Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Rendelet a zöldfelületek védelmében

Minden eddiginél határozottabban lép fel a zöldfelületek rongálóival szemben az önkormányzat. Az új kerületi rendelet nagy összegű pénzbírsággal sújtja a fűre, vagy fák közé parkoló autósokat, megtiltja a sátorozást és lakhely létesítését a parkokban, valamint az erdőkben.

Egyre több lakossági panasz érkezik a békés egymás mellett élés szabályait felrúgó, az épített és természeti környezetet rongáló, elsősorban a kerületen kívülről érkezők autósokkal kapcsolatban. Különösen a nagyobb közlekedési csomópontok közelében, illetve a városközpont utcáiban – ilyen egyebek közt a Stromfeld Aurél és a Németvölgyi út, vagy a Kútvölgyi lejtő – számít megszokottnak a zöldsávon, fák között álló járművek látványa, de sokan használják ingyen parkolónak a városmajori parkot is.

A szabálytalankodók nem csupán a parkolótársaságnak okoznak károkat, a járművek kerekei mély barázdákat vájnak a füves talajba, az apró koccanások miatt a törzsön keletkezett sérülések sokasága pedig akár a fák pusztulásához is vezethet. Nem ritka az sem, hogy a helyet kereső autós egyszerűen kidönti a fiatalabb, vékony példányokat.

Sokakat a gondozott ágyások sem riasztanak vissza, nem ritka, hogy a virágokra is ráállnak – tájékoztatta lapunkat a rendeletalkotás okairól az előterjesztő Lovas Pál. Az alpolgármester hozzátette: a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló fővárosi rendelet a kerületi zöldterületek közül a Gesztenyés kertet, a Városmajort, az Apor Vilmos teret, az Alkotás utcai szigeteket, a Magyar jakobinusok terét, a BAH-csomópontot, az Istenhegyi út meghatározott részeit, az Orbán téri növénykazettákat, illetve a fasorok közül például a Szilágyi Erzsébet fasort, a Királyhágó téri fasort védi.

Mivel a fővárosi rendelet hatálya nem terjed ki a kerületi fenntartású zöldterületekre, a hegyvidéki önkormányzat úgy határozott, hogy ezek megóvása érdekében saját szabályozást hoz létre. Ennek egyik feltétele volt a Hegyvidéki Közterület-felügyelet tavaly őszi megalakítása, ugyanis ezzel lehetővé válik a rendelet betartatása, illetve a szabálysértők bírságolása. A hatékonyabb hatósági fellépés érdekében, valamint azért, hogy a közterület-felügyelők az adott ügyekben eljárhassanak, a zöldfelületek védelmével összefüggő szabályok megszegését a rendelet szabálysértésnek minősíti.

Az alpolgármester elmondta, hogy a rendeletbe foglalt helyi védelem kiterjed az önkormányzat fenntartásában, használatában lévő zöldfelületekre, fásított közterekre, közkertekre, közparkokra, városi parkokra, közterületi zöldfelületekre, sétányokra, játszóterekre, sportterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, az úttest és a járda közötti, burkolattal el nem látott területekre. Szintúgy ide tartoznak a nem önkormányzati tulajdonban álló belterületi zöldfelületek közhasználatra átadott részei, az önkormányzat tulajdonában lévő erdők, az önkormányzati közintézmények és gazdálkodó szervezetek használatában lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok zöldfelületei.

A rendelet a zöldfelületek védelme érdekében megtiltja a gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival, avagy más járművel történő behajtást, beállást, kivéve, ha erre KRESZ-tábla ad lehetőséget. Nem engedélyezi továbbá zöldfelületen a kempingezést, ideiglenes szálláshely létesítését, valamint erre utaló jelzés hiányában a megállást és várakozást az úttest és járda közötti, burkolattal el nem látott területeken. Zöldfelületen a továbbiakban járművel, kerékpárral közlekedni csak az arra kijelölt helyen lehet.

A szabályozás kitér a vizek védelmére is, e szerint tilos szennyezett tárgyat – például autót – mosni zöldfelületen, valamint kút mellett és közkifolyónál. Az előírások megsértői 30 ezer forintig terjedő szabálysértési bírságra számíthatnak, az ellenőrzést az önkormányzat szakirodái, a Hegyvidéki Közterület-felügyelet és a településőrök látják el.

mm.