Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Veszélyes fák a fogas mentén

Az elmúlt években többször is a tűzoltóság segítségét kellett kérni, hogy a fogaskerekű pályájára vagy légkábeleire dőlt fákat eltávolítsa. A Svábhegy és a Széchenyi-hegy között hamarosan kéthetes vágányzár lép életbe, ez idő alatt kivágják a leginkább balesetveszélyes növényeket.
Egyre több a rossz állapotú fa a fogaskerekű útvonala mentén, ami veszélyezteti a közlekedés biztonságát – különösen a heves viharok idején, illetve télen, amikor a jég súlya is ránehezedik az elgyengült példányokra. Bár a szerencsének köszönhetően eddig szerelvényre nem dőlt fa, az elmúlt öt évben tíz olyan eset is történt, amikor fakidőlés vagy ágszakadás miatt hosszabb-rövidebb időre le kellett állítani a forgalmat a vonalon.
 
Ez év februárjában például a Művész útnál egy nagy fa gyökerestül szakadt ki és dőlt rá a légkábelre, valamint a munkavezetékre, emiatt az arra haladó szerelvény áramszedője elakadt és összetört. A kidőlt fa eltávolításához a tűzoltók segítségét kellett kérni, a károk helyreállítása közel négy órát vett igénybe.
 
Szakmai vizsgálat
Az elmúlt években nem történt átfogó vizsgálat a pálya menti fák állapotáról, így veszélyelhárításra sem kerülhetett sor; továbbá elmaradt a pályához közeli terület tisztítása, ami miatt a magoncokból, vadhajtásokból több méter magas, a vasúti űrszelvénybe lógó egyedek fejlődtek. Minthogy a feladat halaszthatatlanná vált, a BKV – a vasúti törvényben biztosított jogával élve és kötelezettségét teljesítve – az év elején úgy döntött: nekilát a vágásoknak.
 
Tavasszal meg is kezdték az előkészületeket, megjelölték a kivágandó növényeket – terveikről azonban nem értesítették a kerületet. A környéken élők jelentették be az önkormányzatnak, és az ép, egészséges fák sorsáért aggódva arra kérték a hivatalt, tegyen lépéseket a zöldterület védelmében. Pokorni Zoltán polgármester emiatt a fővárosi közgyűlés ülésén is felszólalt, aminek eredményeként részletes szakmai vizsgálatot rendeltek el.
 
Kovács Lajos Attila, a kerületi városüzemeltetési iroda vezetője lapunknak elmondta: az elkészült szakmai anyag alapján többszöri egyeztetést folytattak a közlekedési vállalat illetékeseivel. A megbeszéléseken a kivágandó fák számáról, mennyiségéről, valamint a feladathoz tartozó előírások, törvények értelmezéséről, illetve a mindkét fél számára kedvező megoldásokról esett szó. A Főkert Zrt. által készített első szakértői anyag 183 fa kivágását, valamint körülbelül 450 fa gallyazását, visszavágását irányozta elő, de a kivágások pontos okait nem jelölte meg. A kerület kérésére ezért megismételték a szakértői bejárást, amelyen már az önkormányzat szakemberei is részt vettek. Ezt követően a Főkert Zrt. módosította anyagát. Megállapította, hogy a tervezett ritkítások mintegy 40 teljesen elszáradt és 108 kis törzsátmérőjű, értéktelen vadhajtást érintenek. Összesen 34 olyan fát találtak, amely értékkel bír, azonban törzsnövése, koronaalakja veszélyes lehet a vasúti üzemre.
 
Felmérték a kivágandó fákat
Felmérték a kivágandó fákat
 
Költséges és időigényes
„Mivel kerületünk számára minden egyes fa sorsa fontos, még akkor is, ha azt jogszerűen vágják ki, az egyeztetés során kértük a BKV illetékeseit, hogy lehetőségeik szerint az üzemi területen, elsősorban a fogaskerekű-megállók környezetében pótolják a kieső zöldeket” – mondta az irodavezető. Kovács Lajos Attila hozzátette: az önkormányzat és a BKV között megállapodás született arról, hogy a Hegyvidék közlekedésében meghatározó jelentőséggel bíró fogaskerekű környezet- és favédelmi ügyeinek megtárgyalására a jövőben évente, minden tavasszal összeülnek, és közösen határozzák meg az aktuális teendőket, megelőzve a vasúti üzemre veszélyes vadhajtások elburjánzását.
 
Az egyeztetések során az önkormányzat képviselői kérték a BKV illetékeseit, vizsgálják meg az országunkban egyedülálló vasút kulturáltabbá tételének lehetőségeit is. A társaság e kérést figyelembe véve egy kilencpontos intézkedéscsomag összeállításáról határozott. (A tervek részletei most körvonalazódnak, az egyes intézkedésekről később számolunk be.)
 
Gyerkó József, a BKV infrastruktúra-főmérnöke elmondta: a veszélyes fák eltávolításával kapcsolatos munkálatok összköltsége 25-30 millió forintra tehető. A feladat bonyolult, költséges és időigényes, az emelkedő pálya ugyanis nem engedi meg, hogy a „síkvidéki” villamosnál használt eszközöket vessék be. A felsővezeték-szerelő gépjárművek nem alkalmasak arra, hogy biztonságosan rögzített módon megálljanak a pályán, ezért a vezetékek leszerelése csak kézi erővel végezhető el. Minderre azért van szükség, mert ha a kivágott fák rádőlnek a vezetékre, az esetleges szakadás veszélyes lehet, és drágább is helyrehozni, mint előre leszerelni, majd újból visszaépíteni a hálózatot.
 
A cég főmérnöke jelezte: még az idén elvégzik a teljes vonalon a bozót- és cserjeirtást, valamint a legveszélyeztetettebb szakaszon, a Svábhegy és a Széchenyi-hegy között a vágást és a gallyazást. A vágás idejére vágányzárat rendelnek el, tehát ezen a felső szakaszon körülbelül két hétig buszok közlekednek majd. A Városmajor és a Svábhegy között várhatóan a jövő év első felében távolítják el a veszélyes fákat. A pótlás pontos dátumai még nem ismertek, de ezekről a BKV időben tájékoztatja utasait.
 
z.