Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kerületi kisebbségi közmeghallgatások

Lakossági közmeghallgatásokon számoltak be éves munkájukról a kerületi kisebbségi önkormányzatok. A nyolc szervezet ebben az évben is színvonalas programokkal gazdagította a Hegyvidék kulturális és közéletét. Az alábbiakban a bolgár, a horvát, a német és a szlovák kisebbség egy esztendejét foglaltuk össze.

Bolgár kisebbség
Nyelvkönyv gyerekeknek
Az előző évekhez hasonlóan a kerületi bolgár kisebbségi önkormányzat 2009-ben is különös figyelmet fordított az anyanyelv megőrzésére, a kiadói tevékenységre és a közösséget építő rendezvények szervezésére – hangsúlyozta Papadopulosz Adriana. A kisebbségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy támogatták a Zornica hagyományőrző együttest, amely fellépett a kerületi adventi vásáron is. Hozzájárultak a Bolgár Kulturális Fórum kiadványai, egyéb folyóiratok és könyvek kiadásához, illetve a honlap működtetéséhez.

Kiemelkedő eredmény, hogy októberben sikerült megjelentetni a Toma Visanov és kora című igényes, színes illusztrációkkal és borítóval ellátott tudományos kötetet, amely a tavalyelőtt megtartott konferencia anyagainak bővített változata. A Magyarország és a Balkán XVIII–XIX. századi egyházi és kulturális kapcsolataival foglalkozó előadások szövegei bolgár és magyar nyelven kerültek a kötetbe, azonban angol nyelvű összefoglalót is mellékeltek mindegyikhez.

A bolgár Toma Visanov ikonja
A bolgár Toma Visanov ikonja

A Hegyvidék Napok rendezvénysorozat keretében szervezett főzőfesztiválon a bolgárok hazai specialitásokkal (bárányleves, sopszka saláta, túros rétes szófiai módra) jelentkeztek. A gyerekek nyelvtanulásának segítése érdekében a kisebbségi önkormányzat anyagilag is hozzájárult egy bolgár nyelvtankönyv kiadásához. Erre azért van szükség, mert a tapasztalatok szerint sok vegyes családban csak magyarul beszélnek a kicsikkel, akik általában magyar iskolába járnak, és a bolgárt elsősorban idegen nyelvként tanulják. A tankönyv anyagát az ELTE tanárai és nyelvpedagógusok állították össze.

A hegyvidéki bolgár önkormányzat továbbra is jó kapcsolatokat ápol más kerületek kisebbségi szervezeteivel, különösen a II., a XI. és a XXII. kerülettel szoros az együttműködés. Az újbudai bolgárokkal decemberben közös karácsonyi rendezvényt tartottak.

Annak ellenére, hogy az anyagi források meglehetősen szűkösek voltak, sikerült értékteremtő programokat szervezni. A kisebbségi önkormányzat rendezvényei nagy népszerűségnek örvendtek, sok látogatót vonzottak, és hozzájárultak a közösségen belüli kapcsolatok fejlődéséhez.

Horvát kisebbség
Közös táncház
Hegyvidéken az elsők között alakították meg kisebbségi önkormányzatukat a kerületben élő horvátok. Legfontosabb feladatuknak a nyelv és a kultúra ápolását tartják, hiszen ezek biztosítják a magyarországi horvátok fennmaradását – hangsúlyozta Gyurity István elnökhelyettes. Mint mondta, külön köszönet jár Haklits Teréznek és Szabó Jenőnének, valamint a kisebbségi önkormányzatot ciklusokon át irányító Skrapits Lajosnak, aki alapító tagként ma is kiveszi részét a közösségi munkából.

Gyurity István kiemelte: minden segítő kézre szükség volt ahhoz, hogy a csökkenő központi támogatások mellett a már megszokott színvonalú programokkal örvendeztethessék meg a kerületi polgárokat, akik nemzetiségüktől függetlenül aktívan részt vettek a horvát önkormányzat rendezvényein. Az elnökhelyettes szerint a kisebbségi önkormányzat munkáját a kerület is elismeri, és lehetőségeihez mérten, pályázatain keresztül igyekszik támogatni a hegyvidéki horvátok rendezvényeit.

Horvát népviselet
Horvát népviselet

Így valósulhatott meg április 4-én a Jókai Klub színháztermében a Szentpéterfai Színjátszókör immár tizedik, jubileumi előadása. A zömében horvátok lakta kistelepülés fiataljai ezúttal Hermine Standler Kedves rokonok című horvát nyelvű vígjátékát vitték színre. Nagy sikert aratott Skrapits Lajos horvát–magyar nyelvű verseskötetének áprilisi bemutatója, míg májusban Szentpéterfán nagyszabású nemzetközi horvát találkozón vettek részt a kerületi horvátok képviselői.

A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese hangsúlyozta: igyekeztek jelen lenni a magyarországi horvátok valamennyi budapesti és vidéki rendezvényén. Részt vettek az országos és fővárosi horvát kisebbségi önkormányzatok programjain, az Országos Horvát Napon, valamint a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetségén megtartott állami és kulturális rendezvényeken. Az elmúlt év újdonsága volt a XII. kerületi művelődési központtal közösen – a görög és a szerb kisebbségek bevonásával – szervezett táncház. A programon bemutatkozó Pinka Band meghívást kapott a februári önkormányzati táncházra, valamint fellépett az adventi vásárban is. A közmeghallgatás zárásaként a szentpéterfai ének- és táncegyüttes kulturális műsorral kedveskedett a jelenlévőknek.

Német kisebbség
Díj a pedagógusnak
Az év elején kitűzött feladatokat maradéktalanul sikerült teljesíteni, a kisebbségi önkormányzat valamennyi programját megtartotta – tájékoztatta a közmeghallgatáson jelen lévőket Dicsőné Helmly Mária. Az elnök asszony kiemelte: hozzájárultak a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, valamint a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium tanulóinak németországi nyelvi táborozásához, illetve több alkalommal szerveztek összejöveteleket fiatalok és idősek részére a Német Közösségi Házban. Az év első rendezvényén az 1946-os sváb kitelepítésről hangzott el előadás. Az 1848- as forradalom és szabadságharc tiszteletére nagy sikerű, telt házas irodalmi estet tartottak március 14-én, másnap koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke előtt az Eötvös parkban. Immár hagyomány, hogy a kerületi németek háromnapos pünkösdi búcsút szerveznek a Diana parkban.

Ennek keretében pünkösdhétfőn a Hősök szobránál emlékeznek az első és második világháború halottaira – így volt ez 2009-ben is. Júliusban külföldi vendégeket fogadtak, a Németországból érkező pedagógus küldöttség programjainak megszervezését a kisebbségi önkormányzat vállalta magára. Ugyanebben a hónapban nemzetiségi alkotók munkáiból rendeztek kiállítást a Német Közösségi Házban.

A németek hagyományosan a Hősök szobránál emlékeznek
A németek hagyományosan a Hősök szobránál emlékeznek

Szintén a hagyományoknak megfelelően irodalmi esttel emlékeztek október 23-ra. A kulturális rendezvényen ezúttal is neves színművészek, többek között Császár Angéla, Szersén Gyula, Oberfrank Pál és Pitti Katalin operaénekes léptek fel. A német kisebbségi önkormányzat javaslatára a német nyelv és kultúra megismerésében kifejtett kiemelkedő jelentőségű munkája megbecsüléseként az „Év német pedagógusa” kitüntetést vehette át októberben Vojnitsné Steinbach Katalin, a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola pedagógusa. Dicsőné Helmly Mária elmondta: a kisebbségi önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a rászoruló egyedül álló polgárokat. Dicső Andrea és Leitner Zsolt képviselő több olyan idős, nehezen mozgó embernek nyújt segítséget, akik önállóan nem tudják hivatalos vagy egyéb ügyeiket intézni. Amennyiben igény van rá, a bevásárlásokat, a tűzifa felaprítását, behordását is elvégzik helyettük.

A szokásoknak megfelelően az évet ezúttal is az Idősek Karácsonya rendezvény zárta. A kisebbségi önkormányzat fennállása óta minden év decemberében megajándékozza az egyedül álló kisnyugdíjasokat. Ezúttal közel százan gyűltek össze a Német Közösségi Házban, ahol a Jókai iskola tanulóinak ünnepi műsora színesítette a programot.

Szlovák kisebbség
Szarvas bemutatkozott
Programokban gazdag évet zárt a szlovák kisebbségi önkormányzat. Hrivnák Mihály elnök hangsúlyozta, örömteli, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen javult a kapcsolat a települési önkormányzattal, amit jelez, hogy az eddiginél nagyobb szerepet kaptak a Hegyvidéken élő kisebbségek szervezetei a helyi rendezvényeken. A kisebbségi önkormányzatokat például először hívták meg a kerületi főzőversenyre, és Hrivnák Mihály reményét fejezte ki, hogy jövőre folytatódik ez a sikeres rendezvény. A szlovák önkormányzat tavaly is hozzájárult a Szlovák Iskola működéséhez. Hrivnák Mihály irodalomórát tartott, amelynek végén vetélkedőn vettek részt a diákok. A tervek szerint 2010- ben képzőművészeket is bevonnak a közös programokba. Szintúgy támogatták a Békéscsabai Népi Szőttesminták című könyv megjelentetését.

A Tessedik táncegyüttes is fellépett az év legjelentősebb szlovák eseményén
A Tessedik táncegyüttes is fellépett az év legjelentősebb szlovák eseményén

Az elmúlt év legjelentősebb rendezvénye a Szarvas bemutatkozik című kulturális programsorozat volt, amely három részből állt: május 22-én a Szarvasi szlovákok és magyarok népi humorának integráns elemei címmel hangzott el előadás, október 16-án Mótyán Tibor szólóénekes tolmácsolásában szlovák és magyar népdalok csendültek fel, és ugyanezen a napon nyílt meg Szigeti Pálné festőművész kiállítása Szarvasi tanyák címmel, majd Csasztvon András koreográfus tartott előadást a szarvasi népi építőművészet remekeiről. Fellépett a Tessedik táncegyüttes, és nagy sikert aratott Csasztvon Andrásné szarvasi gasztronómiáról szóló előadása.

Az elmélet mellett a gyakorlat is főszerepet kapott, hiszen az érdeklődők szarvasi gasztronómiai bemutatón vettek részt, amelyen a többi között birkapaprikás és szarvasi túrós szerepelt az étlapon. Végezetül november 4-én Tranoscius nyomában címmel szlovák evangélikus liturgikus énekek ismertetővel egybekötött bemutatása, illetve együtténeklés szerepelt a programban.

Az elnök kiemelte: a múlt év programjainak összeállításakor hangsúlyos szerepet kapott, hogy a szlovák kisebbségi önkormányzat tavaly ünnepelte megalakulása tizenötödik évfordulóját. A közmeghallgatás zárásaként a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt szarvasi születésű, szlovák származását büszkén vállaló Melis György operaénekes emléke előtt. Ezután a kisebbségi önkormányzat elnöke és a testület tagjai a kerületben élő szlovák származású nyugdíjasoknak adtak át ajándékutalványokat.

mm.