Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Felhívás - szavazatszámláló bizottsági tagok

A Budapest XII. kerület Helyi Választási Iroda a 3., 5., 9. és 12. számú egyéni választókerületekből várja az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező jelentkezőket az őszi önkormányzati és helyi képviselők választására szavazatszámláló bizottsági tagnak.

A fenti egyéni választókerületekbe tartozó címek megtekinthetők a www.hegyvidek.eu honlap Választási információk/Önkormányzati és kisebbségi választás 2010 oldalán. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak választási felkészítésen kell részt venniük, a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladataik ellátásáért bruttó 15 000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. A póttagok részére bruttó 2000 Ft készenléti díjat fizetünk.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságnak – így a szavazatszámláló bizottságnak is – csak a választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja.
A Ve. 23. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A Ve. 26. § szerint a választási bizottság választott tagjainak megbízatása a – 23. §-ban meghatározott – következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A Ve. 27. § (1) bekezdése szerint ha a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása megszűnt, helyébe póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy az általa kijelölt bizottság új tagot választ.
A szavazatszámláló bizottság tagja 18. életévét betöltött, választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet. Nem lehet szavazatszámláló bizottság tagja jelölt, a jelöltet állító szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója.
Jelentkezni személyesen lehet 2010. augusztus 6-a 12.00 óráig a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Általános Igazgatási Irodájában (Budapest XII., Böszörményi út 23–25. II. emelet 213. szoba) Szalmáné Bánutay Ildikónál (telefon: 224-5947).

Dr. Tusor Gabriella aljegyző