Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Forras_a_Zugligeti_uton

Forrás a Zugligeti úton

Víz tört fel a földből egy állami tulajdonú, üres telken a Zugligeti Általános Iskola közelében. A forrásból percenként harminc liter jut a felszínre, amit a folyamatos esőzések miatt csak nehezen tudnak elnyelni a csapadékelvezetők, ezért a Zugligeti út több szakaszán vízátfolyások nehezítik a közlekedést.

Az önkormányzat május 20-án szerzett tudomást a történtekről, és még aznap értesítette a csatornázási, valamint a vízműveket. Mivel a közműcégek szerint nem történt csőtörés, felvették a kapcsolatot az ilyen ügyekben eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel. A szakhatóság megállapította, hogy védett természeti értéknek minősülő, időszakosan aktív vízfolyásról van szó, melynek kezelése a telek tulajdonosának feladata.
Mivel a terület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőé, illetve részben a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdona, az önkormányzat június első hetében egyeztető tárgyalásra hívta az érdekelt feleket. A megbeszélésen a Hegyvidéki Önkormányzat, a Pilisi Parkerdő Zrt., a Fővárosi Csatornázási Művek és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő képviselője megállapodott arról, hogy a terület kezelője kiépíti a víz elvezetéséhez szükséges felszíni műtárgyat.
Kiderült az is, hogy a forrást elsősorban a Normafa és a Tündérhegy-árokban összegyűlt csapadékvíz táplálja, ezért az idő szárazabbra fordulását követően várhatóan néhány héten belül magától elapad. A szakemberek megállapították, hogy a víz azért került az útpályára ekkora mennyiségben, mert a csatornázási művek közelben található két víznyelője eldugult. A szabad utat kereső forrásvíz így lefolyt egészen a Szarvas Gábor útig, ahol bekerült a csapadékvíz-elvezető csatornába.
Amíg elkészül a végleges felszíni csatorna, az önkormányzat a helyzet rendezése érdekében homokzsákokkal a közeli beömlőhöz vezette a forrás vizét, valamint figyelmeztető táblákat helyezett ki a környéken.

mm.