Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Segély helyett aktív korúak ellátása

A rendszeres szociális segélyt a jövőben felváltja az aktív korúak ellátása. A támogatásra jogosultak egy részét közfoglalkoztatás keretében időszakos munkához juttatja az önkormányzat. A kormányzati program célja az, hogy visszavezesse a tartósan állásnélkülieket a munkaerőpiacra.
A munkanélküli ellátásból kiszorulóknak járó rendszeres szociális segélyt az önkormányzatok folyósítják – tudtuk meg Müller Csabától, az önkormányzat népjóléti irodájának vezetőjétől. Hegyvidéken tavaly kilencvenen kaptak rendszeres szociális segélyt, ami budapesti viszonylatban jó aránynak mondható, hiszen vannak olyan hasonló lélekszámú pesti kerületek, ahol jóval több mint ezer emberről kénytelenek gondoskodni. A kerületi segélyezettek csaknem fele felsőfokú végzettségű, közülük többen évek óta nem találnak munkát.
 
A törvényi változások értelmében március 31-ig felülvizsgálják a tavaly segélyben részesülők jogosultságát, a támogatási körbe újonnan belépőknek pedig igazolniuk kell, hogy együttműködtek a Munkaügyi Központtal, e nélkül ugyanis nem jár az aktív korúak ellátása. Kivételt képeznek az egészségkárosodás miatt támogatásra szorulók, számukra az aktív korúak ellátása keretében tovább folyósítják a rendszeres szociális segély összegét. Szintén választhatják az eddigi támogatási formát az ötvenöt év felettiek és a tizennégy éven aluli gyermeket nevelők.
 
Az aktív korúak támogatásában részesülőknek vállalniuk kell, hogy foglalkoztatási programban vesznek részt, ellenkező esetben megszűnik az ellátás folyósítása. Müller Csaba felhívta a figyelmet, hogy közcélú foglalkoztatásról van szó, azaz olyan munkakörökről, amelyek beletartoznak az önkormányzat kötelező feladatellátásába. Ilyenek lehetnek a kerületi fenntartású intézményekben, önkormányzati cégekben vagy a polgármesteri hivatal keretein belül létesített munkakörök.
 
Az önkormányzat arra törekszik, hogy mindenkinek a végzettségének megfelelő munkát ajánljon. Az egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező köteles elfogadni az egyébként középfokú végzettséghez kötött munkakört. A legalább napi hatórás elfoglaltságot jelentő munkaviszony határozott időre szól, minimális időtartama évente kilencven nap. A foglalkoztatottak középfokú munka esetén időarányosan bruttó 87 ezer, alapfokú végzettséget feltételező állás után bruttó 61 500 forint fizetést vihetnek haza. A foglalkoztatás szünetelése alatt a programban részt vevők rendelkezésre állási támogatást kapnak, amelynek összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal. A bérköltség 95%-át az állami költségvetés állja.
 
mm.