Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Megalakult a választási bizottság

Ha nem történik semmi rendkívüli, augusztus 9-én utolsó alkalommal ülésezett ez az összetételű önkormányzati testület. Pokorni Zoltán polgármester – megköszönve a képviselők négyéves munkáját – kiemelte, úgy véli, az általa irányított plénum tagjai mindig a Hegyvidék és az itt élők érdekeit tekintették a legfontosabbnak.

Zárt ülésen több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati képviselő-testületi ülésen. A választási eljárásról szóló törvény előírásai szerint megválasztották a XII. kerületi Helyi Választási Bizottságot. Tagjai: dr. Völgyesi Miklós, Péch Antal és Rozgonyi Iván, póttagok: dr. László Gábor és dr. Szentváry-Lukács János. A testület döntése arra is vonatkozott, hogy a választási bizottság kiegészítésére vonatkozó jogkört a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek következő általános választásának kitűzése napjáig a jogi és ügyrendi bizottságra ruházza át. A szavazást követően a tisztségviselők esküt tettek, majd átvették megbízóleveleiket.
Az önkormányzati testület visszahívta Sikota Krisztina képviselőt a MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnöki tisztéből, mivel a vonatkozó jogszabályok szerint a két megbízatás nem összeegyeztethető. Az elnök a továbbiakban Berkecz Jánosné lesz.

Személyi változások

A gazdasági helyzet következtében egyre több édesanya kényszerül mielőbb munkát vállalni, ezért kisgyermekét bölcsődében szeretné elhelyezni. A férőhelyek száma véges, így a jelentkezők egy része nem nyerhetett felvételt. A képviselők elé 33 fellebbezés került. Az elutasítások döntően a családok jövedelmi viszonyaiból következtek, aminek mértéke meghaladta a helyi rendeletben foglaltakat, így az elbírálás során automatikusan hátrébb kerültek a sorban a kevésbé jómódú családoknál.
Előfordult, hogy az előzetes vizsgálat szerint életvitelszerűen nem kerületi lakosokról van szó, illetve néhány fellebbezés esetében – bár sikeres volt a felvétel – a szülők másik bölcsődébe szerették volna járatni gyermeküket. A testület egyik esetben sem tudta elfogadni a fellebbezést, valamennyi ügyben az eredeti, elutasító döntés helyessége mellett foglalt állást.
A képviselők – jogszabályban biztosított jogkörükben eljárva – egyetértettek azzal, hogy Budapest rendőrfőkapitánya dr. Farkas Csaba rendőr alezredest, rendőrségi tanácsost nevezze ki a XII. kerületi kapitányság vezetőjének. (Vele készült beszélgetésünket előző lapszámunkban olvashatják – a szerk.) Elődje, dr. Fülöp Valter új feladatot kapott, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese lett.
Elköszönt a Hegyvidéktől dr. Bojtor Gábor polgári védelmi alezredes is, aki a kerületi szervezet tizennégy éves irányítása után augusztustól a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságát vezeti. Utódját illetően már folynak az egyeztetések.

Ifjúsági klub nyílik

Módosította a képviselő-testület a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát. A változtatás elsődleges oka, hogy az intézmény új telephellyel bővül: a Hajnóczy József utca 2. alatt (amely helyiséget az önkormányzat több alkalommal is eredménytelenül pályáztatta) gyermek- és ifjúsági centrumot, ifjúsági klubot alakítanak ki a fiatalok szabadidejének hasznosabb és színvonalasabb eltöltése érdekében. Új pályázatot ír ki a testület a Zugligeti Általános Iskola vezetői beosztására, miután az előző pályázat eredménytelenül zárult.
Azt követően, hogy a Zugligeti út 58–60. alatti épület (az egykori lóvasút végállomása) bérlőit sikerült elhelyezni, a képviselők a műemléki védettség alatt álló és igen elhanyagolt ingatlan bérlemény formában történő hasznosítása mellett döntöttek. Az övezeti besorolásból következően az épület elsősorban kereskedelmi, vendéglátó-ipari vagy szolgáltató tevékenységre hasznosítható. Az elképzelések szerint a rekonstrukció a majdani bérlő feladata lesz.
Két korábbi (1992-es és 2000-es) határozatát módosította a képviselő-testület. Ingatlanértékesítés esetén a vételárak mértékei nem igazodnak a jelenleg hatályos helyi rendeletben meghatározottakhoz, ezért vált szükségessé a korrekció.
A polgármesteri beszámoló ez alkalommal a búcsúról szólt – mint Pokorni Zoltán elmondta, ebben a ciklusban nem lesz több képviselő-testületi ülés, feltéve, ha valamilyen külső körülmény, jogszabályváltozás ezt nem indokolja. Megköszönte mindenkinek a négyéves, eredményes munkát, külön is kiemelve, hogy egy-két kisebb és nem meghatározó pártpolitikai „kakasviadaltól” eltekintve a testület tagjai mindig a kerület és az itt élők érdekeit tartották szem előtt. Kiemelte, jó lenne, ha a jövőben is meg lehetne őrizni ezt a hangnemet és működési módot.

-jj-