Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Támogatás az időskorúaknak

Az elmúlt esztendőkben a nyugdíjból élők jelentős része válságos anyagi helyzetbe került, ezért a Hegyvidéki Önkormányzat tavasszal úgy határozott, bevezeti az időskorúak eseti támogatását, amely évente kétszer, vásárlási utalványok formájában adható. A tízezer forintos utalványokat először májusban lehetett átvenni – a közvetkező támogatási összeghez szeptemberben juthatnak hozzá a rászorulók.

Tamogatas_az_idoskoruaknakA Hegyvidéki Önkormányzat a létfenntartási gondokkal küzdő nyugdíjasok megsegítésére, a meglévő támogatási lehetőségeken felül, ez év februárjában bevezette az „időskorúak eseti támogatását”, ami évente kétszer, vásárlási utalványok formájában jár a 65 év feletti rászorulóknak – hívta fel az érintettek figyelmét a kerület polgármestere. Pokorni Zoltán emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években a nyugdíjasok jelentős része nehéz anyagi helyzetbe került, járandóságuk példátlan reálérték-csökkenésen ment keresztül; sok idős kénytelen volt szembesülni azzal, hogy nem tudja kiváltani a drága gyógyszereket, nem jut elegendő pénz a lakásfenntartási költségekre vagy az élelmiszerre. A polgármester lapunknak elmondta, hogy az újfajta önkormányzati támogatással először májusban találkozhattak a hegyvidékiek: 249-en automatikusan, 73-an pedig kérelemre kapták meg a CBA élelmiszerüzletekben beváltható 10 ezer forintos vásárlási utalványokat.
Az önkormányzat rendelete értelmében az időskorúak eseti támogatása automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak, akiknek a tárgyhónapot (2010-ben májust és szeptembert, a 2010-et követő években pedig márciust és szeptembert) megelőző fél évben eseti segélyt, száraz tüzelőanyag támogatást vagy krízissegélyt állapítottak meg. Aki ilyen támogatásban nem részesül, ugyanakkor családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, illetve ha egyedül él, a három és félszeresét (jelenleg 85 500, illetve 99 750 forintot), a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig a 65. életévét betöltötte, kérelemre kaphat támogatást.
A kérvényezőknek legkésőbb 2010. augusztus 31-ig kell benyújtaniuk támogatási igényüket a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához annak érdekében, hogy ez év szeptemberében hozzájuthassanak az utalványokhoz. A kitöltött igénylőlap mellé a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat is csatolni kell.

z.