Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Zenében és rajzban mozdult meg a szó

Rajzban fogalmazták meg érzéseiket a zenei aláfestés mellett olvasott versekről a Jókai iskola diákjai. A rajzok láthatók voltak azon a rendhagyó irodalomórán, amelyen a pécsi Szélkiáltó együttes ültette át muzsikába kortárs költőink legszebb alkotásait.
Komplex művészeti nevelés – a pedagógiában így nevezik a művészet különböző ágainak együttesen történő alkalmazását. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola ezt a nevelési formát már évek óta alkalmazza, az eszközök azonban évről évre változnak. Az iskolai műhelyek minden tanévben új projekttel állnak elő, amelynek célja egy kiválasztott témakör alaposabb feldolgozása.
 
zeneben
A pécsi Szélkiáltó együttes tartotta a rendhagyó irodalomórát
 
Az alsós műhely a magyar kortárs gyerekköltészet megismertetését jelölte ki éves feladatául, amihez a délutáni foglalkozásokon a napközis műhely is csatlakozott. E témakör feldolgozása az egyes művészeti ágakra jellemző kifejezésmóddal történt: a diákok verseket olvastak, zenét hallgattak, a zenei élmény hatása alatt pedig az olvasott műveket rajzokkal illusztrálták.
 
A művekből kiállítási anyag készült, amelyet minden gyermek és tanár láthatott az iskola tornatermében rendezett zenés irodalomórán. A rendhagyó órát a pécsi Szélkiáltó együttes tartotta, amely énekelt versekből állította össze produkcióját. A zenészek a gyerekeket is bevonták a műsorba: volt találós kérdés, versmondás, dallamismétlés és ritmustapsolás – egyszóval minden, ami egy igazi gyerekkoncert hangulatát emeli, s azt maradandó élménnyé teszi.
 
z.