Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Változik a parkolás rendje

Könnyítésekkel vezeti be a hegyvidéki önkormányzat a főváros új parkolási rendeletét a kerületben. A helyi képviselő-testület határozata értelmében egyelőre nem alakítanak ki parkolási zónákat, a második autó után térítés ellenében járó várakozási engedélyt pedig kedvezményesen vehetik igénybe a polgárok.

Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a parkolási övezetek kijelölése, valamint a várakozási díjak megállapítása a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik. A júniusban hatályba lépett fővárosi rendelet értelmében amennyiben a várakozási övezetben a parkolóhelyek száma meghaladja a kétezret, január elsejétől a kerületi önkormányzat köteles az övezetet további zónákra osztani. Az adott zónán belül az ott élők továbbra is ingyen parkolhatnak, azonban a várakozási engedély a kerület további zónáiban már nem érvényes.

Mivel a rendelettel kapcsolatban számos kifogás merült fel, a hegyvidéki önkormányzat egyelőre nem vezeti be a zónarendszert. Ennek köszönhetően a 2010-re kiadott parkolási engedélyek érvényessége a fővárosi rendelkezéssel ellentétben nem csupán egyetlen zónára, hanem a kerület teljes várakozási (díjköteles) övezetére kiterjed.

Újdonság ugyanakkor, hogy januártól az eddigi egy helyett két parkolási kategóriába esik a kerület. A drágább díjtételű területen a mindenkori BKV-jegy árának megfelelő összeg (jelenleg 300 forint), míg az olcsóbb kategóriába eső utcákban ennek 0,75-szerese fizetendő. Szintén változás, hogy a fővároshoz tartozó Alkotás utcát, valamint a kerületi kezelésű, korábban az autósok által P+R parkolóként használt Jagelló utat és a Galántai utcát is beemelte a főváros a fizetőövezetbe.

Fővárosi rendelet határozza meg a lakossági várakozási engedélyért fizetendő díjat, ami alapesetben az adott területre vonatkozó egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese, azaz 75 ezer forint. Hegyvidék önkormányzata azonban saját hatáskörében differenciálta a hozzájárulás mértékét, így a lakásonként az első személygépkocsira kiadott engedély továbbra is ingyenes.

A Jagelló út is bekerül a fi zetőövezetbe
A Jagelló út is bekerül a fizetőövezetbe

A második autó után már fizetni kell: a fővárosi rendeletben ajánlottak szerinti legmagasabb, ötvenszázalékos díjkedvezmény jár az EURO 5 környezetvédelmi besorolású, harminc százalék az EURO 4-es, illetve tíz százalék az EURO 3-as motorral szerelt autók után. Pokorni Zoltán polgármester fővárosi önkormányzati képviselőként lényegesen nagyobb kedvezményeket (90, 70, illetve 50 százalékot) javasolt előterjesztésében. A Fővárosi Közgyűlés leszavazta indítványát, illetve kisebb, de a Hegyvidék polgármesterének javaslata hatására az eredetinél mégis kedvezőbb változatot (70, 50 és 30 százalékot) fogadott el. A harmadik, illetve további gépkocsikra várakozási engedély nem adható ki, az év közben kiváltott engedélyek díját időarányosan határozzák meg.

Lakossági várakozási engedélyt kaphat a díjfizetésre kötelezett területen állandó lakhelylyel rendelkező kerületi lakos az általa üzembentartóként használt gépkocsira, valamint a munkáltatótól kizárólagos használatra kapott (egy) autóra, amennyiben saját kocsijára nem igényelt várakozási engedélyt. A kiadás további feltétele a kétezer forintos költségtérítés megfizetése, érvényes lakcímkártya (személyi igazolvány) és forgalmi engedély bemutatása. Nem adható lakossági várakozási engedély annak, akinek bármilyen tartozása van az önkormányzattal szemben. Cégautó esetén szükség van a kizárólagos használatról szóló nyilatkozatra (a cégjegyzésre jogosult aláírásával), valamint a székhely szerint illetékes önkormányzattól a gépjárműadóra vonatkozó nullás igazolásra.

A 2010-es engedélyek kiadása december elsején kezdődik a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a parkolási matrica kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében vehető át, aminek időpontjáról valamennyi kerületi gépjárműtulajdonos írásban kap értesítést. Amennyiben a megadott időpontban az ügyfél bármilyen okból nem tud megjelenni a hivatalban, az engedély átvételére január végén ismét lehetősége nyílik.

mm.