a gépkocsik megfelelő elhelyezése. Az önkormányzat sok kis üzletet, műhelyt tervez, piacszerű működéssel és szolgáltató jelleggel. Remélhetőleg az a lakossági félelem (amely el is hangzott a közmeghallgatáson), miszerint a beruházás igényessége miatt drága lesz a piac, elnéptelenedik, s emiatt majd más célra hasznosítják – nem válik valóra.

Többen javasolták sebességkorlátozások bevezetését. Egyrészt a sebességhatárok rendszeres figyelmen kívül hagyása, másrészt az utak állapota miatt, harmadrészt pedig azért, mert sok kerületi utca tranzitútvonallá vált, s ezek az esetleges korlátozással kevésbé lennének vonzók az átmenő forgalom számára. Az elhangzott válaszok szerint folynak a tárgyalások mind a sebességkorlátozások kiterjesztése, mind a forgalom gyűjtőutakra terelése ügyében.

Több polgár foglalkozott a szelektív hulladékgyűjtéssel. A Csörsz utcából eltűnt a gyűjtőhely – mint kiderült, lakossági tiltakozás miatt („legyen, csak ne az ablakom alatt”). A tartályok nem egyszerre telnek meg, így sok helyen áldatlan állapot alakul ki, különösen, ha nem aszfaltozott a terület. Külföldön, például Svájcban lakóközösségeken belül oldják meg a szelektív gyűjtést és szállítást, de hazánkban ennek nincs múltja, a XI. kerületben egy ilyen kísérlet hamar csődöt mondott. Csak közterületen lehetséges a konténerek elhelyezése, de nehéz olyan helyet találni, hogy azok senkit ne zavarjanak.

SIKERES CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS
Kedves színfolt volt a közmeghallgatáson az Irhás árok 400 lakója nevében jelen lévő „egyenpólós” delegáció. Mint elmondták, érdemes volt civil kezdeményezés keretében összefogniuk, s köszönetet mondtak az önkormányzat vezetésének, hogy problémájuk megoldása elérhető közelségbe került. A kerület példaszerűen meg tudott egyezni a XI. kerülettel és a fővárossal, s megindulhat a tervezés és a kivitelezés: a lakók nagyon várják már a mély és balesetveszélyes árok befedését, a járda és a játszótér megépítését. A polgármester is köszönetet mondott a környéken élők szakszerű és pozitív hozzáállásáért, ami feltétele volt a sikeres együttműködésnek.

A Szarvas Gábor úti háromszáz-négyszáz család nevében felszólalók is örömüket fejezték ki, hogy nem zavarja buszforgalom a környék nyugalmát. Időközben a tudomásukra jutott, hogy a II. kerület tiltakozása miatt a 291-es buszjárat megszüntetését tervezik, így a XII. kerületnek „résen kell lennie” a paraméterkönyv módosítása kapcsán. A hegyvidéki álláspont továbbra is az, hogy a Szarvas Gábor úton nincs helye buszközlekedésnek.

A Csörsz utca első házainak lakóit zavarják a légtartásos teniszsátrak mind a kilátás, mind a gépek okozta zaj és gázok miatt. A hétvégi rendezvények lármája is bántó. Az ottaniak az építmények Hegyalja úti oldalra helyezését kérték. A Csörsz parkban egy szerencsétlen elhelyezésű átjáró utat alakítottak ki, szegély nélkül, balesetveszélyes módon.

A válasz szerint a sátrak ügyében hosszas egyeztetések folytak, s végül az önkormányzat úgy döntött, biztosítja több száz fiatal sportolási lehetőségét – akár az ott élők kilátásának akadályozása árán is. A terület a Testnevelési Egyetem tulajdona, amelynek jogában áll ilyen építményt felállítani, ha szabályosan teszi azt. A kazánok már nem zajosak, és nem bocsátanak ki káros gázokat. A teniszpályák áthelyezésének kérdését újra megvizsgálják, de a többi sportágnak is kell a terület, így ennek kevés a realitása. Felhívják viszont a sportközpont vezetőjének figyelmét, hogy ha a jövőben cégek számára adják ki a területet, a rendezvények nem zavarhatják az ott élők nyugalmát. A Csörsz parkban lévő út ügyét felülvizsgálják.

NYUGDÍJASKEDVEZMÉNY A SPORTMAXBAN?
További felvetések és válaszok röviden. Kaphatnak-e a nyugdíjasok kétórás, kedvezményes úszójegyet a Sportmaxban? Válasz: az üzemeltetővel kell egyeztetni, talán a Hegyvidék Kártya majd lehetőséget ad rá. A Gesztenyés kertből a meredek lépcsőkön csak nehézségek árán lehet babakocsival feljutni a Csörsz utcára, mikor oldják ezt meg? Válasz: megfelelő feljárót alakítanak ki a közeljövőben. Focizni vágyó apukák, idősebb fiatalok hol vezethetik le mozgásigényüket? Válasz: az iskolák délután üres sportpályái jelenthetnek megoldást. A Gébics utcában ültetett fákat szakszerűtlenül gondozzák, nem öntözik, pusztulnak a növények, míg a Hajnalka utcánál a Denevér út bekötőrésze egy kis szakaszon kockaköves maradt, balesetveszélyes, le kellene aszfaltozni. További igény, hogy a környéken készülő játszótéren legyen mászóka. Válasz: mindkét kérést igyekeznek teljesíteni.

A Széchenyi Hajós Egylet Népfőiskola Alapítvány elnöke klímabarát háztartások vezetéséhez javasolta helyi tanfolyamok szervezését. Válasz: a kerület elkötelezett és nyitott e témában. A Tamási Áron iskola egyik megközelíthetősége a Denevér út, amely rossz állapotú és nagy forgalmú – az iskolánál zebrára lenne szükség a balesetveszély csökkentése érdekében. Válasz: zebra létesítése szerepel a rövid távú tervek között. A Gaál József úti éles kanyarban szabálytalan, közterületet is elfoglaló beépítés történt, leszűkült az út, nem biztonságos. A helyi képviselő figyelmét felhívták minderre az ott lakók, ám nem történt intézkedés, a hivatalban valahol „elakadt” az információ. Válasz: problémás, több szakterületet is érintő ügyről van szó, az építési iroda vezetőjével kell egyeztetni, a hivatali belső működés tanulságait pedig átgondolja a polgármester.

-jj-