Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Uniós támogatást nyert az önkormányzat

Több mint negyvenmillió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat a polgármesteri hivatal működését érintő fejlesztésekre. A korszerűsítések egyik célja, hogy gyorsabbá, kényelmesebbé tegyék a hivatali ügyintézést.
Az Államreform Operatív Program pályázatán 42 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a hegyvidéki önkormányzat a polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájának és működési kultúrájának fejlesztésére. Ennek révén korszerűsödhetnek a döntési mechanizmusok, javulhat a gazdálkodás eredményessége, és nem utolsósorban új ügyfélbarát megoldások jelenhetnek meg, erősítve az önkormányzat szolgáltató szerepét.
 
Dr. Vörös Álmostól, a polgármesteri hivatal munkatársától megtudtuk: a projekt legnagyobb léptékű és legfontosabb része a hivatalt és intézményeit is érintő, komplex folyamatfelmérés, szervezetfejlesztés és rendszerterv elkészítése, ami összesen hét szervezeten belüli eljárást érint. Felülvizsgálják és fejlesztik a képviselő-testületi munka támogatását, a beszerzés- és igénykezelést, továbbá a kötelezettségvállalások, a számlaengedélyezés és utalványozás, a kintlévőség-kezelés, a feladatmenedzsment és az információáramlás rendszerét. A helyzetértékelés és a célok felállítása után felmérések és interjúk készülnek, ezt követően folyamatleírások születnek, amelyeket rendszertervvé véglegesítenek – így határozzák meg a következő lépéseket.
 
Az intézkedések keretében megújítják a hivatal közbeszerzési szabályzatát, amivel költséghatékonyabbá, továbbá környezettudatosabbá válhat a beszerzési tevékenység. A környezetvédelmi szempontokat oly módon kívánják érvényesíteni, hogy a környezetbarát módon működő, s erről tanúsítvánnyal rendelkező cégeket előnyben részesítik a közbeszerzési eljárások során. A vagyongazdálkodást is eredményesebbé kívánják tenni egy átfogó koncepció kidolgozásával.
 
Vörös Álmos elmondta: a projekt részeként továbbképzéseket tartanak a hivatali dolgozóknak. A vezetők számára szervezett, projektszemléletet erősítő képzés már lezajlott, a jövőben pedig mintegy száz, az ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatárs vesz részt kommunikációs gyakorlaton, valamint az elektronikus ügyintézésről szóló kurzuson.
 
Ami a fejlesztések technikai részét illeti: a hivatalon belüli kommunikáció javítása érdekében egy korszerű intranet – belső hálózati – rendszert építenek ki, amellyel gyorsabbá, egyszerűbbé válhat a munka. Az elektronikus iratkezelő programot ügyintézési határidő-figyelési és hatékonyságmérési funkciókkal egészítik ki. Ügyfélirányító rendszert állítanak fel, amelynek elemeként a hivatal épületén belül több irodánál is bevezetik a sorszámkiadást. Akik az ügyeket elektronikusan intézik, az önkormányzat honlapján találkozhatnak majd további fejlesztésekkel.
 
Az ügyintézés megkönnyítése céljából az önkormányzat tájékoztató anyagokat szándékozik eljuttatni a lakossághoz, továbbá a Hegyvidék Televízióval együttműködve heti rendszerességgel jelentkező műsort szeretne indítani a leggyakoribb ügycsoportokkal kapcsolatos szabályok, információk ismertetésére.
 
z.