Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kiirta_az_onkormanyzat_az_ertekvedelmi_palyazatot

Kiírta az önkormányzat az értékvédelmi pályázatot

Tizenötmillió forintot különített el az idei értékvédelmi pályázatra az önkormányzat. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt épületek tulajdonosai a felújítás mellett a tervezési költségekre is pályázhatnak. Szigorítás ugyanakkor, hogy a támogatás kifizetésének feltétele az érvényes építési engedély megléte. A pályázatok leadási határideje június 15.

Ebben az esztendőben is hozzájárul a védett és védelemre javasolt épületek felújításához az önkormányzat. Az értékvédelmi pályázat célja, hogy segítse a kerületi jelentőséggel bíró építészeti értékek megőrzését.
Újdonság, hogy a vissza nem térítendő támogatás tervezési feladatokra is igényelhető. Bővült a pályázók köre, idén a társasházak mellett az egy-négy lakásos lakóépületek kérelmét is fogadják. Fontos tudnivaló, hogy az értékvédelmi mellett a hagyományos társasházi pályázatokon is elindulhatnak az ingatlantulajdonosok.
Azok a pályázatok számíthatnak az önkormányzat anyagi segítségére, amelyek az építmény egyedi arculatát meghatározó építészeti megoldások egészének, vagy egyes elemeinek helyreállítását célozzák. Teljes felújításra csak a helyi védelem alatt álló építmények pályázhatnak, míg a fővárosi védettségű, műemlék, illetve védelemre javasolt épületek részleges rekonstrukcióhoz nyerhetnek el támogatást.
Egy pályázónak értékvédett épület esetén maximum 3 millió, minden más esetben legfeljebb 500 ezer forint adható. A támogatás utófinanszírozás, azaz csak a munkák elvégzése után áll a kérelmező rendelkezésére, összege nem haladhatja meg a számlával igazolt teljes kivitelezési, tervezési és egyéb szakértői költségek ötven százalékát.
Az előző évekhez képest szigorodtak a pályázaton való részvétel feltételei. A legfontosabb változás, hogy engedélyhez kötött munka esetében kikötés az építési engedély megléte, vagy a pályázónak vállalnia kell ennek beszerzését a szerződés aláírásától számított hat hónapon belül. Tervezési díjra is benyújtott pályázatokban a tervezett felújítási munkát két éven belül kötelező elvégezni, ellenkező esetben vissza kell utalni az önkormányzat részére az elnyert és átutalt támogatási összeget. Építésiengedély-köteles felújításoknál további feltétel a szakirányú végzettséggel rendelkező, műszaki ellenőri névjegyzékben szereplő műszaki ellenőr alkalmazása.
Lehetőség van arra, hogy az elnyert összeget egy alkalommal tervezési és szakértői díjakra is felhasználják, ha ezek együttes összege nem haladhatja meg az igényelt pályázati támogatás negyedét, vagy 750 000 forintot. A pályázatot az erre a célra létrehozott bírálóbizottság értékeli, amely a döntési folyamatban figyelembe veszi a védett érték egyediségét, a védett érték állapotát, az elpusztult értékek helyreállítását, a városképi szempontok érvényesülését, valamint a felújítás mértékét.
A szükséges dokumentumokat, jelentkezési és adatlapokat az érdeklődők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Böszörményi út 23–25.) személyesen átvehetik, illetve letölthetik a www.hegyvidek.eu honlapról. A pályázatokat az ügyfélszolgálaton 2010. június 15-ig lehet leadni.

mm.