Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Csillagszeműek az Aranyban

Különórák keretében tanulhatják a néptáncot az Arany János Általános Iskola és Gimnázium legtehetségesebb növendékei szeptember óta. A Csillagszemű Gyermektáncegyüttessel sikert sikerre halmozó Timár Böske vezetésével megalakult Sashegyi Néptánc Együttes munkájában jelenleg a II–IV. évfolyamos kisdiákok vesznek részt.
Az Arany János iskola hagyományosan kiemelt figyelmet fordít a diákok magyarságtudatának erősítésére, a nemzeti értékek ápolására. Ezt a célt szolgálja az intézményes keretek között hét évvel ezelőtt elindított néptáncoktatás, amelyet eleinte szakköri foglalkozásként, később már a tanterv részeként vehettek igénybe az alsós gyerekek – tudtuk meg Patkó Lajos igazgatótól, aki szerint ennek a kitartó munkának köszönhető, hogy Timár Böske közreműködésével sikerült megalakítaniuk saját néptáncegyüttesüket.
Csillagszemuek_az_Aranyban„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy művészeti vezetőként részt vállalt a Sashegyi Néptánc Együttes működtetésében. Az ő személye garanciát jelent arra, hogy olyan alkotó közegbe kerülnek a legtehetségesebb táncosaink, ami további munkára inspirálja őket” – hangsúlyozta Patkó Lajos. Hozzátette: az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az iskolai néptánc erősíti a gyerekek állóképességét és koncentrációját, ezáltal jótékonyan befolyásolja tanulmányi eredményüket.
A néptánc közösségformáló szerepét emelte ki az együttes életre hívásában elévülhetetlen érdemeket szerző Novák János. A Sashegyi Arany Iskolaalapítvány elnöke szerint az iskola néptáncegyüttese még inkább ráirányítja a gyerekek figyelmét a magyar kultúra és hagyomány megőrzésének, egyúttal az egészséges azonosságtudat kialakulásának fontosságára.
„Azt szeretnénk, hogy a Sashegyi Néptánc Együttes igazi sikertörténetté váljon – foglalta össze egy mondatban a terveket Novák János –, és a következő években az iskola valamennyi évfolyama bekapcsolódjon a munkába.”

m.